بازسازی و نوسازی برای هر ساختمانی، کدام بهتر است؟

مقدمه مقاله:

یک سؤالی که برای مالکین ساختمانهای قدیمی، معمولاً پیش می آید، انتخاب بین بازسازی و نوسازی ساختمانشان است. یعنی آیا بهتر است ساختمان قدیمی خود را بازسازی نمایند و یا اینکه آنرا تخریب کرده و از نو بسازند.

برای جواب چنین سؤالی، یک پاسخ مشخص وجود ندارد. بلکه باید شرایط ساختمان را از چند منظر بررسی نمود و پس از آن تعیین کرد که کدام انتخاب برای ساختمان مورد نظر مناسب است. در هرصورت همیشه بین بازسازی با کیفیت ساختمان و تخریب و ساخت ساختمان جدید، یک گزینه مناسب تر است.

در این مقاله نیز تلاش می کنیم بهترین انتخاب از بین این دو گزینه را تعیین کنیم. در ادامه چند موضوع اصلی که در تصمیم گیری ما برای انتخاب بین بازسازی یا تخریب و نوسازی ساختمان تأثیر گذار است را بررسی میکنیم. این موضوعات شامل مسائل مالی، ضوابط ساخت و ساز، انتظار مالک از نتیجه نهایی پروژه مورد نظر و … می باشد.

بین بازسازی ساختمان و تخریب و نوسازی آن کدام بهتر است؟

هدف از مطالعه این مقاله:

اگر ساختمان قدیمی داشته باشیم، باید تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم آنرا بازسازی کنیم یا اینکه تصمیم بهتر برای ما، تخریب کل ساختمان و ساخت بنای جدید است.

مطالعه نکات و اصولی که در این مقاله بیان شده است، به ما برای پاسخ دادن به این سؤال در مورد ساختمان مورد نظرمان کمک میکند.

تفاوت بازسازی و نوسازی چیست؟

از لحاظ لغوی تفاوت زیادی بین بازسازی و نوسازی وجود ندارد. اما از لحاظ اصطلاح تخصصی آنها، بازسازی به معنای تعمیر، اصلاح و ایجاد تغییر در یک ساختمان موجود بدون تخریب کل ساختمان می باشد. اما نوسازی به معنی تخریب ساختمان موجود و ساخت ساختمان جدید می باشد.

البته در بعضی از منابع و سایتهای تخصصی نیز از این دو عبارت بجای یکدیگر استفاده می شود، اما معنای رسمی و اصلی این دو آن چیزی است که در بالا باین شد.

تفاوت بازسازی و نوسازی

آیا چون هزینه نوسازی بیشتر از بازسازی است، پس بازسازی بهتر است؟

هزینه نوسازی ساختمان و ویلا بیشتر از بازسازی است اما کدام بهتر است؟

یکی از آیتمهایی که به ما کمک میکند تا بین بازسازی و تخریب و نوسازی ساختمان یکی را انتخاب کنیم، هزینه اجرای آنها است. مشخص است که بطور معمول، هزینه تخریب و نوسازی بیشتر از بازسازی است. البته استثنائاتی هم در این مورد می توان پیدا کرد. مانند پروژه های بازسازی ابنیه مهم تاریخی که هزینه مقاومسازی آنها بسیار زیاد است.

اما در هر صورت در این مقاله، بحث ما در رابطه با ساختمانهای متعارف است. بنابراین در نظر میگیریم که همواره هزینه بازسازی ساختمان از تخریب و نوسازی آن کمتر است. در این شرایط همیشه هزینه کمتر بازسازی باعث نمی شود که انتخاب درست تری باشد.

گاهی اوقات وقتی که نتیجه نهایی ساختمان بازسازی شده را، با نتیجه نهایی ساختمان از نو ساخته شده مقایسه کنیم، متوجه می شویم که کیفیت ساختمان از نو ساخته شده، آنقدر بهتر از ساختمان بازسازی شده است، که انتخاب درست، پرداخت هزینه بیشتر و تخریب و نوسازی ساختمان است.

گاهی اوقات بخصوص در مورد بازسازی ویلا یا ساختمانهای ویلایی، هزینه پروژه آنقدر زیاد می شود که اگر با پرداخت تنها ۲۰% الی ۳۰% مبلغ بیشتر، میشد یک ویلا با ساختمان جدید بنا کرد. ساختمان جدیدی که کیفیت آن بسیار بیشتر و بهتر از ویلای بازسازی شده می بود. متأسفانه چنین اشتباهاتی بارها از طرف مالکین ویلاها، بدلیل نگرفتن مشاوره مناسب رخ می دهد.

بنابراین در زمان تصمیم گیری در مورد ساختمان مورد نظرمان، باید اختلاف هزینه بازسازی و نوسازی را با مقایسه با کیفیت نهایی ساختمان بازسازی شده با ساختمان جدید، در نظر گرفت.

سود نهایی بازسازی و نوسازی چقدر است؟

گاهی اوقات هدف از بازسازی و یا نوسازی، فروش ساختمان پس از پروژه و رسیدن به سود آن است. بنابراین سؤالی که پیش می آید این است که، اگر هدف ما از انتخاب بین این دو گزینه، فروش ساختمان و سود حاصل از آن باشد، کدام گزینه مناسب تر است.

در مورد این موضوع نمیتوان یک جواب کلی ارائه کرد. بلکه باید در مورد هر ساختمانی بصورت جداگانه بررسی ها انجام شده و مشخص شود که کدام گزینه سود بیشتری دارد. در این بین باید به چند موضوع توجه شود.

  • اول اینکه اگر ساختمان تخریب شود، زمین آن عقب نشینی دارد یا نه. در بسیاری از موارد، اخذ مجوز تخریب و نوسازی، به معنی قبول عقب نشینی زمین و اضافه شدن آن به خیابان است. بنابراین، این موضوع باید حتماً در نظر گرفته شود.
  • دوم اینکه اگر ساختمان قدیمی تخریب شده و ساختمان جدید بنا شود، اجازه ساخت زیر بنای بیشتر داده می شود یا نه. یعنی طبقه بیشتر یا مساحت بیشتری را میتوان ساخت یا نه.
  • سوم اینکه، ایا ساختمان شرایط مناسبی که بتوان با یک بازسازی ساده و کم هزینه آنرا بشرایط قابل قبولی برای فروش رساند دارد یا نه.
  • در نهایت هم، باید قیمت قبل از بازسازی ساختمان با قیمت فروش آن پس از بازسازی یا تخریب و نوسازی مقایسه شود.

با در نظر گرفتن همه موارد بالا، و مقایسه هزینه و سود بازسازی با هزینه و سود تخریب و نوسازی، میتوان فهمید کدام انتخاب، سود بیشتری خواهد داشت.

مقایسه هزینه و سود بازسازی با تخریب و نوسازی ساختمان

اصلاً امکان بازسازی یا تخریب و نوسازی وجود دارد؟

یک موضوع دیگر که باید در زمان انتخاب بین بازسازی و نوسازی در نظر گرفته شود، امکان اجرای هر کدام است. یعنی آیا انتخابی وجود دارد و میتوانیم بین این دو گزینه هر کدام را که انتخاب کردیم، اجرا نماییم یا نه. در ادامه شرایطی را که تنها یک گزینه برای ساختمان مورد نظر باقی میگذارد را بررسی می کنیم.

ممکن است شرایط ساختمان آنقدر نامناسب و فرسوده باشد که اصلاً امکان انجام بازسازی وجود نداشته باشد. یا اینکه با توجه به شرایط نامناسب ساختمان، مجوز بازسازی صادر نشود و تنها اجازه تخریب و نوسازی داده شود.

در این شرایط، دیگر نیازی به مقایسه و انتخاب وجود ندارد. تنها یک گزینه قابل اجرا است آنهم تخریب و نوسازی ساختمان مورد نظر است.

در شرایط دیگری، ممکن است، ملک ساختمان مورد نظر در منطقه ای قرار داشته باشد که اصلاً مجوز تخریب و نوسازی به آن داده نشود. مثلاً برخی املاک در شرق تهران که براساس طرح تفضیلی بعنوان پهنه های باغی در نظر گرفته شده اند و مجوز تخریب و نوسازی به آنها داده نمی شود.

یا حتی شرایط مالی برای تخریب و نوسازی ساختمان وجود نداشته باشد. یعنی نه مالک بودجه کافی برای ساخت ساختمان جدید را داشته باشد و نه شرایط ساختمان و تعداد طبقاتی که مجوز ساخت آن داده میشود، آنقدر باشد که برای سازنده دیگری از نظر اقتصادی مشارکت و تخریب و نوسازی ساختمان مورد نظر، بصرفه باشد.

بنابراین در دو حالت فوق نیز که امکان تخریب و نوسازی ملک وجود ندارد، تنها گزینه برای مالک، انتخاب بین بازسازی یا فروش آن است.

بخاطر عقب نشینی زیاد ساختمان، آیا امکان بازسازی وجود دارد؟

بین بازسازی و نوسازی کدامیک جوابگوی انتظارات مالک است؟

کدام یک جوابگوی انتظارات کارفرما است؟

در هر پروژه ساختمانی، یک اصل مهم، برآورده کردن انتظارات مالک یا کارفرمای پروژه است. زمانی که میخواهیم بین بازسازی و نوسازی ساختمان، یکی را انتخاب کنیم، باید توجه داشته باشیم که کدام گزینه میتواند هدف و انتظار نهایی مالک ساختمان را تأمین کند.

شاید یک بازسازی ساده کم هزینه جوابگوی آن چیزی باشد که کارفرما می خواهد. بنابراین چرا باید هزینه و دردسر بیشتری به پروژه تحمیل کرد.

اما از طرف دیگر، باید طرح و هدف کارفرما یا مالک ساختمان را نیز در نظر گرفت. ممکن است طرح ایشان برای ساختمان پس از بازسازی یا نوسازی، مشخصاتی داشته باشد که نتوان آنرا در ساختمان موجود حتی با بازسازی کامل، اجرا کرد. مثلاً ممکن است شکلی از تغییر نقشه در بازسازی مورد نظر باشد، که انجام آن با موانع سازه ای مواجه بوده و ممکن نباشد.

بنابراین در این شرایط، چاره ای بجز انتخاب گزینه تخریب و نوسازی برای این ساختمان وجود ندارد. چرا که انجام بازسازی که نمی تواند پاسخگوی خواسته های کارفرمای آن باشد، بطور کامل اشتباه است و اصلاً جزء گزینه های انتخابی قرار نمیگرید.

جمع بندی این مقاله ( بازسازی بهتر است یا نوسازی ؟ ) :

اکنون با بررسی و جمع بندی تمام نکات و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم، میتوانیم انتخاب کنیم که برای ساختمان مورد نظر ما، بازسازی انتخاب بهتری است یا نوسازی.

اینکه اختلاف هزینه آنها چقدر است. نتیجه نهایی آنها چقدر با هم متفاوت خواهد بود. اگر بدنبال فروش و سود حاصل از آن هستیم کدام یک پر سود تر است. امکان انجام هر دو گزینه برای ساختمان مورد نظر وجود دارد یا نه. نتیجه نهایی کدام انتخاب، جوابگوی انتظارات مالک خواهد بود.

با کنترل تمام این مسائل در مورد ساختمانی که قصد بازسازی یا تخریب و نوسازی آنرا داریم، میتوانیم مطمئن باشیم، که در نهایت، مناسبترین گزینه را انتخاب خواهیم کرد.

لطفاً نظر یا تجربه خود را در رابطه با انتخاب بین بازسازی و نوسازی در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر نظر یا تجربه ای در رابطه با چنین شرایطی یعنی انتخاب بین بازسازی ساختمان و تخریب و نوسازی آن، دارید، آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا دوستان دیگری که این مطلب را مطالعه می نمایند، بتوانند از آن استفاده نمایند.

همچنین اگر سؤالی در این مورد داشته باشید، با ثبت سؤالتان در بخش دیدگاهها، همکاران ما در اولین فرصت، پاسخگوی شما خواهند بود.

در نهایت هم اگر ساختمانی را در نظر دارید که قصد بازسازی یا تخریب و نوسازی آنرا دارید، پیشنهاد میکنیم از مشاوره رایگان کارشناسان متخصص شرکت بازسازی و پیمانکاری آیریا استفاده نمایید. این مشاوره ها بصورت تلفنی، آنلاین و حتی حضوری در اختیار شما قرار داده می شود.

برای دریافت مشاوره رایگان، میتوانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما تماس گرفته و مشخصات پروژه و درخواست مشاوره خود را اعلام نمایید. همکاران ما سایر راهنماییهای مورد نیاز شما برای دریافت مشاوره را در اختیارتان قرار خواهند داد.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.