قرارداد پیمانکاری با مصالح

قرارداد پیمانکاری با مصالح برای بازسازی یا دکوراسیون داخلی همراه با نکات مهم و استانداردهای آن توضیح داده می شود

مقدمه:

قرارداد پیمانکاری با مصالح یکی از قراردادهای پرکاربرد در پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی است. در این مقاله درمورد نکات مهم این نوع قرارداد که براساس تجربه کارشناسان ما با چندین سال تجربه در پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی بدست آمده است، صحبت می کنیم.

در مورد اینکه این نوع قرارداد برای چه پروژه هایی مناسب است و در چه شرایطی انتخاب آن اشتباه است نیز توضیحاتی بیان می کنیم. همچنین سعی می کنیم نکات مهم در هر بخش از قرارداد را بصورت جداگانه و تفکیک شده بیانن کنیم.

در توضیحات این مقاله، سعی کرده ایم دلیل خودمان برای نکاتی که آنها را ضروری میدانیم را نیز توضیح دهیم. همچنین سعی کرده ایم از مثالهایی که در پروژه های مختلف برای ما همکاران و مجموعه ما پیش آمده است، استفاده کنیم تا موضوع بهتر برای شما روشن شود.

باید توجه داشته باشیم که تمام توضیحات این مقاله، تنها مربوط به قراردادهای شخصی در پروژه های شخصی میابشد. بنابراین توضیحات مربوط به قراردادهای عمرانی و پروژه های دولتی و نیمه دولتی در این مقاله جای ندارد. چراکه این نوع پروژه ها، اصلاً در حوزه فعالیت مجموعه ما نیست.

نکته مهم دیگر این است که، در این مقاله، تنها درمورد نکات اختصاصی مربوط به قرارداد های پیمانکاری با مصالح صحبت خواهیم کرد. در مورد نکات عمومی این نوع قراردادها، در دو مقاله “قرارداد بازسازی” و مقاله “قرارداد دکوراسیون داخلی” توضیحات کاملی ارائه شده است.

هدف از مطالعه این مقاله:

اگر قصد بازسازی ساختمان یا تغییر دکوراسیون فروشگاه و یا اجرای دکوراسیون داخلی دفتر کار خود را داشته باشیم، باید نوع قراردادی که میخواهیم با پیمانکار مجری پروژه ببندیم را مشخص کنیم. قبل از این انتخاب، پیشنهاد میکنیم مقاله “انواع قرارداد بازسازی و دکوراسیون داخلی را بشناسیم” را مطالعه بفرمایید. اگر قرارداد پیمانکاری با مصالح را انتخاب کردیم. باید قبل از عقد قرارداد با پیمانکار، تمام نکات مهمی که ممکن است ندانستن آنها در مورد این نوع قرارداد، ما را به دردسر بیاندازد را بشناسیم.

مطالعه این مطلب تا انتها به ما کمک می کند تا همین نکات مهم دردسرساز قراردادهای پیمانکاری با مصالح را بشناسیم. در نتیجه، یک قرارداد کامل و بدون ایراد را برای پروژه بازسازی یا دکوراسیون داخلی مورد نظرمان امضاء خواهیم کرد. و نهایتاً با کمترین مشکل ممکن میتوانیم پروژه خود را تکمیل کنیم.

معرفی ساده قرارداد پیمانکاری با مصالح

در این نوع قرارداد پیمانکار و کارفرما یک مبلغ مشخصی را بعنوان “مبلغ قرارداد” برای اجرای کل پروژه تعیین می کنند.

کارفرما نیز در  چند بخش، “مبلغ قرارداد” را به پیمانکار پرداخت می کند.

پیمانکار نیز موظف است تمام مراحل پروژه دکوراسیون داخلی یا بازسازی یا هر پروژه مشابه دیگری را دقیقاً مطابق جزئیات قرارداد اجرا نماید.

در صفحه، “نمونه قرارداد پیمانکاری با مصالح” می توانید نمونه خام و ساده شده از این نوع قرارداد که مجموعه آیریا از آن استفاده می نماید را مشاهده بفرمایید.

نکات مثبت قراردادهای پیمانکاری با مصالح

کمترین دردسر ممکن را از نظر در ارتباط بودن پیمانکار و کارفرما در زمان اجرا دارد. یعنی پس از عقد قرارداد و شروع پروژه، کارفرما فقط باید بر اجرای پروژه مطابق جزئیات توافق شده نظارت کلی داشته باشد. کارفرما نیاز به دخالت اجرایی در هیچ بخشی از پروژه نخواهد داشت.

از طرف دیگر پیمانکار نیز با خیال راحت و بدون نیاز به مکاتبه زیاد و گرفتن تأیید کارفرما می تواند پروژه را اجرا نماید. چراکه دراین نوع قرارداد، همه چیز در زمان عقد قرارداد در محتوای آن و در پیوستهای اجرایی قرارداد بطور کامل مشخص شده است. بنابراین نیازی به انتخاب یا تأیید هزینه، متریال یا هر آیتم دیگری در پروژه از طرف کارفرما دیگر وجود ندارد. مگر در موارد استثناء که نیاز باشد بخشی از آیتمهای پروژه تغییر کند. مانند مصالح مصرفی یا شکل اجرا یا کیفیت لوازم و … .

معرفی ساده قرارداد پیمانکاری با مصالح

نکات منفی و دردسر ساز قراردادهای پیمانکاری با مصالح

از آنجایی که همه جزئیات پروژه بازسازی یا تغییر دکوراسیون در زمان عقد قرارداد و پیش از شروع کار مشخص شده است، هرگونه مانع یا تغییری در روند اجرای پروژه میتواند باعث ایجاد مشکل شود.

بطور مثال اگر مانعی بعد از مرحله تخریب در زمان اجرای دکوراسیون داخلی یا بازسازی خانه دیده شود که نتوان طرح مورد نظر اولیه را اجرا کرد، باید وارد مرحله تغییر طرح شوند. به این ترتیب جزئیات پروژه ای که زمان و هزینه آن دقیقاً در قرارداد مشخص شده است تغییر می کند. به این ترتیب باید کارفرما و پیمانکار به توافق جدیدی دست پیدا کنند. یا در بهترین حالت، توانسته باشند چنین موضوعی را در قرارداد پیشبینی کنند.

یا مثال دیگر، افزایش ناگهانی قیمت مصالح و لوازم است. این مورد در کشور ما بارها اتفاق افتاده است. بنابراین باید بار دیگر قرارداد وتوافق مالک و پیمانکار، بازبینی شود.

همچنین همین موضوع زمانی که از یک جنس، متریال یا یک نوع خاصی از لوازم، دیگر در زمان اجرای آن، در بازار موجود نباشد. بازهم چنین شرایطی در قراردادی که همه جزئیات آن از قبل مشخص شده باشد می تواند دردسر ساز باشد.

اما تمام موارد اشاره شده در بالا، میتواند در قرارداد پیمانکاری با مصالح پیش بینی شود. به این ترتیب در زمان توافق اولیه، تمام این موارد بین کارفرما و پیمانکار بحث شده و به نتیجه نهایی رسیده اند. اما نهایتاً مشکل دیگر این است که رسیدن به توافق بر سر این شرایط، در قرارداد می تواند کمی مشکل باشد. چراکه کارفرما معمولاً میخواهد همه چیز از اول برای او مشخص شود. پیمانکار نیز میخواهد درصورتی که مانع یا مشکلی در اجرای جزئیات پروژه پیش آمد، ضرر نکند و مبلغ اضافی مربوط به آن را دریافت نماید.

در چه شرایطی نباید قرارداد بازسازی یا دکوراسیون داخلی را بصورت پیمانکاری با مصالح ببندیم؟

در بعضی از شرایط و برای بعضی از پروژه ها، قرارداد پیمانکاری با مصالح گزینه مناسبی نیست. چراکه میتواند برای طرفین قرارداد مشکل ایجاد نماید و باعث ضرر مالی آنها شود. موارد زیر براساس تجربه ما در شرکت دکوراسیون داخلی و بازسازی آیریا، برای قرارداد با شرای پیمانکاری با مصالح مناسب نیست:

_ زمانی که دقیقاً هدف کارفرما از تغییر دکوراسیون یا بازسازی مشخص نیست. احتمالاً کارفرما و مالکین پروژه، تصمیمات خود را در زمان اجرای پروژه تغییر خواهند داد. این شرایط برای قراردادی که همه جزئیات اجرایی آن مشخص است، دردسرساز می شود.

_ زمانی که پیچیدگی محل پروژه بسیار زیاد است. در این شرایط نمیتوانیم پیشبینی کنیم که در زمان اجرای پروژه بخصوص در زمان تخریب، با چه موانعی روبرو خواهیم شد. بنابراین بدلیل مشخص نبودن شرایط محل پروژه، مانند مقاومت بنای آن، به احتمال زیاد جزئیات اجرای پروژه در همان مراحل اجرایی مشخص می شد. این مورد هم مشخصاً باعث می شود، نتوانیم پیش بینی کنیم دقیقاً چه کارهایی برای انجام بازسازی، تغییر یا طراحی دکوراسیون دفتر کار، خانه، فروشگاه یا هر مکان دیگری باید انجام شود.

_ در شرایطی که وضعیت بازار لوازم و مصالح ساختمانی که در پروژه مورد نظر ما استفاده خواهد شد، ثبات نداشته باشد. شرایطی که متأسفانه بارها در کشور ما اتفاق افتاده است. چنین وضعیت ملتهبی در بازار مصالح و لوازم ساختمانی، باعث میشود، در زمان خرید یا تهیه این موارد، یا قیمت آنها افزایش یافته باشد یا اصلاً برای خرید در بازار موجود نباشند. چنین شرایطی کاملاً جزئیات پروژه، هزینه و مدت زمان اجرا را تغییر می دهد.

در چه شرایطی نباید قرارداد بازسازی یا دکوراسیون داخلی را بصورت پیمانکاری با مصالح بندیم؟

مشخص کردن تمام جزئیات پروژه، در قرارداد پیمانکاری با مصالح

در این نوع قرارداد بازسازی و دکوراسیون داخلی، باید ابتدا تمام کارها و آیتمهای پروژه بطور کامل و با جزئیات مشخص شود. بخشی از این بخشها و آیتمهای کار، در ماده “موضوع قرارداد” مشخص می شود، بخشی در “پیوست جزئیات اجرایی” قرارداد و بخشی دیگر در “پیوست مصالح و لوازم مصرفی” در پروژه. به این ترتیب هر فعالیتی که برای اجرای پروژه انجام می شود باید با جزئیات در قرارداد مشخص شده باشد.

ثبت جزئیات مصالح، لوازم و تجهیزات در قرارداد یا پیوستهای آن بسیار مهم است

درمورد مصالح، اجناس و لوازم، باید مشخصات کامل آنها، نام برند، قیمت حدودی در زمان عقد قرارداد و هر ویژگی مهم دیگری ثبت شود.

همچنین باید درمورد اینکه چنانچه در زمان خرید و اجرای هر محصول یا لوازم، آن جنس یا محصول ناموجود باشد نیز باید توافق نموده و در قرارداد ثبت شود. براساس تجربه ما، اگر قیمت هر مصالح یا جنسی در لیست مصالح مشخص شود و در یک بند از قرارداد یا پیوست آن، ذکر شود که درصورت ناموجود بودن آن جنس بخصوص، باید جنس هم قیمت آن انتخاب و اجرا شود. در غیر اینصورت، اگر کارفرما جنس گران تر را برای اجرا درخواست نمود، مابالتفاوت قیمت آن را با قیمت مشخص شده در قرارداد برای جنس ناموجود، در زمان خرید، به پیمانکار پرداخت نماید.

جزئیات شیوه اجرای هر بخش باید در قرارداد پیمانکاری با مصالح مشخص شود

جزئیات دیگری که حتماً باید در قرارداد مشخص شود، طرحی است که قرار است اجرا شود. طرح اجرای هر بخشی مشخص کننده دستمزدی است که به نیروهای متخصص پرداخت خواهد شد. بطور مثال اجرای سنگ یا سرامیک کف باید کامل تشریح شود.

اجرای لوزی، با اجرای مستطیلی و اجرای خشتی، هرکدام یک دستمزد اجرا دارند. از طرف دیگر، اینکه بدون بند اجرا شوند یا با بند نیز دستمزد اجرا را تغییر می دهد. انتخاب اینکه سرامیکها در ورودی اتاق ها و فضاهای مختلف بریده شده یا یک تکه و ادامه دار اجرا شوند هم به همین ترتیب باعث تغییر دستمزدی می شود که به نیروی متخصص سرامیک کار یا سنگ کار داده می شود. چنین موضوعی تقریباً در تمام آیتمهای پروژه های دکوراسیون داخلی و بازسازی وجود دارد.

مشخص کردن تمام جزئیات پروژه، در قرارداد پیمانکاری با مصالح

مبلغ کل قرارداد که کارفرما به پیمانکار پرداخت می کند

به این ترتیب کل پروژه با تمام جزئیات در قرارداد پیمانکاری با مصالح مشخص می شود. به این ترتیب، پیمانکار و کارفرما برسر یک مبلغ مشخصی برای اجرای کل پروژه، بعنوان “مبلغ قرارداد” به توافق میرسند. این مبلغ قرارداد شامل تمام هزینه های مربوط به اجرای پروژه اعم از دستمزد نیروهای کار یا هزینه مصالح و لوازم مصرفی، بعلاوه دستمزد پیمانکار برای اجرای پروژه میباشد. بنابراین هیچ مبلغ دیگری بجز این مبلغ ثابت از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت نمی شود.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار

معمولاً مبلغ قرارداد در چند بخش به پیمانکار پرداخت می شود. بخش اول در زمان شروع پروژه بعنوان پیش پرداخت. سپس براساس توافق طرفین، بخشهای دیگر مبلغ قرارداد، در زمان های مشخص شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود. در نهایت نیز، بخش نهایی از مبلغ قرارداد نیز تا پایان مدت زمان حسن اجرای موضوع قرارداد، نزد کارفرما باقی می ماند. اگر تا آن زمان مشکلی برای پروژه بازسازی و دکوراسیون داخلی شده پیش نیامد، یا اگر مشکی هم پیش آمد، پیمانکار بخوبی آنرا برطرف نمود، کارفرما این مبلغ را به پیمانکار پرداخت می نماید.

درمورد روند کاری و قراردادهای شرکت بازسازی و دکوراسیون داخلی آیریا، معمولاً این مبلغ قرارداد در ۴ بخش پرداخت می شود. بخش اول در شروع کار بعنوان پیش پرداخت که معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد کل مبلغ قرارداد است.

بخش دوم و سوم در پایان یا آغاز یک مرحله مشخص از پروژه به پیمانکار پرداخت می شود. مثلاً در پایان مرحله تخریب، بخش دوم دریافت می شود و در شروع مرحله نقاشی، بخش سوم دریافت می شود. بخش دوم و سوم از مبلغ قرارداد، معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل مبلغ قرارداد تعیین میشود.

بخش چهارم یا نهایی قرارداد نیز، که معمولاً معادل ۱۰ درصد کل مبلغ قرار داد است، بین  هفته تا دو ماه پس از تحویل پروژه به کارفرما، دریافت می شود.

کارهایی که در زمان اجرای پروژه، اضافه می شود

اکثر اوقات در زمان اجرای پروژه های بازسازی یا دکوراسیون داخلی، عملیات یا کار ساختمانی جدیدی به پروژه اضافه می شود. این کارهای اضافی یا میتواند از طرف خود کارفرما باشد و یا اینکه شرایط پروژه آنرا بوجود بیاورد. مثلاً ممکن است بعد از مرحله تخریب متوجه شویم که بخشی از بنا نیاز به مقاوم سازی دارد. در چنین شرایطی دو راه حل وجود دارد که باید در قرارداد یکی را انتخاب کرده باشیم.

  • راه حل اول این است که در قرارداد پیمانکاری با مصالح مشخص کنیم که برای تمام کارهای اضافی، پیمانکار و کارفرما باید دوباره بر سر قرارداد جدید به توافق برسند. در این شرایط باید مشخص کرد که اگر طرفین به توافق نرسیدند، شرایط اجرای مابقی قرارداد به چه شکلی ادامه پیدا می کند. معمولاً چنین توافقی در قرارداد، انتخاب اشتباهی است. مگر اینکه موضوع عملیاتی که ممکن است بعدا اضافه شود در قرارداد و پیوستهای اجرایی پیشبینی شده باشد. و برای آن مبلغ و شرایط مشخصی تعیین شده باشد. مانند عملیات مقاوم سازی یا زهکشی.
  • راه حل دوم که ما در شرکت بازسازی ساختمان و دکوراسیون آیریا معمولاً از آن در قرارداد های پیمانکاری با مصالح خود استفاده می کنیم، این است که اگر هر کاری خارج از مشخصات اولیه پروژه و موضوع قرارداد به پروژه اضافه شود، با آن بخش از کار همانند یک قرارداد مدیریت پیمان درصدی انجام می شود. توضیحات مربوط به این قرارداد را می توانید در مقاله، “قرارداد پیمان مدیریت درصدی” مطالعه فرمایید.

نکته بسیار مهم در این مورد این است که حتماً باید حداکثر میزان کاری که کارفرما می تواند به مشخصات اولیه پروژه اضافه نماید، در قرارداد مشخص شود. مثلاً تا سقف ۱۵ درصد از کل حجم اولیه پروژه. چه از نظر هزینه و چه از نظر زمان اجرا.

تعهدات پیمانکار و کارفرما در قبال یکدیگر

در قراردادهای پیمانکاری با مصالح، تعهدات طرفین قرارداد، نسبت به سایر قراردادهای دیگر پیمانکاری چندان پیچیده نیست.

تعهدات پیمانکار شامل تعهد در حسن اجرای پروژه موضوع قرارداد دقیقاً مطابق جزئیات محتوای قرارداد و پیوستهای آن می باشد.

تعهدات کارفرما نیز، عموماً پرداخت بموقع بخشهای مشخص شده از مبلغ قرارداد به پبمانکار می باشد.

بسته به نوع پروژه پیمانکاری با مصالح، در این بخش می توان شرایط ویژه مورد نظر پیمانکار یا کارفرما را نیز ثبت و اضافه نمود.

جمع بندی این مقاله:

در این مقاله در مورد نقاط قوت و ضعف قراردادهای پیمانکاری با مصالح توضیحاتی ارائه شد. شرایط نامناسب برای استفاده از آن نیز معرفی شد. نکات بخصوصی که میبایست در این نوع قرارداد در مورد آن توافق شده و حتماً در قرارداد ثبت و مشخص شود، نیز بطور کامل توضیح داده شد.

به این ترتیب اکنون با مطالعه این مقاله، بخوبی بر روی نکات مهم این نوع قراردادها تسلط داریم. درنتیجه اگر گزینه قرارداد پیمانکاری با مصالح را برای انجام پروژه تغییر دکوراسیون یا بازسازی انتخاب کرده باشیم، میتوانیم یک قرارداد بسیار دقیق و کامل را آماده کنیم. یا حتی قراردادی که از طرف پیمانکار به ما ارائه می شود را می توانیم بخوبی و با دقت بررسی کرده و ایرادات و نواقص آنرا اعلام نماییم.

در نهایت با این شرایط که میتوانیم یک قرارداد کم عیب و نقص برای پروژه مورد نظرمان آماده کنیم، کمک میکند تا پروژه ما با بهترین کیفیت و با کمترین مشکلی انجام شده تا آنرا تحویل بگیریم.

لطفاً نظر خود را در رابطه با مطالب این مقاله در بخش دیدگاه ها، ثبت نمایید:

ممنون از اینکه این مقاله را مطالعه فرمودید. لطفاً نظر خود را در مورد شیوه بیان مطالب و مطالب گفته شده در رابطه با قرارداد پیمانکار با مصالح ، براساس تجربه یا دانش فنی خود، در بخش دیدگاه­ها ثبت نمایید. به این ترتیب بر اساس نظر شما می توانیم اصلاحات لازم را در مقاله لحاظ نماییم تا یک مقاله کاربردی و مفید برای افرادی که می­توانند از آن بهره ببرند فراهم نماییم.

اگر سؤال و نکته ای درمورد این مطلب دارید، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا همه کسانی که این مقاله را بررسی نموده اند امکان ابراز نظر و یا پاسخگویی به آنرا داشته باشند و کارشناسان شرکت آیریا نیز در اولین فرصت نظر خود را در مورد دیدگاه شما بیان خواهند نمود.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .