بازسازی یا فروش خانه قدیمی ، کدام درست است؟

مقدمه مقاله:

اگر صاحب یک خانه قدیمی باشیم و به این نتیجه برسیم که خانه ما شرایط مورد قبول برای زندگی ما را ندارد، دو راه حل پیش روی ما خواهد بود. دراین شرایط باید بین بازسازی یا فروش خانه قدیمی یکی را انتخاب کنیم. در زمان انتخاب بین این دو گزینه، باید به چند نکته مهم توجه داشته باشیم.

باید به هزینه و سود هر دو انتخاب پیش رویمان توجه کنیم. به این موضوع که آیا قصد فروش آن خانه را در آینده نزدیک داریم یا نه تنها هدف ما سکونت در آن است و قصدی برای فروش آن نداریم. به مدت زمانی که قرار است سرمایه ما برای بازسازی خانه درگیر باشد نیز دقت کنیم. در نهایت، باید بررسی کنیم که آیا امکان بازسازی با کیفیت خانه ما وجود دارد؟

انجام بازسازی یا فروش خانه قدیمی ؟

هدف از مطالعه این مقاله:

تمام نکات و موضوعاتی که در بخش قبلی برای انتخاب بین بازسازی و فروش خانه قدیمی مان نام برده شد را در ادامه این مقاله، بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نکات می توانیم شرایط منزل خودمان را با این اطلاعات مقایسه کرده و تصمیم بگیریم که کدام گزینه برای شرایط ما مناسب است؟

اگر در زمان انتخاب بین این دو گزینه، نتوانیم گزینه درستتر را انتخاب کنیم، درنهایت پول، زمان و انرژی زیادی را هدر داده ایم بدون اینکه توانسته باشیم شرایط محل زندگیمان را اصلاح کنیم. بنابراین انتخاب درست در این مرحله بسیار اهمیت دارد.

هدف ما از اصلاح شرایط خانه، سکونت در آن است یا فروش آن برای رسیدن به سود مالی؟

زمانی که قصد داریم در مورد روش انجام دادن یک کار، تصمیم بگیریم، باید اول دقیقاً مشخص کنیم که هدف ما از انجام آن کار چیست. در مورد فروش خانه قدیمی یا بازسازی آن هم به همین شکل باید عمل کنیم. یعنی باید مشخص نماییم که هدف اصلی ما از انتخاب هر کدام چیست.

آیا میخواهیم با اصلاح شرایط خانه، حال با فروش آن یا با بازسازی آن، محل زندگی خودمان را اصلاح کنیم؟ یا اینکه میخواهیم با اصلاح خانه، ارزش مالی آنرا بالا برده و پس از آن، با فروش خانه بازسازی شده، به سود مالی آن برسیم؟

یا اگر تصمیم ما فروش خانه قدیمی بدون بازسازی باشد، هدف خرید خانه جدیدتر و با کیفیت تر برای سکونتمان است؟ و یا اینکه شرایط خانه موجود برای بازسازی و فروش آن مناسب نیست بنابراین میخواهیم آنرا بفروشیم، خانه قدیمی با شرایط بهتری خریده و بازسازی کنیم و در نهایت با سود بالایی بفروشیم؟

باید هدف خودمان را از بین دو حالت اصلاح خانه برای سکونت و اصلاح خانه برای فروش آن، مشخص کنیم. تنها زمانی که هدف ما مشخص باشد، میتوانیم گزینه مناسبتر را تشخیص داده و انتخاب کنیم.

مقایسه هزینه و سود فروش خانه قدیمی و بازسازی آن

هزینه و سود بازسازی و فروش خانه قدیمی را باید بررسی کنیم:

در هر دو حالت، چه هدفمان رسیدن به سود مالی باشد و چه سکونت بلند مدت، هر انتخابی که از بین دو گزینه فروش خانه قدیمی  و بازسازی آن کنیم، هزینه و ارزش مالی خود را دارد. ما باید برای تصمیم گیری و انتخاب بین این دو، این هزینه و ارزش مالی را برای هر کدام از حالتها در نظر بگیریم.

یعنی باید بررسی کرد که هزینه بازسازی خانه در کنار ارزش خانه پس از بازسازی، در مقایسه با قیمت فروش خانه قدیمی در کنار قیمت خانه جدیدی که بجای آن خریداری می شود، کدام یک بصرفه تر و سود آور تر است.

در مورد شرایطی که قصد تجارت و خرید و فروش خانه برای رسیدن به سود مالی داشته باشیم، محاسبات ما ساده تر است. یعنی برای حالتی که بخوایم خانه را بازسازی کنیم، هزینه و مدت زمان بازسازی و قیمت نهایی که میتوانیم خانه بازسازی شده را بفروشیم، سود ما را مشخص می کند.

در حالتی هم که بخواهیم خانه قدیمی را بفروشیم و با پول آن خانه بهتری خریداری کرده و بر روی آن کار کنیم تا به سود بیشتری برسیم نیز محاسبات ساده دارد.

اما زمانی که قصد ما اصلاح محل زندگیمان با استفاده از بازسازی یا فروش آن باشد، محاسبه ارزش مالی انتخابی که می کنیم، کمی پیچیده تر است.

چرا که در کنار اعداد و ارقام مربوط به هزینه های بازسازی یا قیمت خرید و فروش خانه، ارزش مالی خانه در آینده را نیز باید تا حدی پیش بینی کنیم. حتی در کنار تمام این مبالغ باید به آسایش و آرامش شرایط زندگی خودمان و خانواده مان هم توجه داشته باشیم.

در هر صورت، برای هر حالتی از هدفمان، باید ارزش مالی آنرا برای هر دو انتخابی که داریم مشخص کنیم.

اصلاً امکان بازسازی مورد نظر ما وجود دارد؟

تمام این مباحث و نکاتی که بیان می شود برای شرایطی است که حق انتخابی داشته باشیم. گاهی اوقات ممکن است آنقدر درگیر انتخاب شویم که فراموش کنیم که فقط یک گزینه برای انتخاب ما وجود دارد. در این مورد ممکن است بین بازسازی یا فروش خانه قدیمی بتوانیم فقط یک  گزینه را انتخاب کنیم.

مثلاً ممکن است اصلاً شرایط فروش وجود نداشته باشد. یعنی شرایط بازار مسکن آنقدر نابسامان باشد که مطمئن باشیم تا مدت بسیار طولانی موفق نخواهیم شد آنرا بفروشیم. در این شرایط اگر در مورد یک ساختمان کامل بخواهیم تصمیم بگیریم گزینه های ما علاوه بر فروش، بازسازی یا تخریب و نوسازی هم خواهد بود. اما در شرایطی که فقط یک واحد از یک ساختمان در اختیار ما باشد، فقط گزینه بازسازی برای ما باقی خواهد ماند.

حتی ممکن است در شرایطی که به هر دلیلی مانند پروژه های راه سازی، مترو و … ، مطمئن باشیم در آینده نسبتاً نزدیکی قرار است ارزش خانه ما بالا برود، در این شرایط نیز فروش خانه منطقی نبوده و دیگر یکی از گزینه های ما نخواهد بود.

در شرایط دیگری ممکن است امکان بازسازی فراهم نباشد. یعنی مثلاً، بازسازی مورد نظر ما براساس شرایط سازه ای یا تأسیساتی ساختمانی که در آن قرار دارد ممکن نباشد. مثلاً ممکن است تغییر نقشه ای در ذهن ما باشد که با توجه به محل قرار گیری ستونها، دیوارهای باربر یا داکت تأسیسات، قابل اجرا نباشد. یا حتی شرایط کل ساختمان به گونه ای باشد که مجوز بازسازی از طرف شهرداریها برای بازسازی مورد نظر ما صادر نشود.

در این حالتها نیز دیگر، دو انتخاب نداریم و تنها باید برای فروش خانه قدیممان برنامه ریزی کنیم.

بازسازی یا فروش ممکن است یا نه ؟
شرایط مجاور خانه نیز در انتخاب مورد نظر، بسیار اهمیت دارد

شرایط جانبی خانه در انتخاب ما برای فروش خانه قدیمی یا بازسازی آن تأثیرگذار است:

شرایط جانبی یک خانه میتواند برروی تصمیم ما در مورد آن بسیار تأثیرگذار باشد. در بخش قبلی توضیح دادیم که ممکن است موانعی که بر سر راه بازسازی ما در خانه وجود دارد، چاره ای برای ما بجز فروش خانه نگذارد. اما در این بخش باید به شرایط دیگری که مربوط به خود خانه نیست توجه کنیم.

شرایطی مانند محله ای که خانه در آن قرار دارد، همسایه ها، نزدیکی به دوستان، محل کار، مدرسه فرزندان و …، دسترسی به مسیرهای خوب شهر، آب و هوای مناسب، دید عالی و … . مناسب یا نا مناسب بودن هر کدام از این موضوعات، می تواند باعث شود تصمیم ما برای حفظ خانه موجود و بازسای آن یا فروش خانه و خرید واحد دیگری در منطقه ای با شرایط بهتر، قطعی شود.

بنابراین در کنار شرایط خود خانه که در بخش قبلی به آن پرداختیم، یکی دیگر از آیتمهایی که در زمان انتخاب بازسازی یا فروش خانه قدیمی، باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم، شرایط جانبی خانه است.

مدت زمان بازسازی یا فروش خانه قدیمی مورد نظر ما بسیار مهم است:

یکی دیگر از نکات و مشخصاتی که باید در زمان تصمیم گیری به آن توجه داشته باشیم، مدت زمانی است که هر کدام از انتخاب های ما، به نتیجه مورد نظرمان می رسد.

یعنی اگر انتخاب ما بازسازی باشد، باید توجه داشته باشیم که نتیجه نهایی مورد نظر ما از بازسازی، که هم میتواند زمان شروع بازسازی تا زمان اسباب کشی برای سکونت و هم زمان شروع بازسازی تا زمان فروش خانه باشد را در نظر گرفت. همچنین اگر انتخاب ما فروش باشد، باید مدت زمان بفروش رسیدن خانه بعلاوه زمان خرید خانه جدید برای سکونت را در نظر داشته باشیم.

زمانی که صرف به نتیجه رسیدن انتخاب ما خواهد شد، که معمولاً مدت زمان قابل توجهی هم می باشد، در انتخاب ما بین فروش و بازسازی، تأثیر خواهد گذاشت.

زمان تأثیر بسیار زیادی بر روی انتخاب ما خواهد گذاشت

جمعبندی این مقاله:

در این مطلب در مورد چند موضوع تأثیرگذار بر روی انتخاب ما، بین بازسازی و یا فروش خانه قدیمی مورد نظرمان صحبت کردیم. در رابطه با هزینه و سود، امکان بازسازی یا فروش، اهمیت شرایط جانبی خانه و نهایتاً مدت زمان رسیدن به نتیجه مورد نظرمان توضیحات کاملی ارائه نمودیم.

اکنون می توانیم با توجه به این نکات و توضیحات کامل، شرایط خانه قدیمی مورد نظرمان را بررسی کرده و انتخاب خودمان را در رابطه با فروش خانه یا بازسازی آن، انجام دهیم.

لطفاً نظرات یا تجربیات خود را در رابطه با بازسازی یا فروش خانه های قدیمی در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر تجربه یا نظری در رابطه با موضوع این مقاله یعنی انتخاب بین بازسازی و یا فروش خانه های قدیمی، دارید، آنرا در بخش دیدگاه های این مقاله ثبت نمایید تا سایر دوستانی که این مطلب را مطالعه می نمایند بتوانند از تجربه و نظر شما استفاده نمایند.

همچنین اگر خانه قدیمی دارید که میخواهید بین بازسازی و فروش آن تصمیم گیری نمایید، پیشنهاد میکنیم قبل از تصمیم گیری نهایی، در رابطه با شرایط، هزینه ها، مدت زمان و سود بازسازی خانه مورد نظرتان از کارشناسان با تجربه شرکت آیریا، مشاوره بازسازی رایگان دریافت نمایید. این مشاوره ها بصورت تلفنی، آنلاین و یا حتی حضوری در اختیار شما قرار داده می شود.

برای دریافت مشاوره رایگان، میتوانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا تماس گرفته و شرایط پروژه خود را اعلام نمایید. سایر راهنماییهای مورد نیاز را، همکاران ما در اختیارتان قرار خواهند داد.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .