هزینه بازسازی ساختمان

درصورتی که قصد بازسازی ساختمان یا بنایی را داشته باشیم، باید قبل از شروع پروژه و حتی قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن، هزینه بازسازی ساختمان مورد نظرمان را بدست بیاوریم. یعنی نیاز خواهیم داشت تا برای رسیدن به تصمیم گیری درست، بدانیم برای ساختمانی که قرار است بازسازی شود، چه مبالغی را قرار است خرج کنیم.

مبالغ مربوط به بازسازی ساختمان به دو دسته کلی دستمزدها و هزینه خرید مصالح، لوازم و تجهیزات تقسیم بندی می شود. در این صفحه هزینه ها و مخارج مشترک در پروژه های متداول را بصورت جداگانه نام برده و توضیح می دهیم.

مطالب این صفحه در رابطه با هزینه های بازسازی مشاعات ساختمان میباشد و نه داخل واحدهای ساختمان. به این ترتیب هزینه های مربوط به بازسازی داخل واحدها را میتواند در سایر مطالب سایت آیریا مانند “هزینه بازسازی خانه” بررسی بفرمایید.
برآورد هزینه بازسازی ساختمان شما توسط کارشناسان شرکت آیریا بصورت کاملاً رایگان:
پیشنهاد میکنیم درصورتی که تجربه و اطلاعات کافی در این زمینه ندارید، از طریق شماره تلفن 88851643-021 یا شماره واتس اپ و تلگرام 09352441137 درخواست مشاوره و برآورد هزینه پروژه خود را به همکاران ما اعلام بفرمایید. کارشناسان مجموعه آیریا با دریافت اطلاعات ساختمان و پروژه بازسازی مورد نظر شما، بصورت کاملاً رایگان، شرایط و مخارج بازسازی ساختمان شما را محاسبه کرده و به شما اعلام خواهند نمود.

دستمزدها در هزینه بازسازی ساختمان:

همانطور که گفته شد در این مقاله تنها هزینه های مربوط به مشاعات، محوطه و نمای ساختمان بررسی می شود. به این ترتیب در این بخش نیز تنها آیتمهایی از دستمزدها را بیان می کنیم که مربوط به این بخشها باشد.

دستمزد مقاوم سازی نیز ممکن است جزء هزینه بازسازی ساختمان باشد:
اگر در زمان بررسی شرایط ساختمان برای بازسازی، مشخص شود که نیاز به مقاوم سازی وجود دارد، باید پس از مشورت با یک مجموعه متخصص، هزینه این بخش از عملیات بازسازی مشخص شود. در این بخش می توان دستمزد اجرای مقاوم سازی براساس روشی که انتخاب شده است تعیین و در لیست هزینه ها اضافه شود.
در شرایطی که اجرای مقاوم سازی همراه با مصالح و متریالهای آن به مجموعه و تیم مقام سازی سپرده شود، یک مبلغ کل بعنوان دستمزد اجرا همراه با جنس به هزینه ها افزوده خواهد شد.
دستمزد نیروهای کارگری:
همانطور که در مقاله مربوط به هزینه های بازسازی واحدهای داخلی ساختمان اشاره شد، در اکثر بخشها و مراحل بازسازی ساختمان به حضور نیروی کارگری در محل پروژه نیاز است.
در بخش تخریب، جمع آوری و خروج نخاله ها، تخلیه و انتقال مصالح و تجهیزات به بخشهای مختلف ساختمان، حتی نگهبانی و سایر بخشهای پروژه باید تعداد کافی نیروی کارگری حضور داشته باشند. هزینه مربوط به دستمزد این نیروها بصورت روزمزد محاسبه شده و در لیست هزینه های پروژه ما اضافه می شود.
دستمزد حمل نخاله نیز یکی از آیتمهای هزینه بازسازی ساختمان است:
تمام نخاله های ساختمانی که در طول پروژه بازسازی تولید می شود باید توسط ماشینهای مخصوص حمل نخاله از محل پروژه بارگیری شود و در حاشیه شهرها در محلهای مخصوصی تخلیه شود. هر باری که یک ماشین خاور یا وانت نیسان در محل پروژه ما با نخاله بارگیری شود و خارج شود، یک سرویس نخاله بحساب می آید.
در این آیتم از هزینه بازسازی ساختمان، باید براساس تجربه پیش بینی کنیم که چه تعداد سرویس نخاله باید از محل پروژه خارج شود. معمولاً تا روز آخر پروژه این نخاله ها تولید شده و نیاز است تا از محل پروژه خارج شوند. اما بخش اصلی نخاله ها در مراحل تخریب و بنایی بازسازی تولید میشود.
دستمزد اوستا بنا:
حضور اوستا بنا برای اجرای بخشهای مختلفی از بازسازی یک ساختمان مورد نیاز است. بخشهایی که شامل دیوار چینی، سیمانکاری، کف سازی، شیب بندی پشت بام یا محوطه، سفید کاری نما با استفاده از سیمان و سایر بخشها مور نیاز است.
بنابراین باید بخشهای مختلف پروژه بررسی شود تا عدد دقیق از تعداد اوستا بنایی که لازم است در پروژه کار کنند مشخص شود. با داشتن این عدد، بصورت روزمزد یا کنترات، دستمزد اوستا بناهای مورد نیاز محاسبه شده و به هزینه ها اضافه می شود.
نکته مهم در مورد این آیتم، مشخص کردن شرایط وردست اوستا بنا است. یعنی اینکه دستمزد وردست اوستا بناها در این بخش در نظر گرفته می شود یا در بخش دستمزد نیروها کار. این موضوع بسته به شرایط همکاری با اوستا بناهای پروژه دارد.
دستمزد لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب مشاعات در هزینه بازسازی ساختمان:
لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان به دو بخش تقسیم میشود. یک بخش، لوله کشی لوله های اصلی و رایز که آب یا فاضلاب را به واحدهای داخل ساختمان متصل می کند. اگر در بازسازی مورد نظر قرار باشد لوله کشی های اصلی ساختمان تعویض یا بازسازی شوند، دستمزد اجرای آنها براساس نقشه های دقیق، باید در این آیتم محاسبه و به هزینه ها اضافه شود.
بخش دیگر نیز لوله کشی آب و فاضلاب مشاعات ساختمان است. یعنی لوله کشی آب و فاضلات محوطه، پارکینگ، پشت بام، سالن ورزشی، استخر، سونا و جکوزی ساختمان، سرویس بهداشتی مشترک در مشاعات، نورگیر ساختمان و بخشهای دیگر ساختمان. هزینه اجرای این لوله کشی ها نیز باید در دستمزد تیم اجرایی تأسیسات آب و فاضلاب پروژه محاسبه شود.
دستمزد تخلیه یا حفر چاه فاضلاب یا اتصال به اگو شهری:
اگر چاه ساختمان نیاز به تخلیه داشته باشد، یا بدلیل نشست ساختمان نیاز به پر کردن چاه قبلی و حفر چاه جدید باشد، باید دستمزد حفاری چاه نیز در نظر گرفته شود. در مورد ساختمانهایی که فاضلاب آنها می بایست به اگو شهری متصل شود نیز باید دستمزد لوله کشی فاضلاب تا محل اتصال به اگو بعلاوه هزینه ای که میبایست برای اتصال به اداره آب و فاضلاب پرداخت شود نیز در نظر گرفته شود.
تعمیرات موتورخانه و سیستم گرمایش ساختمان:
درصورتی که ساختمان موتورخانه داشته باشد و همچنان تصمیم بر باقیماندن موتورخانه گرفته شود، باید دستمزد تعمیرات، تعویض تجهیزات و قطعات فرسوده و حتی لوله کشی های جدید در هزینه بازسازی ساختمان درنظر گرفته شود.
اگر هم تصمیم به حذف موتورخانه و قراردادن پکیج در داخل واحدهای ساختمان گرفته شود، باید دستمزد جمع آوری موتورخانه و تبدیل آن به هر فضایی که مورد نظر است گرفته شده و دستمزد آن هم در بخش مربوطه به هزینه ها اضافه شود.
همچنین اگر ساختمان دارای استخر، سونا و تجهیزات جانبی دیگر باشد، تعمیرات یا تعویض تجهیزات مربوط به موتورخانه استخر نیز باید در نظر گرفته شود.
تعمیر یا بازسازی تجهیزات سیستم سرمایش ساختمان:
از آنجایی که سیستم سرمایش ساختمان متنوع است، میبایست براساس نوع این سیستم و نیاز آن به بازسازی یا تعویض، دستمزد تعمیر و بازسازی این سیسیتم نیز محاسبه شود. بطور مثال در صورتی که کانال کشی برای این سیستم نیاز باشد، دستمزد ساخت و نصب کانالها باید محاسبه شود.
هواکشها و اگزاست فنها:
این موضوع در بازسازی مجتمعها و ساختمانهای بزرگ مهم است. چرا که لوله های هواکش و اگزاستها برای موتورخانه، باکس راهپله، پارکینگها و طبقات زیر زمین حتی برای لوله های هواکش سرویسها، آشپزخانه ها و هر بخشی که هواکش دارد، وجود داشته و ممکن است خود لوه کشیها و حتی تجهیزات آنها نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد. در این شرایط دستمزد این تعمیرات نیز باید در نظر گرفته شود.
دستمزد لوله کشی گاز هم میتواند بخشی از لیست هزینه بازسازی ساختمان باشد:
در شرایطی که لوله کشی گاز اصلی ساختمان که به لوله های گاز داخل واحدها متصل می شود نیاز به تعمیر، تعویض یا حتی جابجایی داشته باشد باید دستمزد این کار نیز محاسبه شود. در مواردی که در زمان بازسازی قصد تفکیک کنتور مشترک وجود داشته باشد نیز باید دستمزد اجرا و هزینه ای که به اداره گاز برای تفکیک کنتورها پرداخت خواهد شد نیز محاسبه شده و به لیست هزینه ها اضافه شود.
همچنین اگر در مشاعات ساختمان مانند محوطه، روف گاردن، موتورخانه یا هر بخش دیگری نیاز به خروجی گاز باشد، دستمزد لوله کشی گاز برای این بخشها نیز باید محاسبه شود.
بازسازی تأسیسات برقی ساختمان:
معمولاً در بازسازی هر ساختمانی آیتم تعمیرات تأسیسات برقی در هزینه بازسازی ساختمان مورد نظر وجود دارد. چراکه در تمام بخشهای ساختمان اعم از مشاعات، محوطه حتی نمای ساختمان نیز برق، نورپردازی و روشنایی استفاده می شود. در کنار این تأسیسات اصلی برق ساختمان که برق واحدها را به برق اصلی وصل می نماید نیز ممکن است نیاز به تعمیرات یا بازسازی داشته باشد.
برای محاسبه دستمزد بازسازی، تعویض یا تعمیر تأسیسات برقی و روشنایی ساختمان باید حتماً نقشه دقیقی از تغییرات و تعمیرات مورد نظر تهیه شود. تعداد آیتمهای این بخش بسیار زیاد است، بنابراین باید با دقت و تک به تک بررسی شود تا بتوان پیش بینی دقیقی از دستمزد تیم تأسیسات برقی پروژه بدست بیاید.
دستمزد گچکاری در هزینه بازسازی ساختمان:
بخش اصلی گچکاری در بازسازی ساختمان جدای از داخل واحدها، به سقف فضاهای داخلی مشاعات محدود می شود. البته بخشی از دیوارها نیز ممکن است نیاز به گچکاری داشته باشد. البته براساس تجربه، دیوارها در فضاهای مربوط مشاعات بدلیل رفت و آمد زیاد بهتر است تا ارتفاع حداقل ۱٫۵ متر سنگ شوند.
در بخشهای دیگری مانند داخل انباری ها نیز ممکن است نیاز به گچکاری باشد که با در نظر گرفتن آن، میتوان حجم گچ کاری و نهایتاً دستمزد آنرا محاسبه کرده و در لیست هزینه ها اضافه نمود.
دستمزد اجرای سنگ، سرامیک، کاشی یا موزاییک:
دستمزد این آیتم در هزینه ها، اجرای سنگ، سرامیک یا موزاییک کف محوطه، کف مشاعات مانند راهپله، سنگ پله ها، لابی، پاگرد طبفات، پارکینگها، کف نورگیر، کف پشت بام، رمپ پارکینگ و حتی پیاده رو مقابل ساختمان را شامل می شود.
همچنین اجرای سنگ یا کاشی در دیواره های محوطه ساختمان و مشاعاتی که در بالا اشاره شد نیز باید در نظر گرفته شود.
اجرای سنگ نما نیز میتواند جزء هزینه دستمزدهای این بخش باشد. موضوع دیگر مربوط به کاشی کاری فضای استخر ساختمان نیز می شود.
دستمزد تعمیر و بازسازی نمای ساختمان:
براساس اینکه نمای ساختمان نیاز به چه نوع تعمیراتی دارد، باید دستمزد اجرای این تعمیرات در نظر گرفته شود. این تعمیرات می تواند شامل پیچ و رول پلاک کردن سنگها یا سایر قطعات نما، نظافت نما با استفاده از اسید شویی یا فشار آب، تعویض متریال نما و حتی تغییر کلی نمای ساختمان باشد.
در هرصورت براساس نوع عملیاتی که قرار است بر روی نما انجام شود، باید دستمزد آن محاسبه شده و هزینه ها اضافه شود.
جوشکاری نیز ممکن است آیتمی از هزینه بازسازی ساختمان باشد:
جوشکاری در ساختمان میتواند شامل ساخت یا نصب نرده های پنجره ها، کرکره ورودی واحدها، نرده و حفاظ روی دیوارها، ساختم فریم درب ورودی یا پنجره مشاعات ساختمان و حتی ساخت درب ورودی و درب ورودی پارکینگ باشد. در هرصورت در هر بخشی که نیاز به نیروی آهنگر وجود دارد، باید دستمزد آن بخش محاسبه و مجموعه این دستمزدها در لیست مورد نظر اضافه شود.
نظافت ساختمان:
در انتهای هر پروژه بازسازی نیاز است تا قبل از تحویل پروژه، نظافت کاملی انجام شود. تحویل پروژه بدون نظافت اصلاً کار حرفه ای نیست. چرا که کیفیت و یاحتی مشکلات و ایرادات بازسازی انجام شده مشخص نخواهد شد. از طرف دیگر نظافت نهایی محل پروژه باید به نیروهای متخصص نظافت سپرده شود و نه به نیروهای کارگری. بنابراین دستمزد نیروهای نظافتی نیز باید در نظر گرفته شود.
هزینه حمل و نقل و یا پیک:
یک از آیتمهایی که بسیاری از مواقع در محاسبه هزینه بازسازی نادیده گرفته میشود، هزینه و دستمزد حمل و نقل و پیک مصالح و اجناس پروژه است. تقریباً در مورد تمام مصالح و اجناس هزینه بار برعهده خریدار است. در مورد یک پروژه متوسط یا بزرگ، این هزینه میتواند قابل ملاحظه باشد. بنابراین باید مبلغ مناسبی برای آن درنظر گرفته شود.
دستمزد کناف کاری یا اجرای درایوال در هزینه بازسازی ساختمان:
بطور کلی ممکن است در بسیاری از بخشهای بازسازی بجای استفاده از مصالح و روشهای سنتی مانند بنایی، دیوارچینی، گچکاری، سیمانکاری و … ، از مصالح و روشهای جدید مانند درایوالها که با نام برند کناف شناخته شده هستند، استفاده شود. این درایوالها میتواند شامل پوششها و پنلهای گچ، سیمانی یا انواع دیگر باشد.
از این درایوارها در فضاهای داخلی ساختمان، نما، محوطه، بام و هر بخش دیگری از مشاعات ساختمان در سقف یا دیوار می توان استفاده نمود.
در هرصورت چنانچه اجرای این بخش بصورت دستمزد و جنس جداگانه به یک تیم اجرایی سپرده شود، در این بخش دستمزد اجرای این درایوالها محاسبه شده و به هزینه ها اضافه می شود.
دستمزد نقاشی ساختمان:
آیتم نقاشی ساختمان بسیار گسترده است. این بخش شامل نقاشی دیوارها و سقفها در فضاهای داخلی ساختمان، نقاشی دیوارهای محوطه و حتی پشب بام، نقاشی نرده ها، حفاظها، دربهای آهنی، حتی نقاشی سطوح چوبی را نیز شامل می شود. در هر صورت در تمام بخشهای پروژه باید حجم نوع عملیات نقاشی مشخص شود تا پس از آن بتوان دستمزد اجرای آنرا نیز محاسبه نمود.
درب و پنجره دوجداره برای مشاعات ساختمان:
این آیتم از هزینه بازسازی ساختمان، بصورت دستمزد و جنس جداگانه محاسبه نمی شود. سفارش ساخت و نصب درب و پنجره های دوجداره یکجا همراه با جنس پی وی سی یا آلومینیوم و شیشه های دوجداره آن، به تولید کننده داده می شود. بنابراین در این بخش یک مبلغ کلی برای هزینه بازسازی درب و پنجره های دوجداره در نظر گرفته میشود. این هزینه میتواند بصورت مترمربع سطح پنجره ها محاسبه شود.
هزینه لوازم و دربهای چوبی:
این آیتم نیز مانند آیتم درب و پنجره های دوجداره معمولاً بصورت یکجا یعنی دستمزد بعلاوه جنس، به تولید کننده یا پیمانکار سازنده آنها سفارش داده می شود. البته می توان آنرا به دو بخش ساخت و نقاشی چوب، مجزا کرد که براساس تجربه معمولاً نتیجه خوبی ندارد.
اجرای ایزوگام:
در بازسازی یک ساختمان معمولاً متراژ زیادی ایزوگام استفاده می شود. پشت بام، نورگیر، کف فضاهای مشاعی در ساختمان که کفشور دارد، حتی بخشی از دیوارهای ساختمان که مجاور خاک محوطه هستند. در هرصورت دستمزد اجرای ایزوگام نیز که حتماً باید توسط یک فرد متخصص و با تجربه انجام شود نیز محاشبه می شود.
دستمزد پیمانکاری یا مدیریت پروژه:
معمولاً بازسازی کامل یک ساختمان نیاز به یک تیم اجرایی با تجربه دارد. مدیریت و نظارت بر چنین پروژه هایی احتمالاً از خود مالک ساخته نیست. بنابراین بازسازی مورد نظر میبایست به یک تیم یا شرکت بازسازی متخصص سپرده شود. به این ترتیب در این شرایط باید بسته به نوع قرارداد با پیمانکار، درصد مدیریت یا سود پیمانکاری نیز به هزینه بازسازی ساختمان افزوده شود.

هزینه مصالح و اجناس در مخارج بازسازی ساختمان:

در بخش دوم ای مقاله، اجناس، مصالح و تجهیزات مصرفی و نصبی در پروژه بازسازی ساختمان را بررسی می نماییم. همانطور که قبل تر اشاره شد، تمرکز این مقاله برروی بازسازی بخشهای خارج از واحدهای ساختمان است. یعنی، محوطه، نما و مشاعات ساختمان.
البته لازم به ذکر است که بعلت تنوع بسیار زیاد مصالح و تجیزات مصرفی در یک پروژه بازسازی، نمیتوان همه آنها را در این پروژه بررسی نمود. بلکه موارد متداول و معمولی که در تمام پروژه ها ممکن است استفاده شوند بیان خواهد شد.

خرید یا اجاره، ابزار، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه:
برای تجهیز هر کارگاه ساختمانی لازم است تا یکسری لوازم، ابزار یا تجهیزات خریداری شده یا اجاره شود. این لوازم یا ابزار میتواند شامل، اجاره داربست، خرید یا اجاره تخته بشکه، بالابر، ابزار و تجهیزات ساختمانی مانند ابزار تخریب و حتی برخی ماشین آلات مانند هیلتی یا بابکت باشد.
در هر صورت هزینه خرید یا اجاره تمام این آیتمها باید محاسبه شده و به هزینه های پروژه اضافه شود.
قیمت مصالح بخش عمده هزینه بازسازی ساختمان است:
هزینه خرید مصالحی مانند گچ، پودر سنگ، سیمان، پوگه، ماسه، آجر، بلوک گچی یا سیمانی و … باید در این بخش برای تمام مراحل بازسازی محاسبه و در نظر گرفته شود.
همچنین هزینه مصالح کاشی کاری یا سنگ کاری نیز که در بخشهای زیادی با مصالح بنایی مشترک است نیز باید در این بخش محاسبه شود. مصالحی مانند چسب کاشی، پودر بندکشی و … .
نوع دیگر مصالح، مربوط به عملیات نقاشی است. هزینه کلیه مصالح و ابزار مصرفی مورد نیاز براساس نوع رنگی که قرار است در بخشهای مختلف ساختمان اجرا شود، باید براساس قیمت روز محاسبه شود. نکته مهم تهیه تجهیزات کامل برای اجرای هر نوع بخصوص از رنگ و در نظر گرفتن قیمت و هزینه آنها است.
مصالح آهنی نیز باید برآورد و قیمت آنها مشخص شود. این مصالح شامل پروفیلها و قطعات آهنی و لوازم مصرفی مانند الکترود جوشکاری که در مقاوم سازی ساختمان یا آهنگری بخشهای مختلف ساختمان مانند ساخت پروفیلهای آهنی درب و پنجره ها، ساخت دربهای آهنی، نرده ها، حفاظها، میلگردهای رابیتس کاری برای اجرای گچ، اجرای زیرسازی نما و هر بخش دیگری که نیاز به مصالح آهنی و فولادی دارد می شود.
در این میان مصالحی مانند ایزوگام، توری یا رابیتس و حتی درصورت استفاده از مصالح و روشهای نوین مانند درایوال، مصالح و تجهیزات مصرفی آنها نیز باید در این بخش محاسبه شود.
بطور کلی باید در نظر داشت که آیتم قیمت مصالح مصرفی بازسازی براساس روش اجرای هر بخش از پروژه تعیین می شود.
هزینه لوازم و تجهیزات لوله کشی آب، فاضلاب و هواکشها:
محاسبه هزینه تمام این لوازم و تجهیزات فقط با استفاده از یک نقشه دقیق از شیوه تغییر یا بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب و تهویه ساختمان ممکن است. این تجهیزات شامل، لوله های با جنس مناسب و استاندارد، اتصالات، لوازم مصرفی برای اجرا مانند چسب و … می باشد.
قیمت لوازم و تجهیزات لوله کشی گاز در هزینه بازسازی ساختمان:
در این بخش نیز براساس نقشه لوله کشی گاز ساختمان، باید هزینه خرید لوازم و تجهیزات لوله کشی مانند لوله، اتصالات، روکشهای استاندارد و لوازم مصرفی مانند الکترود جوشکاری لوله ها و … برآورد و به هزینه ها افزوده شود.
هزینه اجرای تأسیسات الکتریکی و الکترونیکی ساختمان:
این بخش از هزینه های بازسازی ساختمان بسیار بزرگ است. اجرای تجهیزات و تأسیسات الکتریکی و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی در ساختمان شامل لوله کشی و سیمکشی برق، روشنایی و تلفن ساختمان، سیستم درب بازکن یا در اصطلاح آیفون ساختمان، دوربینها وسیستمهای الکترونیکی هوشمند برای کنترل ورود و خروج و کنترل سیستمهای ساختمان بصورت آنلاین و یا خود کار، هر یک از این موارد به تنهایی یک لیست بسیار بلند از تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای اجرا خواهند داشت.
بنابراین باید پس از بررسی نقشه اجرایی هر یک از این آیتمها، تک به تک لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای آنها شامل، لوله و سیمهای مخصوص، اتصالات، تجهیزات انتقال و … بوسیله یک تکنسین با تجربه، لیست این لوازم همراه با هزینه خرید آنها تکمیل شده و مجموع این هزینه ها در مبالغ نهایی وارد شود.
خرید لوازم و تجهیزات نصبی مربوط به تأسیسات ساختمان:
در هر بخشی از ساختمان که تأسیسات آب و فاضلاب، گاز، سرمایش و گرمایش، برق، روشنایی و تهویه نصب شده باشد، نیاز به تجهیزاتی برای استفاده از آنها وجود دارد.
بطور مثال در مورد تأسیسات آب و فاضلاب، شیر آب، روشویی، کاسه توالت ایرانی و توالت فرنگی و … مورد نیاز است.
در مورد تأسیسات گازی نیز شیرهای گاز باید در مکانهایی که نیاز به خروجی گاز برای استفاده باشد تعبیه شود.
در مورد تأسیسات سرمایش و گرمایش نیز بسته به نوع سیستمها باید دستگاه و تجهیزات مور نیاز آنها مانند رادیتور یا اسپلیت یا هر نوع دستگاه دیگری نصب شود.
در مور تأسیسات برقی، روشنایی و اکتریکی نیز باید کلید و پریز، انواع چراغها و روشنایی ها، دوربین یا هر نوع تجهیزات دیگری که مربوط به آن تأسیسات بخصوص است نصب شود.
در مورد تهویه بخشهای مختلف ساختمان هم از هواکشهای ساده تا تجهیزات اگزاست فن پیشرفته تر و حتی سیستمهای تسویه هوای پیشرفته تر می تواند در ابتدا و انتهای مسیر این تأسیسات نصب شود.
در نهایت باید در هر بخش از تأسیسات، این تجهیزات و لوازم مشخص شده، قیمت آنها تعیین شود و نهایتاً مجموع هزینه خرید و تهیه این آیتمها به هزینه بازسازی ساختمان افزوده شود.
سنگ، سرامیک و کاشی یا موزاییک یا پوششهای جدید تر:
بسته به نوع مصالحی که برای پوشش کف یا دیورا بخشهای مختلف ساختمان انتخاب می شود، باید متراژ مورد نیاز هرکدام همراه با درصد قابل قبولی از پرت آنها محاسبه شود. در نهایت براساس قیمت روز، هزینه ای که باید برای خرید و تهیه آنها پرداخت شود را مشخص نموده و به هزینه ها اضافه می کنیم.
این مصالح ممکن است از نوع سنگ، سرامیک، کاشی، موزاییک، سنگهای مصنوعی، پوششهای جدیدتر مانند پلی اورتان یا … باشد. البته درمورد پوششها و متریالهای جدید، بخش اجرای این پوششها نیز باید به شرکت فروشنده سپرده شود. به همین دلیل دستمزد اجرای این نوع پوششها همراه با قیمت آنها بصورت یکجا محاسبه و در هزینه ها نظر گرفته می شود.
همچنین تمام بخشهای ساختمان باید برای استفاده از این نوع مصالح کنترل شود. بخشهایی مانند کف و دیواره نورگیرها معمولاً در زمان محاسبه هزینه بازسازی فراموش شده یا به آنها توجهی نمی شود.
هزینه صبحانه، ناهار و شام نیروهای روزمزد:
در مورد دو وعده صبحانه و ناهار در تمام روزهای کاری و وعده شام در روزهای کاری که تا دیر وقت ادامه پیدا نماید، باید هزینه آنها برای نیروها کار روزمزد محاسبه و پرداخت شود. البته میتوان این موضوع را در بخش دستمزد نیروهای کارگری و اوستاها نیز اضافه نمود. در هرصورت این مبلغ میتواند برای پروژه های طولانی مدت بسیار قابل ملاحظه باشد. بنابراین حتماً باید در لیست هزینه بازسازی ساختمان در نظر گرفته شود.
هزینه های جانبی پروژه باید در هزینه بازسازی ساختمان وجود داشته باشد:
در هر پروژه بازسازی، یکسری هزینه های بسیار کوچک معمولاً وجود دارد که تک به تک نمیتوان آنها را به هزینه ها اضافه کرد. اما از آنجایی که تعداد آنها بسیار زیاد است، معمولاً هزینه و قیمت مجموع آنها رقم قابل توجهی می شود. بنابراین در زمان تهیه لیست هزینه ها، یک آیتم با عنوان هزینه ها جانبی، که مبلغی معادل ۱ تا ۳ درصد هزینه کل پروژه است، در نظر گرفته می شود.
بیمه حوادث پروژه:
هیچ پروژه ساختمانی اعم از بازسازی یا ساخت و ساز، نباید بدون بیمه حوادث کامل انجام شود. هزینه این بیمه در مقایسه با هزینه کل پروژه بسیار ناچیز است اما خدایی ناکرده درصورت وقوع حادثه، مبلغی که بیمه برای جبران خسارات پرداخت می نماید بسیار رقم بزرگی خواهد بود. که البته درصورت نبودن قرارداد، قطعاً این هزینه بسیار زیاد باید توسط مالک و پیمانکار با درصدهای متفاوت پرداخت شود.
بنابراین تحت هر شرایطی باید آیتم قیمت بیمه کامل حوادث در هزینه بازسازی ساختمان در نظر گرفته شود. به این ترتیب تأکیدی بر اقدام و اخذ آن قبل از شروع پروژه ایجاد می شود.

جمعبندی این مطلب:

در این مطلب، هزینه های مربوط به بازسازی ساختمان در دو بخش دستمزد و مصالح، بررسی شده است. در ادامه این صفحه، مقالات و مطالبی که توسط کارشناسان شرکت آیریا در رابطه با مخارج بازسازی ساختمانها تهیه و منتشر شده است را مشاهده خواهید کرد. همچنین درصورتی که نیاز به دریافت مشاوره رایگان در رابطه با پروژه مورد نظر خود داشته باشید، میتوانید از طریق شماره تلفن 88851643-021 یا شماره واتس اپ و تلگرام 09352441137 با مجموعه آیریا تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت مشاوره مورد نیاز شما را همراه با برآورد تقریبی هزینه بازسازی ساختمان مورد نظرتان در اختیار شما قرار خواهند داد.

تصویر شروع و پایان ساخت آلاچیق فرشته
بررسی هزینه بازسازی ساختمان در منطقه پارکوی تهران