قرارداد دکوراسیون داخلی و نکات مهم آن

مقدمه مقاله:

آخرین کار مهمی که قبل از شروع پروژه دکوراسیون مورد نظرمان باید انجام دهیم، تنظیم یک قرارداد دکوراسیون داخلی کامل و دقیق است. اکثر سوء تفاهم ها یا سوء استفاده هایی که در پروژه های ساختمانی مانند طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی می شود، ناشی از نبودن یا ناقص بودن قرارداد بین کارفرما و پیمانکار است.

بنابراین بسیار اهمیت دارد که بتوانیم یا یک قرارداد کامل و استاندارد برای پروژه دکوراسیون مورد نظرمان تنظیم کنیم، یا قراردادی که به ما ارائه می شود را با داشتن اطلاعات کامل، کنترل کرده و اصلاح نماییم.

اهمیت زیاد قراردادها، باعث شده است تا در سایت آیریا مقالات و مطالب بسیار زیادی در رابطه با اصول و استانداردهای آنها منتشر نماییم. این مقاله نیز برای بیان نکات و اصول مهم در قراردادهای دکوراسیون داخلی نوشته و منتشر شده است.

تمام نکات و پیشنهاداتی که در این مطلب به آنها اشاره می شود، بدست آمده از تجربیات چندین ساله همکاران ما در شرکت دکوراسیون داخلی آیریا، در روند پروژه های طراحی و اجرایی مختلف است.

نکات مهم در مورد قرارداد دکوراسیون داخلی

هدف از مطالعه این مقاله:

اگر یک پروژه دکوراسیون داخلی پیشروی ما باشد، باید برای انجام آن، یک قرارداد استاندارد با مجری پروژه ببندیم. این قرارداد یا از طرف ما تنظیم می شود یا از طرف پیمانکار یا مجری به ما ارائه می شود.

اگر قرار باشد قرارداد بوسیله ما تنظیم شده و به پیمانکار ارائه شود، باید به خوبی به اصول و نکات قرارداد های دکوراسیون مسلط باشیم.

اگر هم قرار باشد پیمانکار قرارداد خود را به ما ارائه دهد، بازهم باید به نکات و اصول یک قرارداد دکوراسیون داخلی آشنایی کامل داشته باشیم. چراکه بررسی و اصلاح یک قرارداد بدون اطلاع از نقاط ضعف قراردادها و پروژه های دکوراسیون داخلی ممکن نیست.

از طرف دیگر، یکی از وظایف قراردادها، مشخص کردن وظایف طرفین قرارداد، در زمان بروز شرایط خاص در پروژه ها می باشد. یعنی زمانی که یک شرایط خاصی مانند افزایش یا کاهش حجم پروژه، اتفاق بیافتد، باید به قرارداد مراجعه نمود و براساس توافقاتی که در قرارداد مشخص شده است، روند کار ادامه یابد.

به این ترتیب با مطالعه این مقاله و سایر مقاله های تکمیلی که در ادامه معرفی می شود، تسلط ما به اصول و نکات قراردادهای دکوراسیون افزایش می یابد. در نتیجه با اطمینان و تسلط بیشتری، قرارداد مورد نیاز پروژه مورد نظرمان را تنظیم کرده و یا قراردادی که به ما ارائه می شود را بررسی و کنترل می نماییم.

تفاوت قراردادهای دکوراسیون داخلی با قراردادهای ساختمانی دیگر:

تمام شرایط حاکم بر پروژه های دکوراسیون داخلی، از سایر پروژه های ساختمان سازی و حتی بازسازی دیگر، متفاوت است. علت اصلی این تفاوت ها، دکوراتیو بودن این نوع پروژه ها است. به این معنی که اجرای این نوع پروژه ها براساس یکسری طرح های دکوراسیون داخلی با جزئیات و مشخصات بسیار دقیق و حساس میبایست انجام شود.

به همین دلیل، قراردادی که برای این نوع پروژه ها بسته می شود، باید متفاوت از سایر قراردادهای ساختمانی دیگر باشد. جزئیات باید بطور دقیق در آنها ذکر شود.

اگر از نوعی از قرارداد های اجرایی استفاده می کنیم که مبلغ و هزینه اجرای پروژه، در آن مشخص است، میبایست اولاً طرح نهایی پروژه، تأیید و مشخص شده باشد. قرارداد نیز باید براساس مشخصات و شرایط این طرح های نهایی شده، تنظیم و بین کارفرما و پیمانکار بسته شود.

به این ترتیب، باید پیوست جزئیات اجرایی بسیار کامل و بدون ابهامی برای قرارداد تهیه و تنظیم شود. در این پیوست اجرایی، میبایست طرح های نهایی همراه با نقشه های اجرایی آورده شود. در جزئیات پیوستها، میبایست نحوه اجرا، مصالح مصرفی و … مشخص شود.

در بخش طراحی قرارداد نیز، میبایست همه چهارچوبها و وظایف طراح در مورد پروژه مشخص شود. باید مشخص شود که خواسته کارفرما در رابطه با رنگ و سبک طراحی داخلی پروژه مورد نظر چیست. به این ترتیب تعهدات طراح برای ارائه طرح هایی با این چهارچوبهای مشخص شده، در قرارداد تعیین شده می شود.

حتی باید در مورد بخشهایی از پروژه که قابل پیش بینی نیست، احتمال اینکه بدلیل موانع اجرایی، نتوان طرح مورد نظر را در آن بخش بخصوص، دقیقاً به همان شکل و طرح تأیید شده اجرا نمود، نیز توضیحات کاملی در پیوستها و متن قرارداد بیان شود.

تفاوت قرارداد دکوراسیون داخلی با قراردادهای دیگر ساختمان سازی

نتیجه نهایی اجرای طرح ها، تا چه حد به طرح سه بعدی پروژه شباهت خواهد داشت؟

درصد شباهت طرح های سه بعدی با نتیجه نهایی اجرای طرحها

موضوع بسیار مهم در قرارداد دکوراسیون داخلی این است که، اولاً برای کارفرما در قرارداد بطور واضح مشخص شود که نتیجه نهایی اجرای طرحها، تا چه حد شبیه به طرحهای سه بعدی پروژه خواهد بود. گاهی اوفات مشاهده می کنیم که کارفرمایان انتظار دارند تا طرحهایی که تأیید می نمایند، در مرحله اجرا، دقیقاً بطور کامل شبیه به طرح سه بعدی اجرا شود.

یعنی پس از پایان اجرای پروژه، طرح ها را در کنار نمای اجرا شده قرار داده و آنها را مقایسه می نمایند. انتظار آنها گاهی اوقات این است که طرح اجرا شده بطور ۱۰۰% شبیه به تصاویر تری دی پروژه باشد.

این یک واقعیت است که معمولاً نتیجه نهایی دکوراسیون داخلی اجرا شده، بطور متوسط در بهترین حالت بین ۷۰% تا ۸۰% شبیه به طرح سه بعدی پروژه خواهد بود. بنابراین این موضوع بسیار مهم را باید حتماً بصورت واضح با بیان عدد درصدی که پیش بینی می نماییم در قرارداد مشخص نماییم.

این موضوع حتی در مورد بخشهایی از طرح ها که بسیار پیچیده است، مهمتر خواهد بود. چنانچه احتمال دارد این بخشها در زمان اجرا، کمتر از این مقادیر، به طرح سه بعدی آن شبیه باشند، باید مقدار درصدی که برای آن پیش بینی می کنیم، در پیوست جزئیات قرارداد برای آن بخش از طرح ها، بوضوح مشخص شود. بطور مثال بوضوح مشخص کنیم که بخش خاصی از طرح، بدلیل پیچیدگی، احتمالاً پس از اجرا، در حدود ۵۰% شبیه به تصویر سه بعدی طرح خواهد بود.

از لحاظ طراحی، سه حالت برای قرارداد دکوراسیون داخلی وجود دارد:

اینکه آیا قرارداد دکوراسیون داخلی مورد نظر، شامل هر دو بخش طراحی و اجرایی است یا خیر، در انتخاب نوع قرارداد مناسب، بسیار تعیین کننده است. به این ترتیب، قرارداد مورد نظرمان را به سه حالت زیر می توانیم تقسیم نماییم:

  • حالت اول، پروژه دکوراسیون داخلی مورد نظر ما، نیاز به طراحی ندارد:

چنین حالتی زمانی پیش می آید که، هدف ما بازسازی فضای مورد نظرمان، با همان طرح موجود باشد. بدون آنکه بخشی از طرح تغییر نماید. در نتیجه، نیازی به طراحی نخواهد بود. چنین پروژه دکوراسیون داخلی، بسیار شبیه به پروژه های بازسازی است.

بنابراین قرارداد مناسب این پروژه ها نیز، شبیه به قرارداد بازسازی خواهد بود. البته با این تفاوت که جزئیات و نکات مهم اجرایی پروژه های دکوراسیون داخلی را نیز باید در قرارداد مورد نظرمان، جای بدهیم.

بازسازی دکوراسیون داخلی بدون نیاز به طراحی دوباره
  • حالت دوم، طراحی و اجرا پروژه هر دو در یک قرارداد دکوراسیون داخلی مشترک باشد:

در این حالت، هم بخش طراحی و هم بخش اجرایی پروژه، هر دو به یک مجموعه سپرده می شود. به این ترتیب، تمام شرایط و توافقات مربوط به طراحی پروژه شامل هزینه، مدت ، شیوه طراحی و … نیز مانند شرایط اجرایی پروژه، در قرارداد مورد نظر وارد شده و ثبت می شود.

از آنجایی که در این حالت، تنظیم و بستن قرارداد اجرایی، قبل از شروع طراحی انجام می شود، بنابراین طرح دکوراسیون پروژه که قرار است اجرا شود، مشخص نیست. زمانی که طرح های پروژه مورد نظر مشخص نباشد، هزینه اجرای طرح ها را نیز نمی توانیم پیش بینی کنیم. در نتیجه از قراردادهایی که در آنها مبلغ و هزینه اجرای پروژه ثابت و مشخص است، نمی توانیم استفاده نماییم.

در این نوع قراردادها، بخش طراحی آنها چندان مشکل ساز و پیچیده نیست. در رابطه با شرایط و دستمزد طراحی پروژه، می توان با رعایت اصول قراردادهای طراحی داخلی که در مقاله مربوط به خودش، آنها را بیان کرده ایم، مبالغ، مدت زمان و شرایط ثابتی را به قرارداد اضافه نمود.

اما در رابطه با بخش اجرایی باید نوع قرارداد مناسبی که براساس اصول آن میبایست بخش اجرایی قرارداد را تنظیم نمود، مشخص شود. به این ترتیب از بین انواع قراردادهای اجرایی دکوراسیون داخلی، میبایست انتخاب خود را انجام دهیم.

چه نوع قراردادی در این شرایط برای تنظیم بخش اجرایی قرارداد ما، مناسب است؟

معمولاً بهترین نوع قراردادی که می توان با این شرایط برای بخش اجرایی پروژه مورد نظر انتخاب نمود، یکی از دو نوع قرارداد مدیریت پیمان است. در این نوع قراردادها، پیمانکار با استفاده از مبالغی که از کارفرما دریافت می نماید، هزینه های مربوط به اجرای طرح ها را پرداخت می نماید. بنابراین در مورد هزینه های اجرایی پروژه، تفاوتی نخواهد کرد که طرح نهایی گرانقیمت باشد یا ارزان قیمت.

تنها بخشی که باید به آن توجه شود، دستمزد پیمانکار برای مدیریت اجرای طرح ها است. در این مورد هم کم دردسرترین حالت، مشخص کردن درصدی از کل هزینه نهایی اجرای پروژه بعنوان دستمزد پیمانکار است. به این ترتیب، چه طرح های نهایی، زمانبر و گرانقیمت باشد و چه کوتاه و ارزانقیمت، دستمزد پیمانکار، متناسب با آن افزایش یا کاهش می یابد.

این نوع قراردادهای اجرایی، قراردادهای مدیریت پیمان درصدی می باشند. توضیحات کاملتری در رابطه با این نوع قراردادها در مقاله اختصاصی آن بیان شده است. پیشنهاد می کنیم مقاله تکمیلی در رابطه با این نوع قرارداد را در بخش “مقالات” سایت آیریا جستجو و مطالعه فرمایید.

پروژه دکوراسیون داخلی که نیاز به طراحی دارد
  • حالت سوم، بخش طراحی و بخش اجرایی پروژه هرکدام یک قرارداد مستقل خواهند داشت:

در این شرایط، نیاز است تا ابتدا یک قرارداد جداگانه برای بخش طراحی پروژه تنظیم شود. اصول و نکات مهم مرتبط با قرارداد طراحی داخلی را در مقاله مختص آن بیان کرده و منتشر نموده ایم. پیشنهاد می کنیم این مقاله تکمیلی را نیز مطالعه بفرمایید.

پس از تنظیم قرارداد، میبایست طراحی پروژه بطور کامل انجام شده و طرح های نهایی مورد تأیید کارفرما مشخص شود. پس از آن، این طرح های نهایی به پیمانکاران مورد نظر ارائه می شود تا هزینه و قیمت پیشنهادی خود همراه با نوع قراردادی را که براساس آن، پروژه مورد نظر ما را اجرا خواهند نمود، اعلام نمایند.

کارفرما نیز در نهایت با بررسی قیمتها و نوع قرارداد اعلامی از طرف پیمانکاران مختلف میتواند پیمانکار مورد نظر برای اجرای طرح ها را انتخاب نماید. در نهایت، میبایست یک قرارداد دکوراسیون داخلی جداگانه، برای اجرای طرح ها، مابین کارفرما و پیمانکار تنظیم شده و بسته شود.

انواع قرارداد دکوراسیون داخلی برای بخش اجرایی پروژه ها:

در هر حال، چه قرارداد دکوراسیون داخلی مورد نظر شامل طراحی و اجرا باشد و چه تنها شامل اجرای طرح ها باشد، باید نوع قرارداد اجرایی مورد نظر را انتخاب نماییم. معمولاً یکی از چهار نوع قرارداد اجرایی متعارف در پروژه های ساختمانی برای بخش اجرایی پروژه های دکوراسیون داخلی انتخاب می شود.

از آنجایی که شناخت اصول و نکات این چهار نوع قرارداد متعارف، در حوزه فعالیت مجموعه ما، اهمیت بسیار زیادی دارد، برای هر یک از آنها، یک مقاله اختصاصی از نکات مهم و یک مقاله جدا گانه از نمونه خام هر یک از نوع قراردادها، تهیه کرده و در سایت آیریا منتشر نموده ایم.

پیشنهاد می کنیم از بخش “مقالات” سایت آیریا، مقاله اختصاصی یا نمونه خام هر یک از این نوع قراردادها که از نظر شما برای پروژه موردنظرتان مناسب است را جستجو و مطالعه فرمایید.

در ادامه، این چهار نوع قرارداد را که برای پروژه های دکوراسیون داخلی مناسب هستند، معرفی می نماییم:

  • قرارداد پیمانکاری با مصالح
  • قرارداد پیمانکاری بدون مصالح
  • قرارداد مدیریت پیمان درصدی
  • قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی
انتخاب قراداد دکوراسیون داخلی مناسب برای بخش اجرایی پروژه

جمع بندی مقاله:

در محتوای این مقاله در مورد تفاوت قراردادها در پروژه های دکوراسیون داخلی و پروژه های ساختمانی دیگر توضیحاتی ارائه دادیم. در ادامه نیز شرایط مختلف این نوع قراردادها را براساس نیاز پروژه به طراحی بررسی کردیم. در آخر هم انواع متداول قرارداد اجرایی دکوراسیون داخلی را معرفی نمودیم.

نتیجه مطالعه و بررسی تمام مطالبی که در این مقاله بیان شده است و مطالعه مقالات تکمیلی که در بخشهای مختلف معرفی شده اند، تسلط بر شکلهای مختلف قرارداد دکوراسیون داخلی می باشد.

به این ترتیب با تسلط و آگاهی بدست آمده نسبت به نکات و مشخصات این نوع قراردادها، درصورتی که هر نوع پروژه دکوراسیون داخلی اعم از طراحی داخلی منزل، ساختمان، فروشگاه، ویلا یا ساخت و اجرای دکوراسیون واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و یا هر نوع پروژه مشابه دیگری، پیش روی ما باشد، می توانیم با اطمینان خاطر قرارداد مناسب پروژه مورد نظر را تنظیم و ارائه نماییم و یا قراردادی که به ما پیشنهاد می شود را بدرستی کنترل و اصلاح نماییم.

نتیجه چنین تسلطی به اصول قراردادهای دکوراسیون داخلی، این خواهد بود که می توانیم با یک قرارداد استاندارد و کامل، جلوی بسیاری از سوء تفاهم ها و سوء استفاده ها را در زمان اجرای پروژه مورد نظرمان بگیریم. درنهایت می توانیم با خیال راحت به سراغ اجرای هر نوع پروژه دکوراسیون داخلی برویم.

در بخش “مقالات” سایت آیریا، با جستجوی عنوان قرارداد مورد نظر خود می توانید، سایر مقاله های اختصاصی که در مورد این قراردادها تهیه شده و منتشر شده است را نیز مطالعه بفرمایید.

لطفاً نظرات، سؤالات و یا تجربه خود را در رابطه با قراردادهای دکوراسیون داخلی در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

ممنون از توجه شما به این مقاله که در رابطه با اصول و نکات مهم قرارداد دکوراسیون داخلی تهیه و منتشر شده است. لطفاً درصورتی که نظر یا تجربه ای در رابطه با این نوع قراردادها دارید، آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا ما و سایر دوستانی که این مقاله را مطالعه می فرمایند از آن استفاده نمایند.

همچنین خواهشمندیم، درصورتی که اشتباهی در بیان و مطالبی که در این مقاله آورده شده است، مشاهده می فرمایید، این اشکالات را همراه با توضیحات آن، در بخش نظرات ثبت نمایید. همکاران ما در اولین فرصت اصلاحات مورد نظر شما را بررسی نموده و در صورت تأیید شما، با نام شما منتشر خواهند نمود.

همچنین درصورتی که در رابطه با پروژه دکوراسیون داخلی مورد نظرتان یا قرارداد آن، نیاز به مشاوره داشته باشید، همکاران ما مشاوره کاملاً رایگانی در رابطه با پروژه مورد نظر شما در اختیارتان قرار خواهند داد. برای این منظور، تنها نیاز است از طریق یکی از راه های تماس با مجموعه آیریا، درخواست مشاوره خود را به همکاران ما اعلام نمایید.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.