نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح

نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح برای پروژه های اجرایی بازسازی و دکوراسیون داخلی

دانلود فایل ورد (Word) نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح:

در این بخش می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر، فایل ورد (Woed) خام نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح را دانلود کرده و پس از اصلاح محتوای آن براساس مشخصات و ویژگیهای پروژه مورد نظرتان، از آن بعنوان یک قرارداد کامل و استاندارد استفاده نمایید.

در ادامه این مقاله، همین قرارداد بررسی خواهد شد.

مقدمه:

این نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح شرکت آیریا، تنها نسخه بسیار ساده شده ای از قرارداد اصلی می باشد. قرارداد کلی شرکت آیریا در ۱۴ صفحه متن قرارداد اصلی بعلاوه صفحات پیوستها تنظیم شده است. که این قراداد کامل براساس سیستم و شوده کاری مجموعه ما آماده شده است. به این ترتیب قرارداد اصلی و کامل، ممکن است برای افرادی که قصد آشنایی با این نوع از قرارداد را دارند، گیج کننده باشد.

بنابراین، هدف از ارائه این نمونه قرارداد خلاصه شده، تنها آشنایی افرادی که قصد بازسازی یا اجرای دکوراسیون داخلی خانه، ساختمان، فروشگاه، ویلا یا هر مکان دیگری را دارند، با شکل کلی این نوع قرارداد بازسازی یا دکوراسیون داخلی با مصالح است.

به این ترتیب این قرارداد هم بعنوان یک قرارداد بازسازی و هم بعنوان بخش اجرایی یک قرارداد دکوراسیون داخلی قابل استفاده می باشد. بسته به نوع پروژه مورد نظر، این قرارداد تنظیم می شود.

در این نمونه قرارداد تمام مواد قانونی که در یک قرارداد استاندارد و کامل پیمانکاری با مصالح وجود دارد، آورده شده است. تنها بندها و تبصره های هر ماده، بصورت کاملاً ساده و کلی بیان شده است.

هدف از بررسی نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح:

هدف ما از مطالعه این مقاله و بررسی یک نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح برای پروژه های بازسازی، تغییر دکوراسیون یا اجرای دکوراسیون داخلی، این است که در نهایت بتوانیم، با پیمانکار یا هر شخص دیگری که قرار است پروژه ما را انجام دهد، یک قرارداد استاندارد کامل بنویسیم. چنین قراردادی به ما کمک می کند تا در زمان اجرای پروژه، کمتر با دردسر و عدم هماهنگی با پیمانکار روبرو شویم.

به این ترتیب براساس سه فاکتور زیر میتوانیم یک قرارداد استاندارد، با جزئیات کامل و ایده آل را برای پروژه مورد نظرمان تنظیم نماییم:

_ مطالبی که در مقاله “نکات مهم قرارداد پیمانکاری با مصالح برای بازسازی یا دکوراسیون داخلی” به آنها اشاره شده است.

_ ویژگیها و مشخصات بخصوص پروژه دکوراسیون داخلی یا بازسازی مورد نظر ما که می خواهیم قرارداد پیمانکاری برای آن تنظیم کنیم.

_ و محتوا، نکات، مواد و بخشهای مختلف یک قراداد استاندارد پیمانکاری با مصالح که در این مقاله بیان شده است،

قرارداد پیمانکاری با مصالح شرکت آیریا

نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح

 

این قرارداد، در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱ راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:

۱-۱- طرفین این قرارداد، متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواستهای کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند. براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۲-۱- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی پیمانکار به کارفرما، با شخص کارفرما خواهد بود.

۳-۱- پیمانکار شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی کارفرما به پیمانکار، با شخص پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲ موضوع قرارداد:

۱-۲- موضوع قرارداد عبارت است از موارد زیر که در جهت اجرای پروژه —— ، واقع در ———————————————————————- ، مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، توسط پیمانکار مدیریت یا انجام خواهد شد:

  •  ….
  •  ….
  •  ….

۲-۲- اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد از سوی کارفرما در طول مدت زمان اجرای موضوع اولیه قرارداد، توسط پیمانکار، تحت شرایطی که کلیه شروط ذکر شده در ماده ۳ این قرارداد، در مورد این کارها و عملیاتهای اضافی رعایت شده و صادق باشد.

ماده ۳- افزایش کار و عملیات موضوع قرارداد توسط کارفرما:

۱-۳- کارفرما تا اندازه ای می تواند مقدار کار و عملیات موضوع قرارداد را در مدت زمان اجرای موضوع قرارداد، افزایش دهد، که هر سه شرط زیر در مورد این مقادیر کار و عملیات اضافی، صادق باشد:

  • شرط اول: زمان اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از —— درصد مدت زمان اولیه قراداد، موضوع بند ۵-۱، بیشتر نباشد.
  • شرط دوم: هزینه اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از ——– درصد مبلغ قرارداد، موضوع بند ۶-۱، بیشتر نباشد.
  • شرط سوم: تمام کارها و عملیاتهای اضافی درخواستی از طرف کارفرما برای اضافه شدن به موضوع قرارداد باید در حوزه موضوع قرارداد اولیه و پیوستهای اجرایی قرارداد باشد و عملیاتها و کارهایی که در موضوع قرارداد اولیه و پیوست جزئیات اجرایی قرارداد، وجود ندارد نمیتواند به موضوع قرارداد و حجم عملیات اجرایی آن اضافه شود

۲-۳- درمورد کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، اجرای آنها و پرداختهای مالی آنها همانند یک قرارداد مدیریت پیمان فی مابین کارفرما و پیمانکار، مطابق بندهای۶-۳ الی۶-۸ و بندهای مربوطه در ماده ۷ این قرارداد، عمل خواهد شد.

ماده ۴ اسناد و مدارک قرارداد :

۱-۴ قرارداد حاضر .

۲-۴- پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در – بند) .

۳-۴- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴- کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانتهای تعیین شده در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

۵-۴- کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قراداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۵ مدت قرارداد :

۱-۵- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۲-۵- چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ماده ۳ این قرارداد، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.

۳-۵- روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قراداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- .

ماده ۶- مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار:

۱-۶- مبلغ قرارداد، ———————– می باشد. این مبلغ برای اجرای موضوع قرارداد براساس مشخصات اجرایی مطابق پیوستهای قرارداد بعلاوه دستمزد پیمانکار برای مدیریت و اجرای آنها می باشد.

۲-۶-مبلغ قرارداد براساس شرایط مشخص شده در ماده ۸ این قرارداد بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. چنانچه کارفرما در زمان های مقرر در ماده ۸ این قرارداد، مبالغ تعیین شده را پرداخت ننماید، پیمانکار میتواند درصورت صلاحدید، ادامه اجرای موضوع قراداد را متوقف نماید. همچنین به ازای هر روز دیرکرد در پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۸، مبلغ معادل ——– درصد از مبلغی که در پرداخت آن تأخیر بوجود آمده است، بعنوان مبلغ ضرر و زیان دیرکرد در پرداخت مطالبات پیمانکار، میبایست بوسیله کارفرما در اولین پرداخت بعد از تأخیر، به پیمانکار پرداخت شود.

۳-۶- کلیه هزینه های مربوط به موضوعات ذکر شده در بندهای ۲-۲ و ماده ۳ ، براساس بندهای ماده ۷ این قرارداد محاسبه و توسط پیمانکار از حساب تنخواه گردان برداشت و هزینه می شود و این مبالغ و هزینه ها هیچ ارتباط، همپوشانی و یا اشتراکی با مبلغ قرارداد موضوع بند ۶-۱ ندارد و بصورت کاملاً مجزا محاسبه و پرداخت می شود.

۴-۶ حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع بند ۲-۲و ماده ۳ این قرارداد، ——-درصد از کل هزینه اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد میباشد و این حق الزحمه بطور کامل، از مبلغ قرارداد، موضوع بند ۶-۱، مجزا بوده و کاملاً جداگانه محاسبه و توسط پیمانکار، از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

۵-۶- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبلغ تنخواه گردانی که در اختیار پیمانکار و در حساب تنخواه گردان است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۷ تنخواه گردان برای اجرای موضوعات اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع ماده ۳:

۱-۷- کارفرما میبایست در زمان اعلام کار و عملیات اضافه شده به موضوع قرارداد به پیمانکار، مطابق شرایط ذکر شده در ماده ۳ این قرارداد، مبلغی که از سوی پیمانکار بعنوان هزینه اجرای بخش اضافه شده به موضوع قرارداد برآورد و اعلام می شود را بعنوان “مبلغ تنخواه گردان”، به “حساب تنخواه گردان” که از جانب پیمانکار اعلام می شود، واریز نماید.

۲-۷- کارفرما باید تا حداقل ۲ روز پیش از تاریخ اعلام شده از سوی پیمانکار بعنوان “تاریخ شروع اجرای بخش اضافه شده به موضوع قرارداد”، مبلغ تنخواه گردان موضوع بند ۷-۱ را به حساب تنخواه گردان اعلامی از سوی پیمانکار، واریز نماید. در غیر اینصورت پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده نخواهد داشت.

۳-۷- کلیه هزینه های مورد نیاز برای تأمین و اجرای بخش اضافه شده به موضوع قرارداد، ازجمله، خرید مصالح و ابزار، اجاره ابزار یا لوازم، دستمزد پرسنل و پیمانکاران جزء، هزینه کرایه، حمل و نقل، تغذیه پرسنل روزمزد، لوازم، اثاثیه، تجهیزات نصبی و غیرنصبی، مصالح مصرفی و غیر مصرفی و … ، توسط پیمانکار از “مبلغ تنخواه گردان ” برداشت و هزینه می شود و این مبالغ و هزینه ها هیچ ارتباطی به “مبلغ قرارداد” موضوع بند ۶-۱ ندارد.

۴-۷- پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا ساعت —– روزکاری بعد، از طریق یکی از راه های ارتباطی موضوع ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید. ارائه اصل مدارک، فاکتورها، رسیدها و گزارشات به کارفرما، تنها با حضور شخص کارفرما در ساعات کاری در محل اجرای موضوع قرارداد و دریافت رسید آنها انجام می شود.

۵-۷- هر زمان پیمانکار “مبلغ تنخواه گردان جهت اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده” موجود در حساب تنخواه گردان را کمتر از مبلغ مورد نیاز جهت اجرای بخش اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد اعلام نماید، کارفرما موظف است تا حداکثر ساعت ——- همان روز کاری، مبلغ کسری مورد نیاز برای اجرای بخش اضافه شده موضوع قرارداد را به حساب تنخواه گردان واریز نماید. پیمانکار موظف است این کسری تنخواه گردان را تا پیش از ساعت ——- به کارفرما اعلام نماید، درغیر اینصورت، کارفرما مجاز است مبلغ مذکور را تا ساعت ——– روز کاری بعد به حساب تنخواه گردان واریز نماید.

۶-۷- پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری برای اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قراداد، موضوع ماده ۳ این قرارداد، که میبایست از حساب تنخواه گردان پرداخت شود، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس ماده ۱ این قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید. کارفرما موظف است این مبالغ، اعلانها و پیش فاکتورها را حداکثر تا — ساعت پس از اعلام آنها توسط پیمانکار به کارفرما، بررسی نموده و نتیجه آنرا به پیمانکار اعلام نماید. برای مبالغ کمتر از مقدار ذکر شده در این بند، پیمانکار نیاز به اعلام به کارفرما و دریافت تأییدیه از ایشان نداشته و میتواند با توجه به صلاحدید خود و به نمایندگی کارفرما، این مبالغ را هزینه نموده و گزارش این هزینه ها را همراه با گزارش کاری هر روزکاری، به کارفرما ارائه دهد.

۷-۷- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸- شیوه پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار:

۱-۸– مبلغ قرارداد در —— بخش با شرایط و در زمانهای تعیین شده برای هر بخش در این ماده، توسط کارفرما به شماره حساب ————- به نام ————– واریز می شود.

۲-۸-  در تاریخ ———– تا پیش از ساعت —- مبلغ ————– بعنوان پیش پرداخت قرارداد و بخش اول مبلغ قرارداد، توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۳-۸- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت —– روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش دوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۴-۸- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت —— روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش سوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۵-۸- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ——- روز کاری بعد از اعلام پیمانکار به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش چهارم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۶-۸- مبلغ ————- معادل ۱۰% مبلغ قرارداد موضوع بند ۶-۱، بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۹-۱ ویا همان بخش آخر مبلغ قرارداد، به مدت —– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد که تاریخ آن بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” در نظر گرفته می شود، در اختیار کارفرما باقی می ماند تا درصورت بروز هرگونه ایراد و خرابی ناشی از قصور پیمانکار در زمان اجرای موضوع قرارداد، این خرابی و ایراد رسماً توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود و درصورتی که پیمانکار در اولین فرصت ممکن اقدام به برطرف نمودن آن ایراد و خرابی ننمود، هزینه جبران خرابی و ایراد وارده از این مبلغ کسر شده و هزینه شود.

ماده ۹- ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار:

۱-۹- مبلغ ————- معادل ۱۰% مبلغ قرارداد یا همان بخش آخر مبلغ قرارداد، موضوع بند ۸-۶ ، بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود که تا “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۹-۲ نزد کارفرما به امانت باقی می ماند. کارفرما موظف است در روز تحویل موضوع قرارداد، توسط پیمانکار به کارفرما، یک فقره چک شخصی کارفرما، به مبلغ، “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” و به تاریخ، “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” بعنوان “چک تسویه حساب” در وجه پیمانکار صادر نموده و در شهر تهران و یا هر محلی که مورد توافق طرفین قرارداد باشد به پیمانکار تحویل دهد و درصورت تأیید حسن اجرای تعهدات پیمانکار تا “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار”، پیمانکار بتواند بخش نهایی مبلغ قرارداد را بوسیله این چک، از محل حساب شخصی کارفرما برداشت نماید.

۲-۹- مطابق این بند، ———– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بوسیله پیمانکار به کارفرما، بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود.

۳-۹- پیمانکار موظف است در زمان دریافت اولین بخش از مبلغ قرارداد، موضوع بند ۸-۲، یک چک ضمانت به مبلغ، بخش اول مبلغ قرارداد یا همان پیش پرداخت قرارداد، به تاریخ ——- روز بعد از تحویل موضوع قراداد ، بعنوان “چک ضمانت پیش پرداخت”، در محل اجرای موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد و یک کپی از این چک ضمانت با امضاء و رسید کارفرما، در اختیار پیمانکار قرار بگیرد.

۴-۹- مطابق این بند، پیمانکار درمورد چک تسویه حساب، موضوع بند ۹-۱ و کارفرما درمورد چک ضمانت پیش پرداخت، موضوع بند ۹-۴، متعهد می شوند که این چکها را به هر نحوی تا پیش از سررسید تاریخ چک، به شخص دیگری واگذار ننموده و خرج نکنند و درصورتی که براساس مفاد این قرارداد مجوز برداشت پول از حساب مربوطه به وسیله این چکها، داده شده باشد، تنها شخص طرف این قرارداد یا نماینده های قانونی ایشان، شخصاً اقدام به برداشت پول بوسیله این چکها نماید.

ماده ۱۰- تعهدات پیمانکار و کارفرما:

۱-۱۰- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

۲-۱۰- پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی از جانب عوامل پیمانکاری در محل پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار طرف این قرارداد میباشد.

۳-۱۰- کارفرما موظف است حداکثر تا تاریخ ————— محل اجرای موضوع قرارداد را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل نماید.

۴-۱۰- پیمانکار موظف است ساعت کاری موضوع بند ۵-۳ را رعایت نماید و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی با کارفرما، خارج از ساعات کاری مشخص شده، عملیات اجرایی، در محل اجرای موضوع قرارداد توسط عوامل تیم پیمانکاری انجام نشود.

۵-۱۰- ——- موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده ——– می باشد.

۶-۱۰-پرداخت هزینه آب، برق، گاز، شارژ ساختمان و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد و مربوط به زمان اجرای موضوع قرارداد، برعهده کارفرما میباشد.

۷-۱۱- پیمانکار مسئول اجرای باکیفیت و مطابق جزئیات اجرایی کلیه بخشهای موضوع این قرارداد میباشد و درصورت وجود نقص و یا ایراد در هر بخش از موضوع قرارداد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود مگر آنکه مطابق مفاد این قرارداد و پیوستهای آن، قصوری از جانب پیمانکار رخ نداده باشد و شخص یا اشخاص دیگری مسئول ایجاد این نقص و ایراد باشند که در این شرایط کارفرما میبایست اقدامات قانونی جهت دریافت و جبران خسارات وارده توسط افراد مقصر را شخصاً انجام دهد و پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

۸-۱۰- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۹-۱۰- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد .

۱۰-۱۰- پیمانکار در صورت بروز خسارت ناشی از اتفاقات و حوادث موضوع بند ۱۰-۵ و خسارات ناشی از اتفاقات و حوادث موضوع بند ۱۰-۹ ، مجاز به برداشت مبلغ خسارت از حساب تنخواه گردان میباشد و میبایست گزارش مربوط به این برداشت و هزینه های مربوطه را حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از آن به کارفرما ارائه دهد.

۱۱-۱۰- درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.

۱۲-۱۰- درمواردی که طرح سه بعدی، بعنوان طرح پروژه موضوع قرارداد به کارفرما ارائه شده و از جانب کارفرما تأیید می شود، پیمانکار متعهد است تا طرح اجرا شده در واقعیت را تا حداقل ——– درصد، مشابه طرح سه بعدی ارائه و تأیید شده، اجرا نموده و به کارفرما تحویل نماید. درمواردی که در پیوست اجرایی و یا در رسید تأیید طرح سه بعدی، درصد شباهت کمتر یا بیشتری برای آن طرح تعیین و به امضاء طرفین رسیده باشد، ملاک برای تأیید و یا رد حسن اجرای آن طرح بخصوص، همان درصد تعیین شده در پیوست اجرایی یا در رسید مربوطه میباشد.

۱۳-۱۰- چنانچه هزینه مربوط به هر بخش از موضوع قرارداد که باید از محل مبلغ قراداد توسط پیمانکار پرداخت شود، در زمان اجرای موضوع قراداد و پرداخت این هزینه ها، براساس قیمت روز بازار، افزایش بیش از —— درصدی داشته باشد، کارفرما متعهد به پرداخت این افزایش هزینه ها به پیمانکار در حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام این موضوع از طرف پیمانکار به کارفرما میباشد. در صورتی که کارفرما، ادعای پیمانکار مبنی بر این افزایش قیمتها نسبت به زمان عقد قرارداد را نپذیرد، پیمانکار می تواند قرارداد را فسخ نموده و کارفرما و پیمانکار موظف خواهند بود براساس بند ۱۱-۸ عمل نمایند و با طرح شکایت در مراجع قضایی، براساس نظر مقام قضایی اقدام به تسویه حساب و دریافت ضرر و زیان ادعایی خود نمایند.

۱۴-۱۰- پیمانکار میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع قراداد براساس ماده ۳ و بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قراداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

۱۵-۱۰- درمورد موضوعات اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد مطابق ماده ۳، پیمانکار موظف به خرید و تهیه لوازم، ابزار ، مصالح و تجهیزات با کیفیت و قیمت مناسب مطابق قیمت روز بازار، براساس توضیحات پیوست جزئیات اجرایی قرارداد و صلاحدید پیمانکار، می باشد.

ماده ۱۱- فسخ قرارداد :

۱-۱۱- چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید.

۲-۱۱- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به پیمانکار، مطابق ماده ۱ این قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

۳-۱۱- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-۱۱- در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر — ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

۵-۱۱- درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا —– ساعت پس از فسخ قرارداد، “چک ضمانت پیش پرداخت” موضوع بند ۹-۳ این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد. همچنین در شرایطی که پیمانکار مبلغ ضرر و زیان موضوع هریک از بندهای این قرارداد را براساس ادعای کارفرما مبنی بر قصور در اجرای تعهدات پیمانکار، قبول کرده و این مبلغ را به کارفرما پرداخت نماید، کارفرما میبایست بلافاصله “چک ضمانت پیش پرداخت” را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

۶-۱۱- چنانچه کارفرما به هر یک از تعهدات خود در بندهای ۷-۲ یا ۱۰-۳ عمل ننماید، این قرارداد به همراه تمام ضمیمه های آن فسخ خواهد شد و هیچ یک از طرفین مسئولیتی در قبال این قرارداد نخواهند داشت.

۷-۱۱- در زمان فسخ قرارداد، طرف فسخ کننده قراداد، میبایست روز و ساعت کاری، جهت فسخ قراداد را به طرف دیگر اعلام نماید تا با حضور همزمان طرفین قراداد، برای ثبت وضع موجود و تحویل محل اجرای موضوع قراداد توسط پیمانکار به کارفرما، در محل اجرای موضوع قرارداد حاضر شوند.

۸-۱۱- درصورتی که طرفین قرارداد درمورد مبالغ، هزینه ها و شرایط ادعایی هرطرف برای فسخ قرارداد، به توافق نرسند، میبایست طرفی که ادعای ضرر و زیان دارد و یا چنانچه هر دو طرف این ادعا را داشته باشند، هر دو، از طریق مراجع قضایی، نسبت به طرف دیگر طرح شکایت نمایند تا براساس نظر مراجع قضایی حق و حقوق ادعایی طرفین تأیید و یا رد شود و به این ترتیب عدم توافق طرفین قرارداد از این طریق خاتمه پیدا کند و براساس نظر مراجع قضایی تسویه حساب بین طرفین این قراداد صورت گیرد.

۹-۱۱- در کلیه مواردی که در این قرارداد، درصورت عدم توافق بین طرفین و یا فسخ قرارداد و یا ادعای ضرر و زیان از سوی یک طرف یا طرفین قرارداد، طرح شکایت و نتیجه گیری براساس نظر مقام قضایی تعیین شده باشد، طرفین قرارداد درصورتی که فرد صاحب نظر و مورد اعتماد و تأیید هر دو طرف قرارداد برای قضاوت درمورد شرایط پیش آمده در مورد موضوع قراداد، بعنوان”حکم یا داور مورد تأیید طرفین قرارداد” تعیین نمایند، می توانند بجای مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، با تنظیم صورتجلسه ای، فرد حکم و یا داور مورد تأیید طرفین قرارداد را تعیین نموده و نظر این فرد را در مورد حق و حقوق ، قصور و وظایف هریک از طرفین قرارداد در شرایط پیش آمده بعنوان قضاوت نهایی قبول نمایند.

ماده ۱۲- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:

اگر پیمانکار نتواند در مدت زمان مقرر مطابق بند ۱۰-۱۴، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست جزئیات اجرایی آن، قصور از جانب پیمانکار باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود.

تبصره ۴: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۳- کسورات قانونی  

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده —— می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و ——- با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد —— برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۴- شرایط قهریه (فورس ماژور)  

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۵- مشخصات قرارداد:

این قرارداد در ۱۵ ماده و —- تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه جزئیات اجرایی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

بخش طراحی پروژه:

در شرایطی که پروژه مورد نظر، شامل طراحی دکوراسیون داخلی نیز باشد، می توان به دو صورت عمل نمود.

_ در یک حالت میتوان شرایط و توافقات مربوط به بخش طراحی پروژه را، به این قرارداد اضافه نمود. به این ترتیب، این قرارداد، بعنوان یک قرارداد طراحی و اجرا عمل خواهد نمود. در این نوع قراردادها باید تمام شرایط و نکاتی که در رابطه با قراردادهای طراحی داخلی در مقالات اختصاصی آنها گفته شده است، رعایت شود.

_ در حالت دیگر، می توان دو قرارداد جداگانه برای طراحی و اجرای پروژه تنظیم نمود. به این ترتیب، این قرارداد پیمانکاری با مصالح، بعنوان قرارداد اجرایی پروژه در نظر گرفته می شود. برای بخش طراحی نیز، یک قرارداد طراحی جداگانه تنظیم می شود.

پیشنهاد میکنیم، نمونه قرارداد طراحی داخلی که در سای آیریا منتشر شده است را مشاهده فرمایید. با بررسی این نمونه قرارداد، و سایر مقاله هایی که بصورت اختصاصی در رابطه با قراردادهای طراحی داخلی تهیه شده و در سایت آیریا منتشر شده است، می توانید یک قرارداد کامل و استاندارد برای بخش طراحی پروژه مورد نظر آماده نمایید.

جمع بندی مطالب مربوط به نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح:

همانطور که در ابتدای این صفحه بیان کردیم، یک نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح که مناسب قرارداد های شخصی، پروژه های دکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان، ویلا، خانه، فروشگاه و مکانهای مشابه میباشد را در این مقاله، در اختیار شما قرار داده ایم.

این قرارداد خلاصه شده قرارداد اصلی و کاملی است که توسط شرکت بازسازی و دکوراسیون داخلی آیریا، مورد استفاده قرار می گیرد. پیشنهاد میکنیم سایر نمونه قرادادهای متعارف را نیز در بخش “مقالات” سایت آیریا، جستجو کرده و بررسی بفرمایید. این نمونه قراردادها عبارتند از:

_ نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح

_ نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی

_ نمونه قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

اکنون با توجه به مشخصات این قرارداد و نکاتی که در مقاله های تکمیلی در رابطه با قراردادها، که در ابتدای این صفحه معرفی کردیم، می توانیم یک قرارداد کامل و استاندارد را براساس ویژگیهای خاص پروژه موردنظرمان آماده کنیم.

نتیجه استفاده از یک قرارداد کامل و با جزئیات زیاد، اجرای پروژه ای با کم دردسرترین حالت ممکن است. قراردادی که بطور کامل درمورد تمام جزئیات و شرایط پیش رو تعیین تکلیف کرده باشد، باعث می شود تا حد بسیار زیادی، سوء تفاهم ها یا سوء استفاده ها در اجرای پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی کاهش یابد.

چنانچه در مورد قرارداد پروژه مورد نظر خود، نیاز به مشاوره داشتید، می توانید با تماس با شرکت آیریا، از مشاروه رایگان همکاران ما استفاده نمایید.

لطفاً نظر خود را در بخش دیدگاه ها، ثبت نمایید:

ممنون از اینکه این مقاله را مطالعه فرمودید. لطفاً نظر خود را در مورد شیوه بیان مطالب و نمونه قرارداد ارائه شده، براساس تجربه یا دانش فنی خود، در بخش دیدگاه­ها ثبت نمایید. به این ترتیب بر اساس نظر شما می توانیم اصلاحات لازم را در مقاله لحاظ نماییم تا یک مقاله کاربردی و مفید برای افرادی که می­توانند از آن بهره ببرند فراهم نماییم.

اگر سؤال و نکته ای درمورد نمونه قرارداد ارائه شده دارید، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا همه کسانی که این مقاله را بررسی نموده اند امکان ابراز نظر و یا پاسخگویی به آنرا داشته باشند و کارشناسان شرکت بازسازی آیریا نیز در اولین فرصت نظر خود را در مورد دیدگاه شما بیان خواهند نمود.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *