روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان

مقدمه مقاله:

یکی از اولین مراحل بازسازی، جمع آوری اطلاعات از محل پروژه برای بررسی و نهایتاً تصمیم گیری درست است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که باید در همان ابتدا بدست آورد، نقشه دقیق محل پروژه است. برای بدست آوردن نقشه دقیق، اندازه گیری طول و عرض دیوارها کافی نیست. باید زاویه آنها نسبت به یکدیگر هم مشخص شود. برای اندازه گیری با چنین دقتی، میتوانیم از روش مثلث بندی استفاده کنیم.
این نقشه ها باید شامل ابعاد و اندازه های دقیق هر فضا، محل دقیق المانها اعم از ستونها، دیوارهای سازه ای، داکتهای تأسیساتی، پنجره ها و … باشد. همچنین ارتفاع کف تا زیر سقف نیز در چند بخش مختلف فضا اندازه گیری و ثبت می شود.
استفاده از این روش تنها برای قبل از شروع بازسازی نیست، بلکه پس از دیوارچینی و بنایی برای محاسبه دقیق مصالح و مدت زمان اجرای آنها نیز ممکن است نیاز باشد تا وضع موجود پروژه در آن مرحله برداشت و بصورت نقشه درآورده شود. در این شرایط نیز باید از روش دقیقی مانند این روش استفاده شود.
در ادامه این مقاله ابتدا در رابطه با دلایل اهمیت اندازه گیری و برداشت دقیق پلان معماری فضای مورد نظر برای بازسازی صحبت خواهیم کرد. سپس توضیحات کاملی در رابطه با مراحل برداشت پلان با این روش بیان می شود.

روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان معماری

هدف از مطالعه این مقاله:

با مطالعه و آشنایی کامل با روش مثلث بندی بعنوان یکی از روشهای دقیق برداشت پلان، میتوان بسیاری از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان، به آنها احتیاج داریم را بدست آوریم.
تصمیمگیری براساس اطلاعات دقیق و کامل کمک می کند تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی برای پروژه انجام دهیم. در نهایت، نتیجه این برنامه ریزی دقیق، اجرای بازسازی ساختمان، خانه، فروشگاه یا هرفضای مشابه دیگری که مورد نظر ما میباشد، با بهترین کیفیت و بدون هدر رفتن پول و زمان مالک پروژه است.

چرا لازم است با روش مثلث بندی برداشت دقیقی از محل پروژه داشته باشیم؟

بطور معمول برای اندازه گیری نقشه وضع موجود یک خانه یا ساختمان، طول دیوارها اندازه گیری شده و در نقشه وارد می شوند. مشکل این روش معمول، این است که در این حالت، زاویه بین دیوارها ۹۰ درجه فرض می شود. درحالی که در واقعیت بسیاری از دیوارها زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه با یکدیگر دارند.
این زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه، باعث می شود بخشی از محاسبات ما برای هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی تغییر کند. در بخش بعدی مشکلات و هزینه های اضافی که کج بودن دیوارها به پروژه ما تحمیل می نماید را بیان می کنیم.
کج بودن دیوارها اگر در زمان برنامه ریزی برای پروژه و برآورد هزینه و مدت زمان آن مشخص شده باشد، دیگر مشکلی نیست. زیرا با اطلاع از این شرایط، محاسبات و برنامه ریزی پروژه براساس آن صورت می گیرد. علت ضروری بودن استفاده از روش های دقیق برای برداشت دقیق پلان معماری وضع موجود هر فضایی هم دقیقاً همین موضوع است.
در پلانی که بوسیله روش مثلث بندی اندازه گیری و برداشت شده باشد، تمام مشخصات پلان، شامل طول و عرض فضاها، زاویه دیوارها با یکدیگر و موقعیت هر المانی بصورت کاملاً دقیق در نقشه ها بدست خواهد آمد. به این ترتیب، کج بودن دیورها و زاویه داشتن آنها نسبت به یکدیگر و یا در یک راستا نبودن المانهای موجود در فضا مانند ستونها یا داکتها، دیگر یک مشکل نخواهد بود.

مشکلاتی که برداشت غیر دقیق ایجاد می کند

در اختیار نداشتن پلانی دقیقی که با استفاده از روشهای دقیق مانند روش مثلث بندی اندازه گیری و تهیه شده باشد، خطاهای زیادی در محاسبات و برآورد ما در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان ایجاد میکند. ۳ مورد از این خطاهای متداول را در ادامه بررسی می کنیم:

دیوارهای کج باعث خطا در برداشت پلان می شوند

خطا در محاسبات مربوط به کف:

کچ بودن فضا و قائم نبودن زاویه دیوارها نسبت به یکدیگر به این معنا است که در زمان اجرای کف اعم از سنگ، موزائیک، سرامیک یا پارکت برای پوشش دادن تمام فضا نیاز است برشهای زیادی انجام شود. کج بودن دیوارها، دو نتیجه دارد، یکی این که زمان اجرای کف افزایش می یابد و درنتیجه دستمزد کارگرها و استادکاران افزایش می یابد.
نتیجه دیگر کج بودن دیوارها این است که پرت مصالح کف، افزایش می یابد. بخصوص پروژه هایی که از مصالح گرانقیمت مانند سنگها یا سرامیگهای با قیمت متر مربعی چندصد هزار تومان یا چند میلیون تومان استفاده شود، مقدار پرت بیشتر به معنای هزینه بیشتر برای بازسازی است.

خطا در محاسبات مربوط به سقف:

کچ بودن ابعاد همانگونه که در مورد کف ، مشکل ساز است در مورد سقفها نیز مشکل ساز خواهد شد . یعنی زمان انجام کار و دستمزد نیروها را افزایش داده ، همچنین پرت کار افزایش یافته و هزینه مصالح نیز افزایش می یابد .

خطا در تعیین مکان دقیق المانهای داخل فضا:

با برداشت دقیق پلان یک واحد آپارتمان می توانیم ضخامت هر یک از دیوارها، وجود یا عدم وجود لوله یا داکتهای تآسیساتی در داخل دیوارها، پیش از تخریب و مسیر دقیق تأسیسات مکانیکی و برقی را تعیین نماییم. اگر دیواری را تخریب کنیم و متوجه شویم که تأسیسات مشترک ساختمان از آنها عبور کرده و امکان جابجایی آنها وجود نداشته باشد، یعنی کار اضافه انجام شده است. از آن مهمتر یعنی پس از شروع پروژه، دوباره طرح و برنامه تغییر خواهد کرد و تمام این ها یعنی زمان طولانی تر و هزینه بیشتر برای بازسازی.

همچنین سایر موضوعاتی که با برداشت دقیق از فضا در ابتدای کار، باعث میشود هزینه های جانبی زیادی را در زمان برآورد پروژه، پیش بینی و رقم دقیقتری برای هزینه بازسازی موردنظرمان محاسبه نماییم. از طرف دیگر اگر قصد دریافت مشاوره بازسازی از افراد یا مجموعه های متخصص داشته باشیم، برای ارائه مشاوره دقیق به ما، میبایست اطلاعات دقیقی در اختیار این افراد باشد. یکی از این اطلاعات دقیق، نقشه دقیق وضع موجود محل پروژه است.
اهمیت این موضوعات، هرچقدر حجم عملیات بازسازی بزرگتر باشد، بیشتر خواهد بود. چون در نظر نگرفتن آنها باعث می شود در برآورد هزینه و زمان پروژه بازسازی اشتباهات بسیار زیادی رخ دهد. در نتیجه، هزینه پروژه در انتهای کار بسیار بیش تر از هزینه پیش بینی شده باشد.

توضیح گام به گام روش مثلث بندی برای برداشت پلان:

در روش مثلث بندی باید کل فضا به مثلهای بهم چسبیده تقسیم شود. علت استفاده از مثلث برای برداشت دقیق پلان، این است که با داشتن طول سه ضلع آن، زاویه بین این اضلاع خود بخود درست خواهد بود. بنابراین به ترتیب زیر عمل می نماییم:
۱- طول یکی از دیوارها را در داخل فضا اندازه گیری می کنیم.
۲- سپس طول یک دیوار دیگر را که با دیوار اول تقاطع دارد اندازه گیری می نماییم.
۳- پس از آن، فاصله بین انتهای دیوار دوم و ابتدای دیوار اول را اندازه گیری می کنیم. به این ترتیب یک مثلث خواهیم داشت که دو ضلع آن، دو دیوار متقاطع است و از آنجایی که فاصله دو انتهای دیوارها را نیز از یکدیگر داریم، بنابراین زاویه بین دیوارها ثابت خواهد بود.
۴- حال طول دیوار دیگری که با دیوار دوم یا با دیوار اول تقاطع دارد را اندازه گیری می نماییم.
۵- در این مرحله بازهم باید یک مثلث بسازیم تا یک ضلع آن دیوار سومی باشد که طول آنرا اندازه گیری کرده ایم. و ضلع دیگر آنهم فاصله ابتدا و انتهای دو دیوار قبلی باشد. مثلاً، این مثلث را با اندازه گیری فاصله انتهای دیوار سوم تا ابتدای دیوار اول میسازیم.
۶- به همین ترتیب اندازه گیری دیوار بعدی که با دیوار قبلی تقاطع دارد و سپس اندازه گیری فاصله انتهای آن تا ابتدای دیوار اول را ادامه می دهیم. تا جایی که کل فضا به شکل مثلث تقسیم بندی شده باشد.

مرحله اول از برداشت پلان
مرحله دوم از برداشت پلان
اندازه گیری کل فضا با استفاده از روش مثلث بندی

تعیین مکان المانهایی که با هیچ دیواری تقاطع ندارند با استفاده از روش مثلث بندی:

گاهی اوقات لازم است، موقعیت یک ستون، دیوار، داکت یا هر المان دیگری را که بصورت تکی و بدون تقاطع با دیوارهای دیگر داخل فضا در وسط پلان قرار دارد، را بدست بیاوریم. برای این کار بازهم باید از مثلث استفاده نماییم. به این صورت که فاصله هر یک از کنجهای ستون، دیوار یا المان مورد نظرمان را از دو نقطه مجزا در داخل فضا که محل آنها را دقیق میدانیم بدست می آوریم.
بعنوان مثال: اگر یک داکت تأسیساتی در وسط سالن خانه داشته باشیم، فاصله هر یک از کنجهای آنرا با دو نقطه ای در فضا که موقعیت آنها قبلاً در نقشه، تعیین شده است بدست می آوریم.
بنابراین در زمان ثبت اندازه ها در نقشه، برای مشخص کردن موقعیت هر کنج آن داکت، یک کمان به شعاع فاصله بدست آمده از هر نقطه تا موقعیت داکت رسم می کنیم. محل تقاطع دو کمانی که از دو نقطه مشخص شده در فضا تا محل داکت کشیده ایم، موقعیت دقیق کنج مورد نظر از داکت را تعیین می کند.
زمانی که تمام کنجهای داکت موقعیتشان در نقشه مشخص شد، با اتصال این کنجها به یکدیگر، مکان دقیق داکت بدست آمده است.

چنین المانهایی در وسط یک فضای خالی معمولاً در سالنهای بزرگ و یا فروشگاه ها دیده می شود. بنابراین در زمان بازدید اولیه و کنترل بخشهای مختلف فروشگاه برای بازسازی، بهتر است برداشتهای دقیق مورد نظرمان با استفاده از این روش انجام شود تا موقعیت تمام المانها و موانع داخل فروشگاه بدقت در نقشه وضع موجود مشخص شود.

تعیین موقعیت یک کنج از المانها در مرکز فضا
تعیین موقعیت دقیق المانها در مرکز فضا

جمعبندی مقاله:

در این مقاله در رابطه با دلایل استفاده از روش مثلث بندی صحبت کردیم. پس از آن، مشکلات و خطاهایی که برداشت پلان و نقشه غیر دقیق در محاسبات ما ایجاد می نماید را توضیح دادیم. در ادامه، روش گام به گام استفاده از این روش برای برداشت دقیق پلان معماری یک فضا را بیان کردیم.
اکنون پس از مطالعه این مقاله و آشنایی با این روش برداشت، میتوانیم نقشه و پلان معماری وضع موجود خانه، ساختمان یا هر فضای دیگری را که قصد بازسازی یا حتی طراحی داخلی آنرا داشته داریم را اندازه گیری نموده و تهیه نماییم.
استفاده از چنین نقشه های دقیقی کمک می کند تا بتوانیم در زمان برنامه ریزی و برآورد هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی مورد نظرمان، کمترین خطا را در محاسباتمان داشته باشیم. در نتیجه با اطلاعات دقیق و کامل بسراغ بازسازی مورد نظرمان رفته و قطعاً پروژه باکیفیت با هزینه مناسب و در مدت زمان کافی را اجرا خواهیم کرد.

لطفاً نظرات و تجربیات خود در رابطه با استفاده از روش مثلث بندی را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

اگر تجربه یا نظری در رابطه با استفاده از این روش برای برداشت پلان معماری فضاها دارید، لطفاً آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر کاربرانی که این مقاله را مطالعه می نمایند نیز از آن بهره ببرند.
همچنین درصورتی که پروژه بازسازی پیش رو دارید، پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم گیری نهایی، از مشاوره بازسازی کاملاً رایگانی که کارشناسان ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا در اختیار شما قرار میدهند استفاده نمایید. در این جلسات مشاوره، نکات، اصول و تجربیات مهمی در رابطه با اجرای بهتر پروژه بازسازی مورد نظرتان در اختیار شما قرار داده می شود.
برای دریافت این جلسات مشاوره رایگان، میتوانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما تماس گرفته و درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .