جدول قیمت آیتمهای بازسازی (خرداد ماه ۱۳۹۹)

اهمیت در اختیار داشتن یک لیست کامل از قیمت آیتمهای بازسازی برای برآورد هزینه های هر پروژه بازسازی کاملاً واضح است. این برآورد قیمتها باید بسیار دقیق باشد چرا که قرار است براساس نتیجه آن، در مورد بازسازی مورد نظرمان تصمیم بگیریم.

برای دقیق بودن برآورد هزینه ها، ابتدا باید مطمئن شویم که هیچ بخشی از هزینه های پروژه را فراموش نکرده و از قلم نخواهیم انداخت. برای این منظور باید از یک چک لیست هزینه بازسازی استفاده کنیم. استفاده از چنین چک لیستی کمک می کند تا در زمان محاسبه هزینه ها، با دقت همه آیتمهای بازسازی مورد نظرمان را به لیست هزینه ها اضافه نماییم.

پس از آنکه لیست هزینه های تمام آیتمهای پروژه مورد نظرمان را تهیه نمودیم، حال باید براساس قیمت روز هرکدام، این لیست را تکمیل نموده و در نهایت مجموع هزینه برآورد شده را بدست بیاوریم. جدول قیمت آیتمهای بازسازی در این مقاله، تمام قیمتهایی که برای محاسبه هزینه مورد نظرمان نیاز داریم را در اختیار ما قرار خواهد داد.

نکته بسیار مهم این است که این قیمتها مربوط به آخرین تاریخ بروزرسانی این قیمتها یعنی خرداد ماه سال ۱۳۹۹ می باشد.

جدول قیمت آیتمهای بازسازی در بخش هزینه و دستمزد اجرای آیتمها

تمام مبالغ مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد

آیتم دستمزد
واحد
قیمت کم (ریال)
قیمت زیاد (ریال)
 نظافت نمای ساختمان مترمربع ۱۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
تعمیر نمای ساختمان مانند پیچ کردن سنگها مترمربع ۱۸۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰
تخلیه یا پر کردن چاه قدیمی و حفر چاه جدید متر طول ۹۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
 نیروهای کارگری روزمزدی ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰
حمل نخاله سرویس ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
رابیتس کاری متر مربع ۱۹۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
رابیتس کاری روزمزدی ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
گچکاری متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
گچکاری روزمزدی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
بنا روزمزدی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
اجرای درای وال یا کناف کاری متر مربع ۷۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
لوله کشی آب متر طول ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
لوله کشی فاضلاب و تهویه متر طول ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
اجرای لوله کشی پکیج و رادیاتور متر طول ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
نصب رادیاتورها پره ۷۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
لوله کشی گاز متر طول ۲۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
نصب تجهیزات و لوازم برقی و روشنایی عدد ۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
نصب دوربین عدد ۵۵۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
کاشیکاری سرویسهای بهداشتی متر مربع ۴۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
کاشیکاری و سنگ کاری روزمزدی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
اجرای سنگ، سرامیک، موزائیک متر مربع ۴۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
اجرای لیمنیت، پارکت یا هر کفپوش متر مربع ۳۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰
نصب درب و پنجره های دو جداره متر مربع نصب رایگان  نصب رایگان
جوشکاری روزمزدی ۳۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
نیروهای کار نظافتی روزمزدی ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
نصب تجهیزات آشپزخانه عدد ۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
نقاشی متر مربع ۱۶۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
نقاشی روزمزدی ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
اجرای کاغذ دیواری رول ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
ساخت کمد دیواری یا درب اتاقها متر مربع ۴۵۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰
اجرای ایزوگام با جنس رولی ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
نصب درب ضد سرقت عدد ۲۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
ساخت چهارچوبهای آهنی درب اتاقها عدد ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
پیمانکاری یا مدیریت پروژه بازسازی هر پروژه ۱۵% کل هزینه پروژه ۲۲% کل هزینه پروژه
تعمیر، بازسازی یا نصب آسانسور سرویس پس از بازدید پس از بازدید
تعمیر یا نصب تأسیسات سرمایشی عدد پس از بازدید پس از بازدید
تعمیر یا نصب تأسیسات گرمایشی عدد پس از بازدید پس از بازدید
محوطه سازی و اصلاح فضای سبز متر مربع پس از بازدید پس از بازدید
تعمیر و بازسازی استخر و موتورخانه آن سرویسی پس از بازدید پس از بازدید
طراحی پلان معماری مترمربع پس از بازدید پس از بازدید
طراحی داخلی مترمربع پس از بازدید پس از بازدید
محاسبات و نقشه مقاوم سازی مترمربع پس از بازدید پس از بازدید
اجرای مقاوم سازی مترمربع پس از بازدید پس از بازدید
تهیه نقشه های تأسیساتی مترمربع پس از بازدید پس از بازدید
تعمیرات موتورخانه کنترات پس از بازدید پس از بازدید
اجرای تأسیسات برقی کنترات پس از بازدید پس از بازدید
سیمکشی تلفن، آیفون، آنتن و … کنترات پس از بازدید پس از بازدید

جدول قیمت آیتمهای بازسازی در بخش هزینه خرید، اجاره و تهیه آیتمها

تمام مبالغ مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد

آیتم هزینه
واحد
قیمت کم (ریال)
قیمت زیاد (ریال)
اخذ مجوز و پرداخت عوارض مربوطه توافقی بستگی به بدهی قبلی عوارض و نوع بازسازی دارد بستگی به بدهی قبلی عوارض و نوع بازسازی دارد
حمل و نقل و یا پیک سرویس ۱۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
خرید مصالح عدد یک به یک باید بررسی شوند یک به یک باید بررسی شوند
خرید کاغذ دیواری متر مربع ۷۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
خرید ورق ام دی اف خام ورق ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰
خرید مصالح فولادی کیلوگرم ۷۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
خرید لوازم آهنگری مانند صفحه برش، الکترود و … عدد ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
اجاره تخته بشکه عدد-روز ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
اجاره تجهیزات چکش تخریب (هیلتی) عدد-روز ۴۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات و لوازم مصرفی مانند کاردک، گونی و … هر پروژه ۱% کل هزینه پروژه ۴% کل هزینه پروژه
آیتمهای تجهیز گارگاه روز بستگی به نوع و حجم پروژه دارد بستگی به نوع و حجم پروژه دارد
خرید لوازم و تجهیزات لوله کشی آب شاخه ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهزات لوله کشی گاز عدد/شاخه ۴۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهیزات برقی و الکتریکی عدد/کلاف ۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰
هزینه خرید لوازم بهداشتی مانند شیرآلات عدد ۲۶۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهیزات تأسیسات سرمایشی عدد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم و تجهیزات تأسیسات گرمایشی عدد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم و تجهیزات موتورخانه عدد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد بستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم نصبی آشپزخانه مانند سینک عدد ۴۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰
کابینت همراه یراق آلات و تجهیزات متر طول ۹۰۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰
خرید درب ضد سرقت عدد ۲۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰
تجهیزات مورد نیاز آسانسور یا بالابر عدد بستگی به نوع و اندازه آن دارد بستگی به نوع و اندازه آن دارد
خرید درب اتاقها و سرویسهای بهداشتی عدد ۳۵۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰
خرید یراق آلات دربها مانند لولا، دستگیره عدد ۸۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
خرید چهارچوب فلزی یا چوبی دربها عدد ۱۸۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات روشنایی عدد ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
درب و پنجره های دو جداره متر مربع ۴۵۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰۰
خرید سنگ، سرامیک، کاشی متر مربع ۶۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
خرید لمینیت، پارکت متر مربع ۹۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
اجرای کفپوشهای نوین مانند انواع اپوکسی متر مربع بستگی به نوع کفپوش و حجم اجرای آن دارد بستگی به نوع کفپوش و حجم اجرای آن دارد
خرید تجهیزات یا گیاهان محوطه متر مربع بستگی به نوع و تعداد آنها دارد بستگی به نوع و تعداد آنها دارد
خرید تجهیزات استخر و موتورخانه آن عدد بستگی به نوع و حجم تجهیزات دارد بستگی به نوع و حجم تجهیزات دارد
صبحانه، ناهار و شام نیروهای روزمزد هر پروژه ۱۵% مجموع دستمزد روزمزدها ۳۰% مجموع دستمزد روزمزدها
آب، برق و گاز محل در طول اجرای پروژه هر پروژه ۲ برابر هزینه معمول ۴ برابر هزینه معمول
خرید لوازم نظافت نهایی پروژه هر پروژه ۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰
امور اداری پروژه مانند تهیه کپی، زوکن و … هر پروژه ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات ایمنی مانند کفش، دستکش نفر-روز ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
هزینه تهیه بیمه حوادث پروژه بازسازی روزانه ۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰

جمع بندی جدول قیمت آیتمهای بازسازی:

اکنون پس از بررسی جدول قیمت آیتمهای بازسازی در این مقاله، میتوانیم لیست هزینه ای که برای پروژه بازسازی مورد نظرمان تهیه نموده ایم را کامل کنیم. با قیمتهای بروزی که در این مقاله و دو جدول مربوط به آن در اختیار ما است، می توانیم تخمین بسیار خوبی از هزینه هر نوع پروژه بازسازی ساختمان، خانه، ویلا، فروشگاه یا هر فضای متعارف دیگری بدست بیاوریم.

در ادامه هم با  استفاده از برآورد دقیقی که در اختیار ما است، تصمیمات بسیار بهتری برای پروژه بازسازی پیش رویمان خواهیم گرفت. در نهایت، نتیجه این تصمیمات درست و حساب شده، انجام بازسازی با قیمت مناسب، با کیفیت عالی و نهایتاً در مدت زمان کافی خواهد بود.

لطفاً نظرات و سؤالات خود را در مورد مبالغ اعلام شده در این مقاله، در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر تجربه یا نظری در رابطه با مبالغی که در دو جدول قیمت آیتمهای بازسازی بیان شده است دارید، آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر کاربرانی که این مقاله را مطالعه میفرمایند، از آن بهره مند شوند.

همچنین اگر براساس تجربه و اطلاع دقیق شما، هر یک از مبالغ اعلام شده در جدولهای این مقاله، نادرست است، آنرا از طریق بخش دیدگاه ها اعلام بفرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت، بررسی های لازم را در مورد اصلاح این قیمتها انجام دهند.

در نهایت هم اگر در مورد پروژه بازسازی پیش رویتان نیاز به دریافت مشاوره بازسازی کاملاً رایگان داشته باشید، پیشنهاد می کنیم از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد تا چطور مشاوره رایگان مورد نظرتان را بصورت تلفنی، آنلاین و یا حتی حضوری از کارشناسان باتجربه و متخصص شرکت آیریا دریافت نمایید. در این جلسات مشاوره، نکات، اصول و تجربیات بسیار مفیدی در اختیار شما قرار داده می شود تا بتوانید در ادامه، تصمیمات دقیقتری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرتان اتخاذ نمایید.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

2 پاسخ
 1. سازنده
  سازنده گفته:

  با تشکر از شما واقعا به همچین لیستی احتیاج داشتم . فقط لطفا هر چند ماه که لازمه آپدیتش کنید تا از قیمت های بروز مطلع باشیم. تشکر

  پاسخ
  • آقای مهندس سادات
   آقای مهندس سادات گفته:

   سلام ممنون از شما
   خوشحالیم که مفید بوده براتون
   بله هدفمون هم همینه که بتونیم همیشه این جداول و مبالغ اونهارو بروز نگهداریم تا قابل استفاده باشه.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .