هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران

مقدمه مقاله:

اگر یک پروژه بازسازی پیش رویمان باشد، آشنا شدن با روش محاسبه هزینه بازسازی خانه، ساختمان یا هر پروژه مشابه دیگری که از قبل محاسبات آن انجام شده است، بسیار مفید خواهد بود. این بررسی، کمک می کند تا دید بهتری نسبت به پروژه مورد نظر خودمان بدست بیاوریم. به همین دلیل در این مقاله بعنوان یک مثال واقعی، هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران را بررسی می کنیم.
در این مقاله ابتدا شرایط کلی پروژه مسکونی خیابان سیمرغ بیان می شود. شرایط و خصوصیاتی که بر روی هزینه پروژه تأثیرگذار هستند. در بخش بعدی آن نیز، برنامه و آیتمهای بازسازی این پروژه مشخص می شود. در ادامه نیز تمام آیتمهای هزینه بازسازی این منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران را یک به یک بررسی خواهیم کرد. همچنین نکات مهم هر بخش از هزینه ها را نیز بیان خواهیم نمود.

بررسی هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران

هدف از بررسی هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

با مطالعه این مقاله، اگر قصد بازسازی خانه خود را داشته باشیم، میتوانیم بخشهایی از این پروژه را که شباهتهایی با منزل ما دارد را بررسی و باهم مقایسه نماییم. مقابسه پروژه بازسازی خودمان با پروژه های مشابه دیگر، کمک خواهد کرد دید بهتری از بازسازی مورد نظرمان بدست بیاوریم. با انتخابها و هزینه هایی که این انتخابها برای ما در پی خواهد داشت نیز آشنا می شویم.
شاید یکی از اصلی ترین فواید بررسی پروژه های بازسازی مشابه پروژه ما، آشنا شدن و اطلاع پیدا کردن از موانعی باشد که در این پروژه ها وجود داشته است. به این ترتیب از آنجایی که پروژه ما شباهتهای زیادی به پروژه ای که بررسی کرده ایم دارد، پس احتمالاً ما هم قرار است با این موانع روبرو شویم.
در نهایت با بررسی شیوه محاسبه هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران که شباهتهایی با پروژه ما دارد، میتوانیم هزینه هایی را که در این پروژه مشابه برآورد شده است، براساس شرایط و زمان اجرای پروژه خودمان محاسبه نماییم.
نتیجه مقایسه محاسباتی که برای پروژه بازسازی خودمان انجام داده ایم با اطلاعات این مقاله کمک می کند تا مبلغی که بعنوان هزینه بازسازی مورد نظرمان پیش بینی می کنیم، بسیار به واقعیت نزدیکتر باشد. بنابراین میتوانیم با آمادگی و اطلاعات کاملتری بسراغ بازسازی مورد نظرمان برویم و در نهایت یک بازسازی بسیار با کیفیت انجام دهیم.

خصوصیات تأثیر گذار در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران

عبور داکت لوله های هواکش شومینه یکی از خصوصیات تأثیر گذار این واحد بر روی هزینه بازسازی آن است

این خانه با متراژ ۱۲۲ متر مربع، شامل سه اتاق خواب و دو سرویس بهداشتی می باشد. همچنین این واحد مسکونی یک واحد از آپارتمانی ۲۰ واحده می باشد. در طبقه چهارم ساختمان قرار داشته و اجازه استفاده از آسانسور نیز برای انتقال لوازم، مصالح و نخاله ها وجود نداشته است. پاگردها و عرض راهپله به اندازه کافی برای عبور لوازم و تجهیزات فضا داشته است، بنابراین گزینه اول برای انتقال مصالح و تجهیزات از طریق راه پله ها می باشد.
بعلت مسکونی بودن کل ساختمان، زمان کار و اجرای بازسازی از ۹ تا ۲ بعد از ظهر و از ۴ تا ۷ بعد از ظهر تعیین شده بود. بعلاوه، روزهای تعطیل نیز براساس هماهنگی انجام شده با همسایگان، امکان اجرای عملیات بازسازی وجود نداشته است.
همچنین محل این پروژه خیابان سیمرغ در محدوده شمال خیابان شریعتی تهران می باشد. بنابراین انتخاب نوع اجناس و مصالح باید براساس کیفیت منطقه نسبتاً گران قیمت محل این پروژه انجام می شده است.
بعلت عرض کم خیابان سیمرغ و همچنین پرتردد بودن و نبود جای پارک کافی در این منطقه، یکی از چالشهای اصلی این پروژه، تخلیه یا بارگیری مصالح، نخاله ها، تجهیزات و سایر موارد مشابه بوده است. این موضوع باعث می شود که نیاز باشد در محاسبه هزینه حمل نخاله و هزینه کرایه بار مصالح، تغییراتی ایجاد شود.
تمام محاسبات انجام شده برای هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران، براساس قیمت های آبان ماه سال ۱۳۹۸، یعنی زمانی که این پروژه به شرکت بازسازی ساختمان آیریا ارجاع شده است. بنابراین درصورتی که قصد استفاده از اطلاعات این مقاله برای برآورد هزینه بازسازی پروژه دیگری را داشته باشیم، باید اختلاف قیمتهای آبان ماه سال ۱۳۹۸ را با زمانی که در حال محاسبه قیمتها هستیم در نظر داشته باشیم.

آیتمهای بازسازی این واحد مسکونی

در این بخش، آیتمهایی که در این پروژه و در محاسبات هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران وجود داشته است را بیان می کنیم:
• با نظر کارفرما یک دیوار جداکننده در مقابل درب ورودی میبایست تخریب و بجای آن از یک کمد چوبی دو طرفه بعنوان جاکفشی و دکور سالن استفاده می شد.
• همچنین یک بخش از دیوار آشپزخانه میبایست حذف شده و تبدیل به اپن می شد.
• در راهرو اتاقها منتهی به اتاقها یک کمد دیواری نسبتا بزرگ و یک شومینه، تخریب و حذف شده و به اتاق خواب اضافه می شده است.
• کف کل واحد میبایست بطور کامل جمع آوری شده و کف جدید اجرا می شد.
• کلیه درب و پنجره ها میبایست با درب و پنجره های دوجداره تعویض می شده است.
• درب ورودی واحد میبایست با درب ضد سرقت تعویض می شده است.
• کلیه تأسیسات آب و فاضلاب واحد میایست از نو اجرا می شده است.
• لوله کشی رادیاتورها و خود رادیاتورها می بایست تعویض می شده است.
• در هر اتاق خواب میبایست کمد دیواری قدیمی تخریب و کمد دیواری جدید اجرا می شده است.
• کابینتهای آشپزخانه میبایست بطور کامل جمع آوری و کابنتهای جدید ساخته و نصب می شده است.
• هر دو سرویس بهداشتی می بایست بطور کامل تخریب و بازسازی می شده است.
• دربهای اتاقها و سرویسهای بهداشتی میبایست تعویض می شده است.
• نرده های بالکن خانه میباسیت تعویض و رنگ آمیزی می شد.
• کنیتکس دیوارها و سقف کل واحد میابیست تراشیده شده و ازنو گچکاری و نقاشی صورت می گرفته است.
• بخشهایی از سیم کشی برق که بصورت روی کار بوده است میباست دوباره از زیرکار اجرا می شده است.

آیتمهای مختلف هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران

بررسی هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران

در ادامه این مقاله، آیتمهای مختلف هزینه بازسازی این پروژه را بررسی خواهیم کرد. آیتمهایی که البته ترکیب آنها در هر پروژه ای متفاوت است. بنابراین باید در زمان بررسی پروژه بازسازی مورد نظرمان، لیست هزینه های مربوط آن پروژه را تهیه نماییم و بخشهای مشترک را با توضیحات این مقاله مقایسه نماییم.
پیشنهاد می کنیم برای اینکه بررسی هزینه آیتمی از بازسازی پروژه مورد نظرتان فراموش نشود، از “چک لیست هزینه بازسازی” که توسط کارشناسان باتجربه و متخصص شرکت آیریا تهیه شده و در سایت آیریا منتشر شده است، استفاده نمایید. در این چک لیست تقریباً تمام آیتمهای متداول در پروژه های بازسازی جمع آوری و بیان شده است.

دستمزد اجرای آیتمهای مختلف مانند اجرای لمینیت کف بخش اول از لیست هزینه بازسازی خانه است

دستمزد نیروهای کارگری در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

تعداد نیروی کارگری مورد نیاز در این پروژه تنها در بخش تخریب دیوارها، تخریب و جمع آوری کف و بخش تراشیدن کنیتکس دیوارها و سقف، ۳۰ نفر-روز (یعنی ۳۰ کارگری که یک روز کاری در پروژه مشغول بکار باشند) تعیین شده است.
همچنین برای تمام طول مدت پروژه، روزانه بطور میانگین حداقل یک یا دو نیروی کارگری دائمی برای انجام امور معمول، در محل پروژه میبایست حاضر باشد. بنابراین با در نظر گرفتن مدت زمان این پروژه که حدود ۸۰ روز پیش بینی شده است، تعداد ۱۰۰ نفر روز کارگر بصورت دائمی و گردشی برای کارهای روزانه پروژه تعیین شده است.
از طرف دیگر، مزد روزانه نیروهای کارگری بقیمت روز آن ۱۰۰ هزارتومان بوده است. بنابراین مجموع دستمزد نیروهای کارگری در این بخش از پروژه در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران، ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه حمل نخاله برای این پروژه بازسازی:

در این پروژه، تعداد ۱۰ سرویس حمل نخاله با خاور پیش بینی شده است. باید توجه شود که امکان دپو نخاله ها در مقابل ساختمان بدلیل فضای کم و نارضایتی همسایه ها وجود نداشته است. بنابراین این نخاله ها باید در شرایطی که ماشین حمل نخاله در مقابل ساختمان حداقل ۲ ساعت توقف کند تا نخاله ها بصورت گونی شده از طبقه چهارم توسط کارگرها از راهپله تا خیابان و داخل خاور منتقل شده و تخلیه شوند.
به این ترتیب، هزینه هر سرویس حمل نخاله توسط خاور با این شرایط، براساس قیمت روز پروژه، ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. براساس تعداد سرویسها، مجموع هزینه حمل نخاله در لیست هزینه بازسازی این منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران، ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه خرید مصالح وابزار مصرفی در این پروژه:

مبلغ ۱۲ میلیون تومان برای خرید مصالح مصرفی مانند گچ، سیمان، پودر سنگ، پوکه معدنی، ماسه، چسب بتن و ابزار مصرفی مانند استانبولی، شمشه گچکاری و بنایی، صفحه برش سرامیک، صفحه برش آهن، گونی نخاله و … به مبلغ هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران افزوده شده است.

دستمزد گچکاری در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

منظور از گچکاری در این پروژه، لکه گیری و سفید کاری دیوارها و سقف بوسیله گچ، پس از تراشیدن کنیتکس در کل واحد می باشد. با توجه به اینکه حجم کار کم بوده است، مبلغ ۸ میلیون تومان برای گچکاری کل واحد بصورت کنتراتی درنظر گرفته شده است.

هزینه لوازم و تجهیزات تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات برقی:

مبلغ کل برآورد شده براساس قیمت روز برای لوله، اتصالات، سیم و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای لوله کشی های آب مصرفی،فاضلاب ، لوله کشی رادیاتورها و اجرای تأسیسات برقی، مجموعاً ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دستمزد لوله کشی آب، فاضلاب و لوله کشی رادیاتورها در این پروژه بازسازی:

در این پروژه مجموع عملیاتهای، لوله کشی آب مصرفی واحد، لوله کشی رایاتورهای، نصب شیر آلات جدید و نهایتاً نصب رادیاتورها به یک تکنسین تأسیساتی سپرده شده است. همچنین براساس حجم کار درنظر گرفته شده، مبلغ ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بعنوان دستمزد اجرای این تأسیسات بصورت کنترات تعیین شد.

هزینه خرید رادیاتورهای این واحد مسکونی:

براساس محاسبات کارشناسی، مجموعاً تعداد ۷۵ پره رادیاتور برای این واحد مسکونی مورد نیاز است. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت روز ۶۰ هزار تومان برای هر پره، مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیگر به مجموع هزینه های این پروژه بازسازی اضافه شده است.

دستمزد اجرای تأسیسات برقی در لیست هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

از آنجایی که کل سیستم برقی واحد نیاز به تعمیر یا بازسازی نداشته است، تنها بخشهایی از واحد در هزینه دستمزد این بخش در نظر گرفته شده است. این بخشها عبارتند از، اصلاح سیم کشی برق روکار در اتاقها، سیمکشی برق آیقون واحد که روی دیواری که قرار است تخریب شود در نظر گرفته شده است و سیمکشی برق اپن آشپزخانه که میبایست جمع آوری و دوباره اجرا شود.
در کل هزینه ای که بعنوان دستمزد این بخش بعلاوه دستمزد نصب تجهیزات و لوازم برقی و روشنایی، بصورت کنتراتی در نظر گرفته شده است، مبلغ ۲٫۵ میلیون تومان در مجموع هزینه بازسازی خانه مسکونی در خیابان سیمرغ تهران، بوده است.

هزینه خرید لوازم و تجهیزات نصبی برقی و روشنایی برای این پروژه:

در مجموع هزینه خرید چراغهای دیواری سالن و اتاق خوابها، هالوژنهای سرویسها، نور مخفی آشپزخانه، کلید و پریزها و … ، مبلغ ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دستمزد کفسازی در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

بنایی در این پروژه شامل کفسازی کل واحد پس از تخریب و جمع آوری کف قدیمی بعلاوه کفسازی و شیب بندی هر دو سرویس و آشپزخانه برای اجرای ایزوگام، می باشد. به این ترتیب براساس متراژ حدود ۱۲۲ متری این واحد مسکونی، پیش بینی تعداد ۵ نفر-روز استادکار بنا و ۱۰ نفر-روز نیروی کارگری شده است.
براساس دستمزد روزانه یک استاد کار بنا به قیمت روز پروژه یعنی ۲۰۰ هزار تومان و دستمزد روزانه یک نیروی کارگری معادل ۱۰۰ هزار تومان، مجموع دستمزد بنایی در لیست هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران، برابر با ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دستمزد آهنگری و جوشکاری در این پروژه:

دستمزد آهنگری و جوشکاری فریم درب ورودی برای نصب درب ضد سرقت و اصلاح شکل نرده های بالکن، مبلغ ۱ میلیون تومان بصورت کنترات در نظر گرفته شده است.

هزینه اجرای ایزوگام در لیست هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

کف سرویسها و آشپزخانه نیاز به اجرای ایزوگام دارد. بنابراین هزینه تعیین شده برای دستمزد همراه با جنس، بمنظور اجرای ایزوگام سرویسها و آشپزخانه، بصورت کنترات، ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه خرید کاشی کف و دیوار سرویسها و آشپزخانه:

در حدود ۷۰ مترمربع کاشی دیوار و کف برای دیوار و کف سرویسهای بهداشتی و دیوار آشپزخانه این خانه با در نظر گرفتن پرت اجرای آن، نیاز بوده است. بنابراین با قیمت روز کاشی مورد نظر که حدود ۸۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده است، مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به هزینه بازسازی این منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران اضافه شده است.

دستمزد کاشیکاری سرویسهای بهداشتی:

در لیست هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران، دستمزد کاشیکاری کف و دیوارهای دو سرویس بهداشتی و دیوارهای آشپزخانه بعلاوه کشی بین کابینتی، بصورت کنترات، مبلغ ۴ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

هزینه خرید شیرآلات و لوازم بهداشتی:

مجموعاً دو یونیت بهمراه سنگ روشویی، دو شیر آب، دو شیر مخلوط، یک پک کامل دوش، یک زیر دوشی سرامیکی، یک حوله خشک کن حمام، یک کاسه توالت ایرانی، یک توالت فرنگی بهمراه تمام یراق آلات و اتصالات آنها بعنوان شیرآلات و لوازم بهداشتی مورد نیاز این پروژه در نظر گرفته شده است. مبلغ کل ۱۲ میلیون تومان نیز برای این لوازم به هزینه بازسازی این پروژه مسکونی افزوده شده است.

مبلغ سرامیک کف در هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران:

هزینه خرید حدود ۱۲۰ متر مربع سرامیک برای کف واحد به متراژ حدود ۱۰۰ متر مربع با توجه به اجرای لوزی و پرت زیاد آن، با قیمت روز حدود ۷۵ هزار تومان برای سرامیک مورد نظر، در مجموع مبلغ ۹ میلیون تومان تعیین شده است.

دستمزد اجرا سرامیک کف کل واحد:

برای اجرای سرامیک ۶۰ در ۶۰ بصورت لوزی در حدود ۱۰۰ متر مربع از کف این واحد مسکونی، تعداد ۱۰ نفر-روز استادکار سرامیک کار بعلاوه ۱۸ نفر-روز نیروی کارگری بعنوان وردست تعیین شده است. بنابراین با توجه به دستمزد روزانه استادکار حرفه ای سرامیککار معادل ۲۵۰ هزار تومان، مبلغ کل دستمزد اجرای سرامیک کف این واحد، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

قیمت درب و پنجره های دو جداره در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

هزینه ساخت و نصب، حدود ۲۵ متر مربع درب و پنچره دوجداره بسیار با کیفیت برای کل این واحد شامل سالن، اتاق خوابها، آشپزخانه و سرویسها، با قیمت روز متر مربعی ۴۸۰ هزار تومان، برابر ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه ساخت و خرید دربهای اتاق خوابها و سرویسها:

براساس اندازه چهارچوب دربها، میبایست سه درب اتاق و ۳ درب سرویس بهداشتی سفارش داده می شد. هزینه میانگین ۶۰۰ هزارتومانی برای سفارش ساخت هر یک از این دربها بهمراه یراق آلات و دستگیره و قفل هرکدام، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای دربهای اتاقخوابها و سرویسهای بهداشتی به هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران اضافه شده است.

قیمت درب ضد سرقت ورودی خانه:

قیمت روز درب ضد سرقت غیر سفارشی با جنس مناسب برابر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

هزینه نقاشی کل واحد در هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بعنوان کل هزینه نقاشی خانه همراه با جنس بصورت کنترات در نظر گرفته شده است. این نقاشی شامل نقاشی چهاچوبهای آهنی دربها و نقاشی نرده بالکن نیز می شود. نقاشی دیوارها، چهارچوبها و نرده از جنس رنگ روغن و نقاشی سقف از جنس رنگ پلاستیک تعیین شده است.

قیمت کابینت آشپزخانه در مجموع هزینه بازسازی این منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران:

مبلغ ۲۰ میلیون تومان، برای ۶ متر کابینت زمینی و هوایی بعلاوه ۸ متر کابینت زمینی بهمراه یراق آلات کامل، در نظر گرفته شده است.

قیمت گاز رومیزی و سینک:

مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز بعنوان هزینه خرید گاز صفحه ای و سینک ظرفشویی به هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران اضافه شده است.

دستمزد نیروهای کار نظافتی برای پایان پروژه:

برای نظافت دو روز انتهایی پروژه برای تحویل نهایی، تعداد ۴ نفر-روز نیروی نظافتی با مزد روزانه ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر پیش بینی شده است. به این ترتیب مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران بعنوان دستمزد نظافت نهایی محل پروژه اضافه شده است.

هزینه ساخت و نصب لوازم چوبی در لیست هزینه های این پروژه:

لوازم چوبی این پروژه شامل سه کمد دیواری در اتاق خوابها و کمد و دیوار دکوراتیو جلوی درب ورودی واحد می باشد که براسا طرح تأیید شده این کمدها و دیوار دکوراتیو، بصورت کنترات دستمزد اجرا و جنس آنها همراه بعلاوه هزینه نصب، مبلغ ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه صبحانه، ناهار و شام نیروهای روزمزد:

با توجه به این که هزینه صبحانه و ناهار و در صورت کار تا دیروقت هزینه شام آنها نیز بخشی از هزینه این پروژه بازسازی است، براساس تعداد نیروهای کار روزمزد، مبلغ ۹ میلیون تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.

هزینه تهیه بیمه حوادث پروژه:

با توجه به اینکه مبلغ بیمه حوادث این پروژه تنها ۳ میلیون تومان بوده و در مقایسه با هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران، اصلاً رقم قابل توجهی بحساب نمی آید، پس همواره تهیه بیمه حوادث برای پروژه های بازسازی لازم است.

هزینه کرایه بار و پیک نیز جزئی از هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران می باشد:

بخشی از هزینه های پروژه های بازسازی که فراموش می شود، مربوط به هزینه های حمل بار و پیک می باشد. در این پروژه نیز مبلغ ۱ میلیون تومان برای این بخش درنظر گرفته شده است.

هزینه های مصرفی جانبی برای این پروژه بازسازی:

مبلغ ۳ میلیون تومان نیز بعنوان هزینه ها جانبی برای مبالغ کم و پیش بینی نشده مانند خرید لوازم و تجهیزات خورد مانند پیچ، چسب، نایلون و … به مبلغ هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران اضافه شده است.

دستمزد پیمانکار برای اجرا و مدیریت این پروژه بازسازی:

از آنجایی که نوع قرار داد این پروژه، مدیریت پیمان دستمزدی تعیین شده است، مبلغ ۲۵ میلیون تومان نیز بعنوان دستمزد مدیریت اجرای این پروژه بازسازی، به هزینه بازسازی منزل مسکونی در خیابان سیمرغ تهران افزوده شده است.

جمعبندی مقاله هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران:

با بررسی تمام آیتمهای این مقاله و جمع تمام هزینه های اعلام شده، مشخص می شود که مجموع هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران، برابر ۲۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
این مبلغ در شرایطی بوده است که اجرا به پیمانکار سپرده شود. اگر در چنین پروژه ای کارفرما خود تجربه و توانایی مدیریت پروژه را داشته باشد، دیگر نیاز به پرداخت دستمزد پیمانکاری پروژه را نخواهد داشت. بنابراین مبلغ ۲۵ میلیون تومان از مبلغ کل کم شده و تنها با ۱۷۵ میلیون تومان امکان بازسازی این واحد مسکونی وجود داشته است.
اکنون پس از بررسی تک به تک آیتمهای هزینه های این پروژه، با شیوه برآورد هزینه پروژه های بازسازی ساختمان آشنا شده ایم. بنابراین در مورد پروژه بازسازی پیش رویمان نیز میتوانیم بخوبی تمام آیتمهای مشترک با این پروژه مسکونی را بررسی کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه نماییم.
نتیجه بررسی هزینه چند پروژه مشابه پروژه بازسازی مورد نظر ما، کمک خواهد کرد تا بهترین و دقیقترین پیش بینی ممکنن از قیمت بازسازی مورد نظرمان را داشته باشیم.

البته اگر مشخصات این پروژه شباهت کافی به پروژه مورد نظر ما را نداشته باشد میتوانیم پروژه های بازسازی دیگری را بررسی کنیم. بطور مثال اگر پروژه مورد نظر ما مربوط به بازسازی بخشهایی از یک ساختمان باشد، بهتر است مقاله “هزینه بازسازی ساختمان در منطقه پارکوی تهران” را بررسی کنیم.

در هرصورت شباهت کافی بین پروژه ما و پروژه ای که هزینه های آنرا بررسی می کنیم بسیار اهمیت دارد.

لطفاً نظرات خود را در رابطه با آیتمهای هزینه بازسازی این پروژه در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر نظر یا تجربه ای در رابطه با هر یک از آیتمهای بیان شده در این پروژه دارید آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید. همچنین درصورتی که ایرادی در توضیحات این مقاله مشاهده می فرمایید آنرا از طریق بخش دیدگاه ها به همکاران ما اعلام فرمایید تا در اولین فرصت پس از بررسی موضوع، اصلاح مورد نیاز انجام شود.
در نهایت پیشنهاد میکنیم اگر پروژه بازسازی پیش رو دارید، قبل از هر تصمیم گیری نهایی، از مشاوره بازسازی رایگانی که کارشناسان ما در شرکت بازسازی آیریا در اختیار شما قرار می دهند، استفاده نمایید. نکات و تجربیاتی که در این جلسات مشاوره تلفنی، آنلاین و حتی حضوری، در اختیار شما قرار داده میشود، به شما برای رسیدن به تصمیمات درست تر کمک زیادی خواهد کرد.
برای دریافت مشاوره رایگان می توانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، شرایط پروژه خود را اعلام نموده تا همکاران ما شما را برای دریافت مشاوره مورد نظر راهنمایی نمایند.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *