نمونه قرارداد طراحی داخلی

دانلود فایل ورد (Word) نمونه قرارداد طراحی داخلی:

در این بخش می توانید فایل ورد (Word) نمونه قرارداد طراحی داخلی خام را با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود نموده و ذخیره نمایید. لازم به ذکر است که این نمونه قرارداد، بصورت عمومی و خام می باشد و محتوای آن میبایست با توجه به نوع پروژه و مشخصات آن اصلاح و تکمیل شود.

در ادامه این مقاله نیز همین نمونه قرارداد بررسی شده است.

مقدمه:

در این مقاله یک نمونه قرارداد طراحی داخلی برای آشنایی با شکل کلی این نوع قراردادها را بیان کرده ایم. این قرارداد در واقع شکل خلاصه شده ای از قرارداد طراحی داخلی است که مجموعه آیریا از آنها استفاده می کند.

این قرارداد تنها برای استفاده در پروژه های طراحی داخلی شخصی می باشد. قراردادهای دولتی و نیمه دولتی اصول و شرایط خاص دیگری دارند. از آنجایی که این نوع پروژه های در حوزه فعالیت ما نیستند، توضیحاتی در مورد آنها ارائه نکرده ایم.

هدف از بررسی نمونه قرارداد طراحی داخلی:

اگر قصد داشته باشیم تا طراحی داخلی ساختمان، خانه، فروشگاه، دفتر کار یا هر مکان دیگری را انجام دهیم، نیاز داریم تا با یک طراح یا شرکت طراحی داخلی قراردادی آماده نماییم. این قرارداد باید شامل تمام توافقات بین طرفین قرارداد یعنی کارفرما و طراح باشد.

اگر در مورد یک پروژه طراحی داخلی، یک قرارداد کامل و استاندارد نداشته باشیم، احتمال بروز سوء تفاهم یا سوء استفاده وجود خواهد داشت. بنابراین با مطالعه این مقاله و مقاله های تکمیلی در رابطه با اصول قرارداد های طراحی و پیمانکاری، می توانیم هم خودمان قراردادی استاندارد و کامل آماده کنیم، و هم اینکه قراردادهایی که به ما ارائه می شود را بدرستی بررسی کرده و اشکلات آنرا اصلاح نماییم.

نمونه قرارداد طراحی داخلی

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس طراح نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱ راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:

۱-۱- طرفین قرارداد متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواستهای کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند. براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۱-۲- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با طراح، مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی طراح به کارفرما، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص کارفرما خواهد بود.

۱-۳- طراح شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی کارفرما به طراح، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص طراح خواهد بود.

ماده ۲ موضوع قرارداد :

موضــوع قـــرارداد عبارتست از طراحی معماری داخلی (نقشه های فاز ۱)، طراحی سه بعدی،—————– و نقشه های اجرایی برای فضاهای ——————————— در پروژه ———– واقع در تهران ———————————————————————— ، براساس جزئیات تعیین شده در “فرم مشخصات طراحی” که به امضاء طرفین قرارداد رسیده است و به هر یک از نسخه های قرارداد پیوست شده است بعلاوه سایر مفاد این قرارداد و تحویل این نقشه ها بصورت ——————– به کارفرما.

ماده ۳- ایجاد تغییر در طرح اولیه ارائه شده به کارفرما مطابق پیوست “فرم مشخصات طراحی” ، توسط کارفرما:

کارفرما مجاز است تا ———- مرتبه، طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح را تغییر دهد، به نحوی که هیچکدام از این تغییرات در مغایرت با هیچ یک از جزئیات طراحی مشخص شده در پیوست “فرم مشخصات طراحی” نباشد. هربار که کارفرما یک یا چند تغییر را، به هر اندازه یا مقداری، درمدت زمان ۱ ساعت به طراح اعلام می نماید، یک مرتبه از دفعات مجاز کارفرما برای ایجاد تغییرات در طرح ها در چهارچوب مندرجات این ماده و تبصره ۲ این قرارداد، کسر می شود.

ماده ۴ اسناد و مدارک قرارداد :

۴-۱- قرارداد حاضر.

۴-۲- پیوست قرارداد – فرم مشخصات طراحی (شامل مشخصات نحوه انتخاب ترکیب رنگ طراحی داخلی یا سبک طراحی و یا سایر باید ها و نبایدهایی که کارفرما برای طراحی تعیین می نماید).

۴-۳- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴- کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های تعیین شده در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و طراح بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

ماده ۵ مدت قرارداد:

۵-۱- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۵-۲- تحویل بخش اول طراحیها شامل —————– ، —— روز از تاریخ ——— انجام می شود.

۵-۳- بخش دوم طراحیها، شامل —————– ، —— روز بعد از روز تحویل بخش اول انجام می شود.

۵-۴- …. .

ماده ۶- مبلغ قرارداد و یا دستمزد طراح:

۶-۱- مبلغ قرارداد ——————— می باشد که بعنوان دستمزد طراح، مطابق مندرجات ماده ۷ این قرارداد، از طرف کارفرما به طراح پرداخت می شود.

ماده ۷- شیوه پرداخت مبلغ قرارداد توسط کارفرما به طراح:

۷-۱- مبلغ قرارداد در —— بخش با شرایط و در زمانهای تعیین شده برای هر بخش در این ماده، توسط کارفرما به شماره حساب ————- به نام ————– واریز می شود.

۷-۲- در تاریخ ———– تا پیش از ساعت ۱۲:۰۰ مبلغ ————– بعنوان پیش پرداخت قرارداد و بخش اول مبلغ قرارداد، توسط کارفرما به طراح یا شرکت طراحی داخلی پرداخت می شود.

۷-۳- با پایان یافتن طراحی ————– و ارائه این طرح ها بصورت——– به کارفرما، کارفرما موظف است تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از ارائه طرحهای موضوع این بند به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش دوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۷-۱ واریز نماید.

۷-۴- با پایان یافتن عملیاتهای ————– و آغاز عملیات ———–، طراح باید این موضوع را به کارفرما اعلام نماید و کارفرما باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از اعلام این موضوع به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش سوم مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۸-۱ واریز نماید.

۷-۵- با پایان یافتن طراحی ————– و ارائه این طرح ها بصورت——– به کارفرما، کارفرما موظف است تا ساعت ۱۲:۰۰ روز کاری بعد از ارائه طرحهای موضوع این بند به ایشان، مبلغ ———– بعنوان بخش سوم و نهایی مبلغ قرارداد، به شماره حساب ذکر شده در بند ۷-۱ واریز نماید.

۷-۶- به ازای هر روز دیرکرد در پرداخت هر بخش از مبلغ قرارداد، مطابق شرایط ذکر شده در بند ۷-۷، کارفرما میبایست مبلغ———— بعنوان مبلغ ضرر و زیان دیرکرد در پرداخت مطالبات طراح را، علاوه بر مبلغ قرارداد، در اولین پرداختی پس از دیرکرد و تأخیر ذکر شده در موضوع این بند، به طراح پرداخت نماید.

ماده ۸ – تعهدات طراح و کارفرما:

۸-۱- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

۸-۲- کارفرما نمیتواند فضایی را به فضاهای تعیین شده در چهارچوب موضوع این قرارداد برای طراحی، اضافه نماید.

۸-۳- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۸-۴- چنانچه در فرم مشخصات طراحی، لوازم و تجهیزات مشخصی برای طراحی شدن و قرار گرفتن داخل طرح مشخص شده باشد، طراح موظف به طراحی و مدل کردن این تجهیزات مطابق شرایط مندرج در فرم مشخصات طراحی میباشد.

۸-۵- طراح میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای تغییر داده شده در موضوع قرارداد براساس ماده ۳ این قرارداد، بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قرارداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

ماده ۹- فسخ قرارداد :

۹-۱-چنانچه مجموع روزهای توقف و تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، طراح میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نماید.

۹-۲- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، طراح در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به طراح، مطابق ماده ۱ این قرارداد، قرارداد را فسخ نماید.

۹-۳- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه طراح قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به طراح اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر ۱۲ ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ قرارداد را علاوه بر مبلغ قرارداد تا زمان فسخ قرارداد، براساس هر بخش از مبلغ قرارداد که میبایست در هر مرحله از طراحی مطابق مندرجات ماده ۷ این قرارداد به طراح پرداخت می شده است ، به طراح پرداخت نماید.

۹-۴- در شرایطی که طراح به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر ۱۲ ساعت، مبلغ اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را از کارفرما دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

ماده ۱۰- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:

۱۰-۱- اگر طراح نتواند در مدت زمان مقرر و به شکل مشخص شده، مطابق بند ۸-۵ این قرارداد، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست فرم مشخصات طراحی آن، قصور از جانب طراح باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود، که در پایان اجرای موضوع قرارداد و تحویل موضوع قرارداد، میبایست از طرف طراح به کارفرما پرداخت شود.

تبصره ۷: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

 ماده ۱۱- کسورات قانونی  

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده —— می باشد. ——- با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و —— با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد —— برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۲- شرایط قهریه (فورس ماژور)  

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه طراح تا آن زمان، توسط طراح از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۳- مشخصات قرارداد:

این قرارداد در — ماده و هفت تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه فرم مشخصات طراحی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

قرارداد طراحی داخلی

قرارداد بخش اجرایی پروژه

زمانی که طراحی پروژه مورد نظر با استفاده از قرارداد طراحی داخلی بالا، انجام شد، باید طرح ها اجرا شود. برای اجرای طرح ها نیز نیاز به یک قرارداد اجرایی مناسب و استاندارد است.

از آنجایی که بحث قراردادهای اجرایی بسیار اهمیت دارد، در سایت آیریا انواع قراردادها معرفی شده و مقاله مختص هر کدام بصورت کامل منتشر شده است.

می توانید با مراجعه به بخش مقالات، مقالات مربوط به قرارداد مورد نظر خود را جستجو کرده و مطالعه بفرمایید.

تعدادی از قراردادهای اجرایی رایج را در ادامه نام می بریم:

_ قرارداد پیمانکاری با مصالح

_ قرارداد پیمانکاری بدون مصالح

_ قرارداد مدیریت پیمان درصدی

_ قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

همچنین در رابطه با سایر مطالب مرتبط با اجرای پروژه های دکوراسیون یا باسازی، مانند بدست آوردن مدت زمان یا متوسط هزینه بازسازی یا اجرای طرح دکوراسیون مورد نظر نیز، مقالات کاربردی و مفیدی در بخش “مقالات” سایت آیریا منتشر شده است که بررسی و مطالعه آنها، به شما برای اجرای بهتر پروژه مورد نظرتان کمک خواهد کرد.

جمع بندی مقاله نمونه قرارداد طراحی داخلی:

همانطور که در شروع این مقاله اشاره شد، در این مطلب یک نمونه قرارداد طراحی داخلی که بصورت خلاصه شده در آمده است، بیان شد. هدف از بررسی و مطالعه این نمونه قرارداد، تنها آشنایی با کلیات و شکل کلی قراردادهای طراحی داخلی می باشد.

به این ترتیب پس از بررسی و مطالعه این مطلب و سایر مقاله های تکمیلی که درمورد قراردادهای پیمانکاری و طراحی داخلی در سایت آیریا منتشر کرده ایم، می توان در هر نوع از پروژه های طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان، قرارداد مناسب آن پروژه را آماده نماییم. همچنین هر قراردادی که پیمانکاران یا طراحان داخلی به ما ارائه نمایند را می توانیم بخوبی کنترل کرده و اشکالات آنرا اعلام نماییم.

نتیجه تسلط ما به انواع قراردادهای پیمانکاری و طراحی داخلی مغازه، ساختمان، منزل، دفتر اداری و ویلا، این است که هر پروژه ای که با رعایت این اصول، برای آن پیمانکار و طراح انتخاب کرده باشیم، به بهترین شکل ممکن با توجه به نظر ما اجرا می شود. همچنین، کمترین میزان احتمال بروز سوء تفاهم یا سوء استفاده در پروژه های ما وجود خواهد داشت.

چنانچه در مورد قرارداد های پیمانکاری یا طراحی داخلی خود، نیاز به دریافت مشاوره داشته باشید، پیشنهاد میکنیم از مشاوره کاملاً رایگان کارشناسان مجموعه آیریا، استفاده نمایید. برای این کار، می توانید از طریق یکی از راه های تماس با مجموعه ما در بخش تماس با شرکت آیریا، درخواست خود را به همکاران ما اطلاع دهید. همکاران ما به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی خواهند کرد.

لطفاً نظرات خود در رابطه با نمونه قرارداد طراحی داخلی را در بخش دیدگاه ها، ثبت نمایید:

ممنون از اینکه این مقاله را مطالعه فرمودید. لطفاً نظر خود را در مورد شیوه بیان مطالب و این نمونه قرارداد ارائه شده، براساس تجربه یا دانش فنی خود، در بخش دیدگاه­ها ثبت نمایید. به این ترتیب بر اساس نظر شما می توانیم اصلاحات لازم را در مقاله لحاظ نماییم تا یک مقاله کاربردی و مفید برای افرادی که می­توانند از آن بهره ببرند فراهم نماییم.

اگر سؤال و نکته ای درمورد قرارداد طراحی داخلی دارید، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا همه کسانی که این مقاله را بررسی نموده اند امکان ابراز نظر و یا پاسخگویی به آنرا داشته باشند و کارشناسان شرکت طراحی داخلی آیریا نیز در اولین فرصت نظر خود را در مورد دیدگاه شما بیان خواهند نمود.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .