نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح

نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح برای پروژه های اجرایی بازسازی و دکوراسیون داخلی

دانلود فایل ورد (Word) نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح:

با کلیک بر روی دکمه زیر میتوانید فایل ورد (Word) خام نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح را برای بخش اجرایی پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی مورد نظر خود دانلود نمایید. لازم به ذکر است که این قرارداد بصورت عمومی و کلی تهیه شده است. بنابراین با توجه به مشخصات پروژه، میبایست اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود.

درادامه این مقاله، همین نمونه قرارداد خام بررسی خواهد شد.

مقدمه:

اگر قصد بازسازی ساختمان یا اجرای دکوراسیون داخلی فروشگاه یا تغییر دکوراسیون خانه و یا هر پروژه مشابه دیگری را داشته باشیم، بسته به نوع پروژه مورد نظر، نیاز به یک قرارداد بازسازی، یا یک قرارداد دکوراسیون داخلی کامل و استاندارد مناسب آن پروژه داریم. قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند. در این مقاله، نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح شرکت دکوراسیون داخلی و بازسازی آیریا را بصورت خلاصه شده، آورده ایم.

مقاله کامل نزدیک به ۱۵ صفحه بوده و دارای جزئیات بسیار زیادی میباشد.در این مقاله تمام ماده ها و بخشهای مهم قراردادهای پیمانکاری بدون مصالح بیان شده است. اما توضیحات و جزئیات پیچیده تر حذف شده است تا بررسی آن برای افرادی که قصد آشنایی با این نوع قرارداد را دارند، سخت نباشد.

باید توجه کنیم که تمام توضیحات مربوط به این مقاله و سایر مقالات سایت شرکت آیریا، مربوط به پروژه های شخصی و غیر دولتی می باشد. قراردادهای پیمانکاری دولتی و نیمه دولتی، از اصول خاص خود پیروی میکنند و کاملاً با قراردادهای شخصی پیمانکاری متفاوت هستند.

هدف از بررسی نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح:

مطالعه این مقاله و نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح شرکت آیریا، برای افرادی که قصد بازسازی یا اجرای دکوراسیون داخلی در خانه، ساختمان، ویلا یا هر مکان دیگری داشته باشند، مناسب است. با مطالعه و بررسی این قرارداد خلاصه شده، با کلیت، بخشهای مهم قرارداد و مشخصات استاندارد قراردادهای پیمانکاری بدون مصالح بیشتر آشنا خواهیم شد.

اگر در پروژه مورد نظرمان، نتوانیم یک قرارداد کامل و استاندارد با پیمانکار مورد نظرمان امضاء کنیم، به احتمال خیلی زیاد در طول اجرای پروژه بارها به مشکل خواهیم خورد. بنابراین، آشنایی داشتن با انواع قراردادها پیمانکاری و نکات مهم مربوط به هر کدام، کمک می کند تا از بروز بسیاری از مشکلات در اجرای پروژه مورد نظرمان جلوگیری شود.

در نهایت با استفاده از سه مورد زیر می توانیم یک قرارداد بسیار خوب تنظیم کنیم و یا هر قراردادی که به ما ارائه شود را با دقت بررسی و اصلاح کنیم:

  1. مطالعه مقاله “نکات مهم قرارداد پیمانکاری بدون مصالح برای بازسازی یا دکوراسیون داخلی” و نکات مهمی که در آن توضیح داده شده است.
  2. بررسی و در نظر گرفتن، شرایط خاص پروژه بازسازی، تغییر دکوراسیون یا اجرای دکوراسیون داخلی که قصد اجرای آنرا داریم.
  3. بررسی مواد، بندها و بخشهای مختلف نمونه قراردادی که در این مقاله توضیح داده شده است.

نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱ راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:

۱-۱- طرفین قرارداد متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواستهای کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند. براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۱-۲- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی پیمانکار به کارفرما، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص کارفرما خواهد بود.

۱-۳- پیمانکار شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی کارفرما به پیمانکار، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص پیمانکار خواهد بود.

۱-۴- درصورتی که عدم دریافت ایمیلها و پیامک های ارسالی از سوی هریک از طرفین، بدلیل اختلال و یا ایراد در شبکه مخابراتی سراسری بوده باشد، هیچ یک از طرفین مسئولیتی در این مورد نخواهند داشت و درصورت بروز هرگونه خسارت یا تأخیر در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این اختلال در شبکه سراسری مخابرات، مبلغ خسارت وارده، به مبلغ قرارداد افزوده شده و تأخیر ایجاد شده، جزء تأخیرات مجاز قلمداد می شود و درصورت ایجاد تأخیر در روند اجرای موضوع قرارداد، مدت این تأخیر به مدت زمان قرارداد افزوده می شود.

ماده ۲ موضوع قرارداد :

۲-۱- موضوع قرارداد عبارت است از کلیه موارد ذکر شده در سه بند ۲-۱-۱، ۲-۱-۲، ۲-۱-۳ این قرارداد، جهت اجرای پروژه —— ، واقع در ———————————————————————- ، مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، توسط پیمانکار وکارفرما.

۲-۱-۱- مدیریت اجرایی، تأمین نیروی انسانی و پرداخت دستمزد این نیروها بهمراه تأمین و خرید ابزار، لوازم و تجهیزات غیرمصرفی و پرداخت این هزینه ها از “مبلغ قرارداد” ، موضوع بند ۶-۱، توسط پیمانکار.

۲-۱-۲- خرید مصالح، ابزار، لوازم و تجهیزات مصرفی، لوازم و تجهیزات نصبی و یا غیر نصبی، بهمراه هزینه های بارگیری، حمل و نقل تا محل پروژه، باراندازی و انبار کردن و نگهداری آنها برای اجرای پروژه ——- با مشخصات مذکور در بند ۲-۱ و پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد.

۲-۱-۳- اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد از سوی کارفرما در طول مدت زمان اجرای موضوع اولیه قرارداد، توسط پیمانکار، تحت شرایطی که کلیه شروط ذکر شده در ماده ۳ این قرارداد، در مورد این کارها و عملیاتهای اضافی رعایت شده و صادق باشد.

ماده ۳- افزایش کار و عملیات موضوع قرارداد توسط کارفرما:

۳-۱- کارفرما تا اندازه ای می تواند مقدار کار و عملیات موضوع قرارداد را در مدت زمان اجرای موضوع قرارداد، افزایش دهد، که هر سه شرط زیر در مورد این مقادیر کار و عملیات اضافی، صادق باشد:

  • شرط اول: زمان اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از —— درصد مدت زمان اولیه قرارداد، موضوع بند ۵-۱، بیشتر نباشد.
  • شرط دوم: هزینه اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از ——– درصد مبلغ اولیه قرارداد، موضوع بند ۶-۱، بیشتر نباشد.
  • شرط سوم: تمام کارها و عملیاتهای اضافی درخواستی از طرف کارفرما برای اضافه شدن به موضوع قرارداد باید در حوزه موضوع قرارداد اولیه و پیوستهای اجرایی قرارداد باشد و عملیاتها و کارهایی که در موضوع قرارداد اولیه و پیوست جزئیات اجرایی قرارداد، وجود ندارد نمیتواند به موضوع قرارداد و حجم عملیات اجرایی آن اضافه شود.

ماده ۴ اسناد و مدارک قرارداد :

۴-۱- قرارداد حاضر .

۴-۲- پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در – بند) .

۴-۳- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴ کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های تعیین شده در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

۴-۵ کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قرارداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۵ مدت قرارداد :

۵-۱- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۵-۲- چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ماده ۳ این قرارداد، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.

۵-۳- روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قرارداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- . اخذ مجوز و هماهنگی با همسایه ها، افراد، ارگانها، سازمانها و ادارات ذیربط و ذیصلاح برای اجرای موضوع قرارداد در روزها و ساعات کاری مشخص شده در این بند برعهده کارفرما میباشد.

ماده ۶- مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار:

۶-۱- مبلغ قرارداد، ———————– می باشد که برای پرداخت هزینه های ذکر شده در بند ۲-۱-۱ که بعهده پیمانکار است بعلاوه دستمزد پیمانکار برای اجرای موضوع بندهای ۲-۱-۱ و ۲-۱-۲ این قرارداد می باشد.

۶-۲- مبلغ قرارداد براساس شرایط مشخص شده در ماده ۸ این قرارداد بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. چنانچه کارفرما در زمان های مقرر در ماده ۸ این قرارداد، مبالغ تعیین شده را پرداخت ننماید، پیمانکار میتواند درصورت صلاحدید، ادامه اجرای کل موضوع قرارداد را متوقف نماید.

۶-۳- کلیه هزینه های مربوط به موضوعات ذکر شده در بندهای ۲-۱-۲ و ۲-۱-۳ ، براساس بندهای ماده ۷ این قرارداد محاسبه و توسط پیمانکار از حساب تنخواه گردان برداشت و هزینه می شود و این مبالغ و هزینه ها هیچ ارتباط، همپوشانی و یا اشتراکی با مبلغ قرارداد موضوع بند ۶-۱ ندارد و بصورت کاملاً مجزا محاسبه و پرداخت می شود.

۶-۴- حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع بند ۲-۱-۳ و ماده ۳ این قرارداد، ——-درصد از کل هزینه اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع بند ۲-۱-۳، میباشد و این حق الزحمه بطور کامل، از مبلغ قرارداد، موضوع بند ۶-۱، مجزا بوده و کاملاً جداگانه محاسبه و در آخر هر روز کاری، توسط پیمانکار، از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

۶-۵- پیمانکار در آخر هر روز کاری، درصد حق الزحمه تعیین شده برای پیمانکار در بند ۶-۴ را براساس هزینه های همان روز کاری محاسبه نموده و از حساب تنخواه گردان، بعنوان حق الزحمه پیمانکار برای اجرای موضوع بند۲-۱-۳، در آن روز کاری، برداشت می نماید.

ماده ۷ تنخواه گردان:

۷-۱- کارفرما میبایست مبلغ———–ریال به عنوان “حداقل مبلغ تنخواه گردان” به شماره حساب————بنام————- بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز نماید تا هزینه های مربوط به موضوعات و موارد ذکر شده در بند ۲-۱-۲، از مبلغ تنخواه گردان موضوع این بند پرداخت شود.

۷-۲- کارفرما باید تا پیش از تاریخ ———- “حداقل مبلغ تنخواه گردان” را به عنوان اولین پرداختی تنخواه گردان به “حساب تنخواه گردان” واریز نماید.

۷-۳- کارفرما میبایست تا پیش از ساعت —— هر روز کاری، مبلغ کسری تنخواه گردان را به حساب تنخواه گردان واریز نماید تا موجودی حساب تنخواه گردان از “حداقل مبلغ تنخواه گردان” کمتر نباشد.

۷-۴- کلیه هزینه های مورد نیاز برای تأمین و اجرای بخش اضافه شده به موضوع قرارداد، ازجمله، خرید مصالح و ابزار، اجاره ابزار یا لوازم، دستمزد پرسنل و پیمانکاران جزء، هزینه کرایه، حمل و نقل، تغذیه پرسنل روزمزد، لوازم، اثاثیه، تجهیزات نصبی و غیرنصبی، مصالح مصرفی و غیر مصرفی و … ، توسط پیمانکار از “مبلغ تنخواه گردان جهت اجرای کارها و عملیاتهای اضافه شده” برداشت و هزینه می شود و این مبالغ و هزینه ها هیچ ارتباطی به “مبلغ قرارداد” موضوع بند ۶-۱ ندارد.

۷-۵- پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا ساعت —–روزکاری بعد، از طریق یکی از راه های ارتباطی موضوع ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید. ارائه اصل مدارک، فاکتورها، رسیدها و گزارشات به کارفرما، تنها با حضور شخص کارفرما در ساعات کاری در محل اجرای موضوع قرارداد و دریافت رسید آنها انجام می شود.

۷-۶- پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری که براساس بند۲-۱-۲ میبایست از حساب تنخواه گردان پرداخت شود، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس ماده ۱ این قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید.

۷-۷- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸- شیوه پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار:

۸-۱- مبلغ قرارداد در —— بخش با شرایط و در زمانهای تعیین شده برای هر بخش در این ماده، توسط کارفرما به شماره حساب ————- به نام ————– واریز می شود.

۸-۲- در تاریخ ———– تا پیش از ساعت ۱۲:۰۰ مبلغ ————– بعنوان پیش پرداخت قرارداد و بخش اول مبلغ قرارداد، توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۸-۳- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش دوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۸-۴- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش سوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۸-۵- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، پیمانکار باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از اعلام پیمانکار به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش چهارم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۸-۶- مبلغ ————- معادل ۱۰% مبلغ قرارداد موضوع بند ۶-۱، بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۹-۱ ویا همان بخش آخر مبلغ قرارداد، به مدت —– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد که تاریخ آن بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” در نظر گرفته می شود، در اختیار کارفرما باقی می ماند تا درصورت بروز هرگونه ایراد و خرابی ناشی از قصور پیمانکار در زمان اجرای موضوع قرارداد، این خرابی و ایراد رسماً توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود و درصورتی که پیمانکار در اولین فرصت ممکن اقدام به برطرف نمودن آن ایراد و خرابی ننمود، هزینه جبران خرابی و ایراد وارده از این مبلغ کسر شده و هزینه شود.

ماده ۹- ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار:

۹-۱- مبلغ ————- معادل ۱۰% مبلغ قرارداد یا همان بخش آخر مبلغ قرارداد، موضوع بند ۸-۶ ، بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود که تا “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۹-۲ نزد کارفرما به امانت باقی می ماند. کارفرما موظف است در روز تحویل موضوع قرارداد، توسط پیمانکار به کارفرما، یک فقره چک شخصی کارفرما، به مبلغ، “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” و به تاریخ، “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” بعنوان “چک تسویه حساب” در وجه پیمانکار صادر نموده و در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

۹-۲-مطابق این بند، تاریخ، ———– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بوسیله پیمانکار به کارفرما، بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود.

ماده ۱۰- تعهدات پیمانکار و کارفرما:

۱۰-۱- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

تبصره ۳: در مواردی که در مکاتبات بین طرفین قرارداد، مدت زمانی بیش از حداکثر زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، برای پاسخگویی به مکاتبات مورد نظر تعیین و به تأیید هر دو طرف قرارداد برسد، از آن پس، مدت زمان تعیین شده بین طرفین، قابل قبول خواهد بود و حداکثر مدت زمان تعیین شده در این بند و تبصره های آن دیگر ملاک نخواهد بود.

۱۰-۲- پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی از جانب عوامل پیمانکاری در محل پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار طرف این قرارداد میباشد.

۱۰-۳- کارفرما موظف است حداکثر تا تاریخ ————— محل اجرای موضوع قرارداد را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل نماید.

۱۰-۴- پیمانکار موظف است ساعت کاری موضوع بند ۵-۳ را رعایت نماید و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی با کارفرما، خارج از ساعات کاری مشخص شده، عملیات اجرایی، در محل اجرای موضوع قرارداد توسط عوامل تیم پیمانکاری انجام نشود.

۱۰-۵- —— موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده ——- می باشد.

۱۰-۶- پرداخت هزینه آب، برق، گاز، شارژ ساختمان و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد و مربوط به زمان اجرای موضوع قرارداد، برعهده کارفرما میباشد.

۱۰-۷- پیمانکار مسئول اجرای باکیفیت و مطابق جزئیات اجرایی کلیه بخشهای موضوع این قرارداد میباشد و درصورت وجود نقص و یا ایراد در هر بخش از موضوع قرارداد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود مگر آنکه مطابق مفاد این قرارداد و پیوستهای آن، قصوری از جانب پیمانکار رخ نداده باشد و شخص یا اشخاص دیگری مسئول ایجاد این نقص و ایراد باشند که در این شرایط کارفرما میبایست اقدامات قانونی جهت دریافت و جبران خسارات وارده توسط افراد مقصر را شخصاً انجام دهد و پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

۱۰-۸- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۱۰-۹- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد.

۱۰-۱۰- درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.

۱۰-۱۱- پیمانکار میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع قرارداد براساس بند ۲-۱-۳و بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قرارداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

۱۰-۱۲- پیمانکار موظف به بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با مهارت و کیفیت کار کافی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد میباشد به نحوی که دستمزد آنها در محدوده متوسط دستمزد نیروهای کار مشابه در همان منطقه محل اجرای موضوع قرارداد باشد. مسئولیت حسن اجرای عملکرد این نیروهای انسانی مطابق پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، بر عهده پیمانکار است.

ماده ۱۱- فسخ قرارداد :

۱۱-۱- چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید.

۱۱-۲- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به پیمانکار، مطابق ماده ۱ این قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

۱۱-۳- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر ۱۲ ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۱-۴- در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر ۱۲ ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

۱۱-۵- درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از فسخ قرارداد، “چک ضمانت پیش پرداخت” موضوع بند ۹-۴ این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

ماده ۱۲- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:

اگر پیمانکار نتواند در مدت زمان مقرر، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست جزئیات اجرایی آن، قصور از جانب پیمانکار باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود، که در پایان اجرای موضوع قرارداد و تحویل موضوع قرارداد، میبایست از طرف پیمانکار به کارفرما پرداخت شود و یا از مبلغی که بعنوان “مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” و یا بخش آخر مبلغ قرارداد، موضوع بند ۸-۶، کسر شود.

تبصره ۴: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۳- کسورات قانونی  

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده کارفرما می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و پیمانکار با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد کارفرما برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۴- شرایط قهریه (فورس ماژور)  

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود. برای محاسبه هزینه های انجام شده و مبالغی که میبایست برای تسویه حساب، از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر پرداخت شود، باید از محاسبات بند ۱۱-۱۵ استفاده شود.

ماده ۱۵- مشخصات قرارداد:

این قرارداد در —- ماده و —- تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه جزئیات اجرایی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

قراداد پیمانکاری بدون مصالح

جمع بندی این مقاله و نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح:

همانطور که در ابتدای این مطلب بیان کردیم، اکنون با بررسی دقیق این نمونه قرارداد پیمانکاری بدون مصالح خلاصه شده، یک دید کلی از بخشهای مختلف این نوع قراردادها بدست آورده ایم. اکنون اگر بعد از بررسی انواع قراردادهای دکوراسیون داخلی و بازسازی، به این نتیجه رسیدیم که این نوع قرارداد برای پروژه ما مناسب است، شکل کلی این قرارداد را می شناسیم.

به این ترتیب با بررسی سایر مقالات تکمیلی مربوط به انواع دیگر قراردادها، بطور کامل میتوانیم بر نکات مهم این قراردادها نیز مسلط شویم. نمونه انواع دیگر قراردادهایی که ممکن است برای پروژه مورد نظر ما مناسب باشد را در ادامه معرفی مینماییم. پیشنهادم میکنیم این نمونه قراردادها را نیز در بخش “مقالات” سایت آیریا جستجو کرده و مطالعه بفرمایید:

_ نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی

_ نمونه قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

_ نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح

در نتیجه مطالعه و بررسی تمام این مقالات، توانایی اینکه یک قرارداد پیمانکاری کامل و استاندارد را برای پروژه مورد نظرمان تنظیم کنیم را خواهیم داشت. یا در مواردی که این نوع قراردادها از جانب پیمانکاران به ما ارائه شود، می توانیم با دقت آنها را کنترل کرده و اصلاح کنیم.

داشتن تسلط بر روی قرارداد پروژه بازسازی خانه، دکوراسیون داخلی ویلا، تغییر دکوراسیون دفتر کار یا هر پروژه مشابهی که قصد انجام آنرا داریم، باعث می شود تا اجرای پروژه دقیقاً مطابق نظر ما و با کمترین مشکل با پیمانکار مجری آن انجام شود.

چنانچه در مورد قرارداد پروژه مورد نظر خود، نیاز به مشاوره داشتید، می توانید با تماس با شرکت آیریا، از مشاروه رایگان همکاران ما استفاده نمایید.

لطفاً نظرات خود را در بخش دیدگاه ها، ثبت نمایید:

ممنون از اینکه این مقاله را مطالعه فرمودید. لطفاً نظر خود را در مورد شیوه بیان مطالب و نمونه قرارداد ارائه شده را براساس تجربه یا دانش فنی خود، در بخش دیدگاه­ها ثبت نمایید. به این ترتیب بر اساس نظر شما می توانیم اصلاحات لازم را در مقاله لحاظ نماییم تا یک مقاله کاربردی و مفید برای افرادی که می­توانند از آن بهره ببرند فراهم نماییم.

اگر سؤال و نکته ای درمورد قرارداد پیمانکاری بدون مصالح دارید، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا همه کسانی که این مقاله را بررسی نموده اند امکان ابراز نظر و یا پاسخگویی به آنرا داشته باشند و کارشناسان شرکت بازسازی ساختمان آیریا نیز در اولین فرصت نظر خود را در مورد دیدگاه شما بیان خواهند نمود.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .