هزینه بازسازی خانه

اگر قصد بازسازی خانه یا آپارتمان مسکونی را داشته باشیم، باید ابتدا یک برآورد دقیق از هزینه آن بدست بیاوریم. با در اختیار داشتن برآورد هزینه بازسازی خانه میتوانیم تصمیمات درستی در مورد پروژه مورد نظرمان بگیریم. از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق برای هر پروژه ای مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به مخارج و مبالغ پرداختی آن پروژه بازسازی دارد.

مطالبی که در این صفحه بیان شده است، با هدف کمک به تعیین هزینه بازسازی منزل مسکونی آپارتمانی می باشد. یعنی تنها آیتمهایی از هزینه های بازسازی بررسی می شود که مربوط به بازسازی داخل یک یا چند واحد از یک ساختمان آپارتمانی باشد. در مورد آیتمهای بخشهای دیگر ساختمان مانند مشاعات، در صفحه دیگری با عنوان “هزینه بازسازی ساختمان” مطالب کاملی بیان شده است. به این ترتیب با مطالعه و بررسی مطالب این صفحه درمورد فضای داخلی واحدها صحبت خواهیم کرد.

در ادامه، هزینه ها و قیمتها در سه بخش دستمزدها، مبالغ مربوط به خرید مصالح و لوازم مورد نیاز بازسازی و نهایتاً آیتمهایی که هزینه آنها با دستمزد و مصالح یکجا محاسبه و در نظر گرفته می شوند، بیان می شود.
برآورد هزینه بازسازی خانه را از کارشناسان شرکت آیریا دریافت نمایید:
درصورتی که تجربه و اطلاعات کافی برای محاسبه مخارج بازسازی خانه مورد نظرتان ندارید، پیشنهاد میکنیم این برآورد را بصورت کاملاً رایگان از کارشناسان شرکت آیریا دریافت نمایید. برای این منظور می توانید از طریق شماره تلفن 88851643-021 یا شماره واتس اپ و تلگرام 09352441137 با همکاران ما تماس گرفته و درخواست مشاوره و برآورد هزینه پروژه خود را اعلام نمایید.

دستمزدها بخش اول از هزینه بازسازی خانه هستند

در این بخش، آیتمهای دستمزدی که باید در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته شود را نام می بریم. در مورد هزینه های مربوط به هر یک از این آیتمها باید یا بصورت کنترات و یا بصورت روزمزد با تکنسین یا نیروی کار مورد نظر توافق شود. در هر دو حالت باید حتماً کل حجم کاری که نیروی مورد نظر قرار است در پروژه انجام دهد برای وی در قرار داد مشخص شود و سپس بر روی مبلغ دستمزد ایشان توافق نهایی صورت گیرد. در غیر اینصورت قطعاً احتمال بروز سوء تفاهم درمورد حجم کار و دستمزد آن، وجود دارد.

دستمزد طراحی میتواند جزء هزینه ها باشد:
اگر پروژه بازسازی خانه مورد نظر به هر دلیلی نیاز به طراحی معماری، طراحی داخلی، طراحی تخصصی تأسیسات و … داشته باشد، هزینه این طراحیها نیز باید در هزینه های بازسازی پروژه در نظر گرفته شود.
نیروی کارگری آیتم همیشگی هزینه بازسازی خانه است:
باید برای هر مرحله از پروژه بازسازی تعداد نیروهای کارگری که نیاز خواهد بود، محاسبه شود. سپس با در نظر گرفتن درصد خطای این محاسبات، مجموع تعداد نیروهای کارگری را بدست آورد و هزینه ای که بعنوان دستمزد روزانه آنها باید پرداخت شود را براساس قیمت روز محاسبه نمود و در هزینه بازسازی خانه وارد کرد.
نیروی کارگری در بخش تخریب، جمع آوری و خروج نخاله، تخلیه و انتقال مصالح و لوازم به داخل خانه، نظافت، جابجایی لوازم و مصالح داخل خانه و … در نظر گرفته می شود.
دستمزد حمل نخاله:
براساس اینکه این حمل نخاله بوسیله چه نوع خودرویی انجام میشود و در چند مرحله باید انجام شود، براساس قیمت روز محاسبه می شود. معمولاً در پروژه بازسازی خانه هایی که امکان پارک خاور در مقابل ساختمان آنها وجود نداشته باشد، از وانت نیسان برای حمل نخاله استفاده می شود.
هزینه دستمزد اوستا بنا بصورت کنترات یا روزمزد:
براساس حجم کار بنایی پروژه شامل دیوار چینی، سیمانکاری، کفسازی و شیب بندی که در بازسازی خانه مورد نظر تعداد بنای مورد نیاز برای پروژه با در نظر خطای آن محاسبه می شود.
در مورد نیروی کارگری وردست اوستای بنا بسته به نوع توافق با بنای پروژه، یا در این بخش دستمزد وردست محاسبه می شود یا تعداد نیروی کارگری وردست اوستا بنا در بخش نیروی کارگری به هزینه بازسازی منزل مسکونی مورد نظر افزوده می شود.
نوع توافق بر سر دستمزد اوستا بنا میتواند به دو صورت روزمزد یا کنتراتی باشد. در مورد دستمزد کنتراتی یک مبلغ مشخص برای اجرای کل آیتمهای بنایی پروژه بازسازی خانه تعیین میشود. در این مبلغ میتوان دستمزد وردست را هم درنظر گرفت یا اینکه آنرا به بخش هزینه دستمزد نیروهای کارگری اضافه نمود. اما در حالت دستمزدی یک مبلغ مشخص بعنوان دستمزد روزانه اوستا بناها باید در نشر گرفته شود.
هزینه دستمزد لوله کشی آب سرد و گرم:
هزینه هایی که بعنوان دستمزد به تکنسین لوله کشی آب سرد و گرم پرداخت می شود، شامل چند بخش از عملیات بازسازی خانه خواهد بود.
بازکردن تجهیزات بهداشتی یا ماشین آلاتی مانند لباسشویی، ظرف شویی و … اولین قسمت از کار تکنسین لوله کشی آب است.
در مواردی که شیر فلکه اصلی آب سرد و گرم دقیقاً در ورودی خانه وجود نداشته باشد، تکنسین لوله کشی باید قبل از شروع عملیات تخریب در خانه، دو فلکه آب اصلی در ورودی تعبیه نماید تا بتوان در زمان تخریب آب سرد و گرم را قطع نمود و هر زمان نیاز بود جریان آب را باز نمود. از طرف دیگر یکی از اصول بازسازی استاندارد این است که بعد از بازسازی فلکه اصلی آب سرد و گرم در ورودی خانه یا حتی قبل از ورودی خانه تعبیه شده باشد.
درصورت نیاز به لوله کشی آب موقت برای استفاده در زمان اجرای پروژه نیز باید توافق لازم انجام شود و دستمزد آنهم در هزینه ها محاسبه شود.
بخش بعدی وظایف تکنسین لوله کشی آب سرد و گرم، اجرای لوله کشی خانه پس از مرحله تخریب و بنایی است. توافق و برآورد دستمزد تکنسین باید براساس نقشه های دقیق اجرایی تأسیسات آب گرم و سرد باشد.
پس از آن معمولاً فقط در صورتی این تکنسین باید در پروژه حاضر شود که آسیبی به لوله های آب اجرا شده وارد شده باشد و یا بخش جدیدی به پروژه افزوده شده باشد.
مرحله بعدی از کار تکنسین لوله کشی آب سرد و گرم، نصب شیرآلات و لوازم بهداشتی است. بخش نهایی خدماتی که این تکنسین باید در پروژه انجام دهد و هزینه آن حتماً در قیمت بازسازی خانه محاسبه شود، رفع ایرادات و مشکلات فنی پس از تحویل پروژه با مالک آن است. این بخش نهایی معمولاً در توافق با تکنسین لوله کشی آب سرد و گرم فراموش می شود در نتیجه بسیاری از مواقع باعث سوء تفاهم می شود.
دستمزد اجرای لوله کشی و نصب رادیاتورها:
این براساس نقشه دقیق مسیر لوله کشی و مشخص کردن تعداد و اندازه رادیاتورهایی که قرار است نصب شود محاسبه می شود.
لوله کشی فاضلاب و هواکشها و محاسبه دستمزد آن در هزینه بازسازی خانه:
لوله کشی فاضلاب و هواکشهای سروسیهای بهداشتی معمولاً بخش کوچکی از پروژه در مقایسه با سایر بخشها است اما بسیاری از مواقع محاسبه هزینه آن فراموش می شود. اجرای آن نیز معمولاً به تکنسین لوله کشی آب محول می شود.
دستمزد لوله کشی گاز:
دستمزد تکنسینی که بخش لوله کشی گاز پروژه بازسازی مورد نظر ما را برعهده میگیرد نیز مانند دستمزد لوله کشی آب سرد و گرم، باید براساس چندین بخش محاسبه شود.
مهمترین بخش در شروع پروژه و قبل از آغاز مرحله تخریب است. در این مرحله تکنسین گاز باید یک شیر اصلی گاز در ورودی ساختمان تعبیه نماید تا امکان قطع و وصل گاز واحد وجود داشته باشد.
همچنین درصورتی که نیاز به لوله کشی گاز بعنوان تأسیسات موقت در زمان بازسازی باشد، باید این مورد هم در توافق و محاسبه هزینه دستمزد در نظر گرفته شود.
مرحله بعدی کاری این تکنسین اجرای لوله کشی گاز براساس نقشه ها و رعایت تمام اصول و استانداردهای قانونی شامل اجرای کامل روکشهای محافظتی و … است. همچنین دستمزدی که برای این بخش در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته می شود باید شامل انجام تستهای استاندارد پس از اجرا باشد. همچنین در توافق با تکنسین مربوطه باید ذکر شود که اجرا و تحویل با نظارت، ناظر ذیصلاح گاز انجام خواهد شد.
دستمزد اجرای تأسیسات برقی:
برای محاسبه دستمزد اجرای تأسیسات باید جزئیات کامل اجرای پروژه بازسازی در نظر گرفته شود. خدمات تأسیسات برقی در یک پروژه بازسازی بسیار زیاد است. باید در زمان توافق بر سر دستمزد و در نظر گرفتن قیمت آن در مبلغ بازسازی خانه، این موضوع بطور کامل و با جزئیات در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر معمولاً بخشهای مختلف کار تکنسین برق پروژه در چندین مرحله کارهای اصلی و خورده کاری انجام میشود. معمولاً تکنسینهای برق بدلیل این شرایط بسیار ناراضی هستند. البته راه حلی هم برای این موضوع در پروژه کوچکی مانند بازسازی یک خانه وجود ندارد.
در محاسبه دستمزد تأسیسات برقی باید مرحله قطع برق واحد در شروع پروژه، اجرای سیمکشی برق موقت برای روشنایی و کار، اجرای تأسیسات برقی، تلفن، آیفون، سیستم صوتی خانه و سایر امکانات الکتریکی مورد نیاز منزل، نصبیات لوازم برقی، روشناییها، عیب یابی و رفع نواقص بعد از تحویل پروژه و … در نظر گرفته شود.
دستمزد گچکاری:
این دستمزد شامل گچکاری و سفیدکاری نهایی پروژه می شود که هم بصورت روزمزد و هم بصورت کنترات میتوان آنرا در نظر گرفت.
دستمزد کاشیکاری:
دستمزد کاشی کاری نیز شامل کاشی کاری دیوارها و کف سرویسها، آشپزخانه، کاشی بین کابینتها و … می شود.
دستمزد اجرای سنگ، سرامیک یا لیمنیت یا پارکت کف:
در زمان در نظر گرفتن هزینه دستمزد اجرای سنگ یا سرامیک باید شیوه اجرا اعم از اجرای مستطیلی، لوزی، خشتی و …، قطع یا ادامه پیداکردن سرامیکها یا سنگها در ورودی فضاها، ابعاد سرامیک یا سنگی که قرار است اجرا شود و سرعت اجرا در نظر گرفته شود.
همچنین درصورتی که لمینیت یا پارکت بعنوان جنس نهایی کف خانه انتخاب شود دستمزد نصب آنها نیز باید در نظر گرفته شود.
اجرای سنگ یا سرامیک نیز می تواند بصورت روزمزد یا کنترات در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته شود.
جوشکاری:
در پروژه ای مانند پروژه بازسازی خانه معمولاً حجم زیادی از عملیات جوش کاری وجود ندارد. اما در بخشهایی مانند نرده های بالکن یا تراس یا حتی ساخت یا اصلاح چهارچوب درها یا فریم دور درها و پنجره ها این آیتم مورد نیاز می شود. بنابراین درصورت وجود چنین بخشهایی، دستمزد جوشکاری نیز به چک لیست هزینه های پروژه بازسازی افزوده می شود.
نظافت خانه نیز باید در هزینه بازسازی آپارتمان در نظر گرفته شود:
بعنوان یک مجموعه متخصص بازسازی، باید در پایان پروژه، خانه بازسازی شده با نظافت کامل به کارفرما تحویل داده شود تا کیفیت کار انجام شده مشخص باشد. نظافت اصولی و نهایی محل پروژه نباید به نیروهای کارگری ساختمانی سپرده شود. بلکه باید از نیروهای نظافتی متخصص استفاده شود. بنابراین دستمزد این افراد باید به هزینه پروژه اضافه شود.
هزینه حمل و نقل و یا پیک:
یکی از آیتمهایی که باید حتماً در هزینه هر پروژه ای در نظر گرفته شود، آیتم هزینه حمل و نقل و پیک لوازم، مصالح و تجهیزات است. در اکثر موارد هزینه حمل مصالح و اجناس خریداری شده تا محل پروژه، برعهده خریدار است. این رقم معمولاً مبلغ قابل توجهی خواهد بود.
دستمزد نصب تجهیزات تخصصی:
معمولاً در زمان خرید تجهیزات یا لوازم منزل که نیاز به نصب دارند، گقته می شود که هزینه نصب رایگان است. تجهیزاتی مانند یخچال، گاز، هود، تلویزین و … . اما در واقعیت تنها تعداد کمی از این تجهیزات بدون دریافت هیچ هزینه ای نصب می شود. در اکثر مواقع با هر اسمی، از قبیل هزینه ایاب و ذهاب یا هزینه لوازم جانبی برای نصب و یا هر اسم دیگری مبلغی برای نصب لوازم اخذ میشود.
دستمزد پیمانکاری یا مدیریت پروژه:
اگر پروژه بوسیله خود مالک مدیریت و اجرا می شود نیازی به در نظر گرفتن دستمزد در این بخش وجود ندارد. اما اگر اجرا یا مدیریت این بخش به مجموعه یا فرد دیگری سپرده می شود، باید دستمزد مدیریت یا سود پیمانکاری آن فرد یا مجموعه نیز به هزینه بازسازی خانه اضافه شود.

هزینه خرید اجناس، مصالح و لوازم مصرفی یا نصبی در هزینه بازسازی خانه

در این بخش آیتمهایی که بطور معمول باید جزء هزینه های بازسازی خانه در نظر گرفته شود بیان می شود. اما تنوع اجناسب و مصالح و از آن مهمتر ویژگیها و طرح خاص پروژه های مختلف، باعث می شود تا لیست اجناس مورد نیاز هر پروژه بازسازی، بسیار متنوع و کامل تر از لیست زیر باشد. اما در هر صورت این لیست کمک خواهد کرد تا حداقل آیتمهای اصلی یاد آوری شود.

قیمت خرید لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه:
برای شروع و اجرای هر پروژه بازسازی مانند بازسازی یک خانه، معمولاً در شروع کار یکسری لوازم مصرفی یا اجرایی باید تهیه شود. مثلاً در پروژهای بازسازی که در یک واحد از یک خانه انجام می شود به گونی برای حمل نخاله از محل پروژه تا محل تخلیه آن در ماشین حم نخاله نیاز است. به نایلونهای با ابعاد بزرگ یا از نوع حباب دار برای محافظت از سطوحی که قرار نیست بازسازی شود نیاز است.
حتی ممکن است نیاز به اجاره دستگاه های تخریب مانند هیلتی باشد. به این ترتیب باید تمام لوازمی که برای تجهیز کارگاه و شروع پروژه مورد نیاز است کنترل شود. اگر هر یک از این لوازم یا تجهیزات موجود نباشد، باید هزینه خریداری آنها نیز در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته شود.
همچنین در زمان بررسی هر بخش از اجرای پروژه بازسازی، کنترل شود که آیا نیاز به خرید یا اجاره لوازم و تجهیزاتی برای اجرای آن بخش وجود دارد یا خیر. بطور مثال برای بنایی یا گچکاری، ممکن است نیاز به خرید یا اجاره تخته و بشکه بعنوان زیر پایی باشد. همچنین ممکن است نیاز به تعداد زیادی استانبولی برای ساخت و جابجایی ملات باشد.
پیشنهاد می کنیم در زمان بررسی هزینه های هر بخش، به لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آن بخش که موجود نیست و باید خریداری یا اجاره شود نیز توجه شود.
قیمت گچ:
اگر قصد محاسبه هزینه دقیق داشته باشیم، بهتر است قیمت گچ با در نظر گرفتن شیوه کار اوستای گچکاری که قرار است کار انجام دهد محاسبه شود. اینکه با چه نوع گچی برای زیر کار و چه نوع گچی برای سفیدکاری نهایی کار می کند و معمولاً پرت کار او و تیمش چقدر است، میتواند در بازسازی خانه های بزرگ باعث اختلاف رقم محسوسی می شود.
قیمت مصالح بنایی نیز همیشه در هزینه بازسازی منزل مسکونی وجود دارد:
این قیمتها و هزینه ها برای خرید انواع مصالح از قبیل سیمان، آجر، بلوک گچی یا سیمانی، پوکه برای کف سازی و … باید در نظر گرفته شود. بطور کلی براساس نوع عملیات بنایی لیست این مصالح مشخص می شود.
مصالح کاشی کاری یا سنگ کاری:
مصالح این بخش براساس شیوه اجرای سنگ، سرامیک یا کاشی تعیین می شود. مصالحی مانند، سیمان، پودر، پودر بند کشی، چسب کاشی و … .
هزینه لوازم و مصالح مصرفی برای لوله کشی آب و لوله کشی رادیاتورها:
بسته به نوع لوله های مصرفی و براساس نقشه لوله کشی آب، طول لوله های مورد نیاز و از آن مهمتر، اتصالت و تجهیزات مرتبط با آن باید محاسبه شود. در مورد محاسبه هزینه خرید لوله کشی آب گرم خانه یا لوله کشی پکیج که بصورت دفنی یا توکار اجرا می شود، باید توجه داشت که مجاز به استفاده از لوله های پلی پرو پیلن یا لوله سفید یا لوله سبز که بصورت اتویی اجرا می شوند نخواهیم بود.
بنابراین در این بخشهای باید حتماً هزینه خرید لوله هایی از جنس ۵ لایه که بسیار گران قیمت تر از لوله های پلی پروپیلن هستند در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته شود.
درمورد لوله کشی فاضلاب و هواکش سرویسهای بهداشتی هم در همین بخش می توان هزینه اجناس مورد استفاده برای آنها محاسبه و در هزینه ها اضافه شود.
شیرآلات و لوازم بهداشتی:
باید در هزینه بازسازی خانه، تک تک شیر آلات و لوازم بهداشتی انتخاب و قیمت گذاری شود. این آیتمها شامل روشویی سرویسهای بهداشتی شامل یونیت، سنگ، شیر آب، آینه و باکسهای همراه آن، شیر مخلوط توالتها، کاسه توالت ایرانی، توالت فرنگی، پک کامل دوش، خشک کن حمام، باکس حمام، شیر آب ظرفشویی در آشپزخانه، هواکشهای سرویسها و آشپزخانه و … می باشد.
قیمت لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای لوله کشی گاز:
این لوازم شامل لوله ها و پوشش استاندارد آنها، تجهیزات و اتصالات مربوطه می باشد. قیمت تمام این موارد نیز باید مطابق مسیر استانداردی که برای لوله کشی تعیین شده است محاسبه شده و در هزینه ها قرار داده شود.
هزینه اجرای تأسیسات برقی، تلفن، آیفون و موارد مشابه:
محاسبه دقیق هزینه این بخش فقط با استفاده از نقشه های اجرایی ممکن است. در بین هزینه تمام تأسیساتی که باید در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته شود، قطعات و تجهیزات تأسیسات برقی از نظر تعداد و تنوع بسیار زیاد هستند. برای همین اگر قصد محاسبه دقیق هزینه تجهیزات و لوازم تأسیسات برقی را داشته باشیم، باید اینکار را براساس نقشه ها و طرح های دقیق انجام دهیم.
لوازم برقی و روشنایی نصبی:
بخش دیگری از تأسیسات برقی و روشنایی، لوازم و تجهیزاتی است که در انتهای پروژه باید نصب شود. لوازمی مانند کلید و پریزها، چراغهای دیواری، چراغهای آویز، نور مخفی ها، چراغهای توکار، دربازکن تصویری خانه و … . تمام این آیتمها که معمولاً گران قیمت هم هستند باید بدقت محاسبه و در هزینه های بازسازی در نظر گرفته شوند.
هزینه نصب تمام این آیتمها معمولاً در بخش دستمزد اجرای تأسیسات برقی بعهده تکنسین یا تیم اجرایی تأسیسات برقی گذاشته می شود.
سنگ، سرامیک و کاشی یا لمینیت و پارکت:
در این بخش باید کاشی های دیوار و کف سرویسها، کاشیهای دیوار آشپزخانه، کاشی بین کابینتی، سرامیک یا سنگ کف خانه، سرامیک یا موزاییک زیر سازی لمینیت، کاشی یا سیگ کف بالکن یا تراس و … میبایست با میزان پرت آنها در اجرا محاسبه شود. اگر برای کف خانه لمینیت یا پارکت انتخاب شود نیز باید قیمت آنها همراه با لوازم جانبی آنها مانند فوم زیر کار، قرنیز، میانه و … در نظر گرفته شود.
هزینه صبحانه، ناهار و شام نیروهای روزمزد بخشی از هزینه بازسازی خانه است:
در مورد نیروهای روزمزد، هزینه صبحانه و ناهار آنها و همچنین هزینه شام اگر اجرای پروژه تا دیروقت ادامه پیدا کند، باید به هزینه ها افزوده شود.
لوازم و مصالح جانبی مصرفی در پروژه:
براساس تجربه بهتر است معادل ۲ تا ۳ درصد از کل هزینه پروژه بازسازی بعنوان مبلغی برای خرید لوازم و تجهیزات مصرفی جزئی در پروژه در نظر گرفته شود. لوازمی مانند صفحه برش سنگ یا آهن، چسب آکواریوم، میخ، پیج، مته، پارچه تنظیف و … . هزینه این موارد کوچک و ناچیز در طول پروژه در مجموع مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد بود.
بیمه حوادث پروژه:
یکی از آیتمهایی که چندان پرهزینه نیست اما اهمیت آن شاید از هر آیتم دیگری بیشتر باشد. مسئولیت جبران تمام حوادث مالی و جانی در پروژه ها بازسازی ساختمان برعهده مالک و پیمانکار است. بنابراین این آیتم باید حتماً در قیمتها در نظر گرفته شود و قطعاً قبل از شروع پروژه پیگیری و اخذ شود.

آیتمهایی از هزینه بازسازی خانه که هزینه مصالح و دستمزد اجرا باهم محاسبه می شود

آیتمهایی که در این بخش بیان می شود، اکثراً امکان اینکه مصالح یا لوازم آنها جداگانه خریداری شده و اجرای آنها نیز بصورت جداگانه انجام شود برایشان وجود دارد. اما براساس تجربه بهتر است اجرای این آیتمها همراه با جنس باشد. به این ترتیب برای وارد کردن این موارد در هزینه بازسازی خانه، میتوان یک مبلغ بعنوان هزینه مصالح و لوازم و دستمزد اجرا برای آنها در نظر گرفت.

کناف کاری:
اگر در پروژه بازسازی مورد نظر آیتمهای کناف کاری وجود داشته باشد، معمولاً برای کاهش هزینه ها اجناس و لوازم کناف، جداگانه خریداری می شود و اجرای آن نیز بصورت جداگانه به تیم های اجرایی سپرده می شود. در شرایطی که تیم اجرایی بسیار حرفه ای و قابل اعتماد باشند، احتمالاً این روش انتخاب درستی است.
اما در کل در مورد تمام پروژه های بازسازی که چندان پروژه های بزرگی بحساب نمی آیند، بهترین گزینه این است که جنس و اجرا باهم به یک مجموعه سپرده شود. به این ترتیب هزینه کناف و تجهیزات آن بهمراه دستمزد اجرا در قیمتها قرار داده می شود.
نقاشی خانه آیتم همیشگی هزینه بازسازی خانه می باشد:
در این مورد هم بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که جنس نقاشی جداگانه تهیه می شود و اجرای آن نیز بصورت جداگانه به تیم نقاشی ساختمان سپرده می شود. اما چنین کاری در مورد پروژه های بزرگ منطقی است. در پروژه های متوسط یا کوچک بهتر است با نظارت بر کیفیت اجناس مصرفی در نقاشی، اجرا همراه با جنس به یک مجموعه یا تیم نقاشی ساختمان سپرده شود.
درب و پنجره دوجداره نیز معمولاً در چک لیست بازسازی خانه در نظر گرفته می شوند:
در بازسازی اکثر خانه های قدیمی معمولاً درب و پنجره دوجداره بجای پنجره های قدیمی انتخاب می شوند. قیمت این پنجره ها معمولاً بر مبنای متر مربع سطح پنجره ها محاسبه می شود. از طرف دیگر معمولاً هزینه ای برای دستمزد نصب این پنجره ها بصورت جداگانه در نظر نمیگیریم، این هزینه در فاکتور پنجره ها محاسبه شده است.
موضوع مهم این است که اگر قرار باشد پنجره جدیدی اجرا شود، به معنی این است که باید هزینه فریم آهنی دور آن نیز در محاسبات قیمت، درنظر گرفته شود.
هزینه ساخت و نصب کابینت:
کابینتها یکی از مهمترین آیتمهای هزینه بازسازی خانه هستند. در زمان استعلام قیمت کابینت باید حتماً مشخص شود که قیمت اعلام شده شامل یراق آلات و لوازم جانبی کابینتها است یا خیر. همچنین قیمت صفحه روی کابینت نیز باید مشخص شود. جنسهایی مانند کورین یا سنگ کوارتز از انواع گران قیمت صفحه روی کابینت هستند که میبایست به آنها توجه ویژه ای شود. کابینتها نیز همیشه بصورت یکجا، جنس و اجرا سفارش داده می شوند.
لوازم نصبی آشپزخانه:
لوازمی مانند سینک ظرفشویی، گاز صفحه ای، فرهای توکار ،هود و … نیز باید در زمان بازسازی و نصب کابینتها اجرا شوند. بنابراین باید حتماً در لیست قیمتها و آیتمهای عملیات بازسازی خانه قرار داشته باشند. در این مورد هم باید حتماً قیمت این اقلام با هزینه نصب آنها یکجا محاسبه شود. نصب این اجناس بوسیله افراد غیر، باعث می شود گارانتی آنها از بین برود.
هزینه خرید و نصب درب ضد سرقت منزل:
در مورد برآورد قیمت درب ضد سرقت باید دو موضوع مورد توجه باشد. موضوع اول اینکه دربهای ضد سرقت معمولی و ارزان چندان هم ضد سرقت نیستند. کیفیت آنها در حدی است که بتواند فقط مانع سارقین نچندان حرفه ای شود. دربهای ضد سرقت با کیفیت بسیار خوب نیز بسیار گرانقیمت هستند.
موضوع دیگر این است که آیا به درب ضد سرقت آماده احتیاج خواهیم داشت یا درب ضد سرقت سفارشی. هزینه درب ضد سرقت سفارشی بسیار بیشتر است. زمانی نیاز به خرید درب ضد سرقت سفارشی است که ابعاد درب موجود کوچکتر از استاندارد باشد و امکان تخریب و بزرگتر کردن آن نباشد یا اینکه ابعاد بسیار بزرگ باشد و به هردلیلی در پروژه تصمیم به این گرفته شود که نباید ابعاد درب تغییر کند.
در هرصورت پیش از وارد کردن قیمت درب ضد سرقت مورد نظر در هزینه بازسازی خانه، بهتر است ابعاد درب موجود با ابعاد درب مورد نظر مقایسه شود.
نصب این دربها نیز بهتر است به نصاب مجموعه ای که از آن خریداری شده است سپرده شود. البته احتمالاً هزینه ای هم بعنوان دستمزد نصب در داخل فاکتور فروش درب ضد سرقت اضافه شود. بنابراین باید این موضوع در زمان خرید با فروشنده کنترل شود.
چهارچوب آهنی دربها:
در مورد سفارش چهارچوبهای آهنی اتاق ها بهتر است آنها را بصورت یکجا یعنی جنس همراه با آهنگری به یک فرد یا تیم آهنگری سفارش بدهیم. هزینه این آیتم نیز یکجا وارد هزینه ها خواهد شد.
هزینه کارهای چوبی و دربهای اتاقها و سرویسها:
کارهای چوبی مانند، ساخت و نصب کمد دیواری یا لوازم دکوری یا شلف های چوبی و حتی ساخت درب اتاق ها یا سرویسها یا چهارچوب چوبی آنها می تواند بخشی از این کارهای چوبی باشد. این بخش از عملیات بازسازی نیز بهتر است بصورت دستمزد همراه با جنس محاسبه و اجرا شود.
یک نکته مهم تفاوت جنس یا روکش نهای درب ورودی اتاقها و درب سرویسهای بهداشتی است. درب ورودی سرویسها بهداشتی میبایست جنس یا روکش نهایی مقاوم در برابر آب یا رطوبت داشته باشد.
اجرای ایزوگام:
در مورد ایزوگام هم همانند برخی از آیتمهای این بخش، اگر پروژه بزرگ باشد و متراژ ایزوگام مصرفی پروژه قابل ملاحظه باشد، بهتر است هزینه جنس از دستمزد اجرا جدا شود. اما در مورد پروژه های بازسازی خانه که معمولاً ایزوگام تنها در سرویسهای بهداشتی، بالکن یا تراس و آشپزخانه مورد نیاز است، چندان متراژ ایزوگام زیادی مورد نیاز نیست. بنابراین براساس تجربه بهتر است کار بصورت جنس همراه با اجرا به یک تیم یا فرد سپرده شود.
به این ترتیب هزینه آن نیز بصورت دستمزد اجرا بعلاوه هزینه ایزوگام بصورت یکجا و یک مبلغ در هزینه بازسازی خانه در نظر گرفته می شود.
قیمت پکیج هم باید در هزینه بازسازی خانه قرار بگیرد:
در صورتی که خانه نیاز به پکیج یا حتی آبگرمکن داشته باشد، این آیتم نیز باید در هزینه ها در نظر گرفته شود. معمولاً دستمزدی برای نصب این دستگاه ها دریافت نمیشود و برعهده شرکت مربوطه است اما درهرصورت مبلغی بابت اتصالات و لوازم جانبی توسط تکنسینها درخواست می شود.
تجهیزات سیستم گرمایش خانه:
با توجه به نوع سیستم گرمایش خانه، نیاز است تا هزینه لوازم آنها نیز در این بخش محاسبه شود. همچنین میبایست هزینه نصب این تجهیزات و لوازم نیز در نظر گرفته شود. البته در مورد رادیاتورها میتوان این هزینه را جرء دستمزد تکنسین لوله کشی که لوله کشی این رادیاتورها راانجام داده است قرار داد و نصب آنها را به وی سپرد.
تجهیزات سیستم سرمایش خانه:
براساس نوع سیستم سرمایش خانه باید هزینه خرید، نصب لوازم یا اجرای این سیستمها در طول بازسازی در نظر گرفته شود. بهتر است که تمام این موارد یکجا به یک مجموعه سپرده شود. اینکه اجرای تجهیزات در طول پروژه توسط یک تیم انجام شود و خرید و نصب نهایی لوازم آن توسط تیم دیگری براساس تجربه اصلاً نتیجه خوبی نخواهد داشت.
بنابراین برای هر سیستمی مانند اسپلیتها یا داکت اسپلیتها بهتر است نصب و اجرای این تمام تجهیزات و در آخر نصب پنل آنها همه بطور کامل بصورت اجرا بهمراه جنس آن به یک مجموعه یا فروشنده سپرده شود.
در مورد تجهیزات سرمایشی قدیمی تر مانند کولرها، باید بخش کانال کشی و نصب کولرها از هم جدا باشد. اما در هر دو بخش، باید هزینه اجناس و دستمزد اجرا باهم به یک فرد یا مجموعه سپرده شود.
کاغذ دیواری هم میتواند در هزینه بازسازی خانه قرار بگیرد:
در پروژه های کوچک که متراژ کاغذدیوار مورد نیاز چندان زیاد نیست یک گزینه مناسب این است که اجرای کاغذها نیز به تیم نصاب خود فروشنده محول شود. البته باید در مورد کیفیت اجرا ضمانت کافی داده شود. در غیر اینصورت اجرای کاغذ دیواری باید به افرادی که از کیفیت کار آنها مطمئن هستیم سپرده شود.
در هرصورت باید حتماً قیمت کاغذ دیواری و هزینه نصب آن، یا بصورت جدا گانه و یا بصورت یکجا محاسبه شده و در هزینه ها قرار بگیرد.

جمعبندی این مقاله:

در این مقاله در سه بخش دستمزدها، هزینه مصالح و آیتمهایی که دستمزد همراه با جنس است، یک هزینه بازسازی خانه کامل را بررسی کردیم. اکنون پس از مطالعه و بررسی تمام این آیتمها می توانیم مطمئن باشیم که هیچ بخشی از هزینه هایی که برای بازسازی پروژه مورد نظرمان میبایست محاسبه می نمودیم از قلم نمی افتد.
البته همانطور که گفته شد این مقاله تنها هزینه های مربوط به پروژه های بازسازی یک واحد از یک ساختمان را شامل می شود. اگر پروژه مورد نظر بازسازی ساختمان باشد، باید چک لیست مربوط به هزینه های بازسازی ساختمان که در ابتدای مقاله معرفی شده است بررسی شود.

سایر مقالات مربوط به هزینه بازسازی ساختمان را بررسی فرمایید:

در مطالب این صفحه هزینه های مربوط به یک پروژه بازسازی مسکونی آپارتمانی در سه بخش بررسی شد. اکنون در ادامه میتوانید سایر مقالات و مطالبی که توسط کارشناسان شرکت بازسازی ساختمان آیریا تهیه و منتشر شده است را مشاهده بفرمایید.

بررسی هزینه بازسازی خانه در منطقه فلاح تهران
هزینه بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی خانه در خیابان توحید تهران
بررسی هزینه بازسازی خانه در خیابان سیمرغ تهران