جدول قیمت آیتمهای بازسازی (خرداد ماه ۱۳۹۹)

مقدمه مقاله:

اگر قصد داشته باشیم تا خانه، ساختمان، فروشگاه یا ویلای خودمان را بازسازی کنیم، پیش از هر چیز، نیاز داریم تا هزینه بازسازی مورد نظرمان را پیش بینی کنیم. بیشتر تصمیماتی که قرار است در مورد پروژه پیش رویمان بگیریم، به هزینه آن بستگی دارد. برای محاسبه هزینه ها، به قیمت اقلام و آیتمهای مختلف بازسازی نیاز داریم. به همین دلیل در این مقاله جدول قیمت آیتمهای بازسازی را بررسی خواهیم کرد.

در ادامه این مقاله، قیمتهای مربوط به هر بخش از پروژه بازسازی، در دو دسته و دو جدول جداگانه بیان می شود. جدول اول مربوط به مبالغ دستمزد اجرای بخشهای مختلف بازسازی است. جدول دوم نیز مربوط به مبالغی است که برای خرید، اجاره یا تهیه آیتمهای مختلف بازسازی می بایست پرداخت شود.

این مبالغ بصورت قیمت کم و قیمت زیاد بیان شده است که نشان دهنده رنج قیمت هر کدام از آیتمها می باشد.

موضوع بسیار مهم در این جدول ها مربوط به تاریخ استعلام قیمتها می باشد. همانطور که مشاهده می کنیم کلیه مبالغی که در این جداول اعلام شده است، مربوطه به قیمتهای خرداد ماه ۱۳۹۹ می باشد.

البته مبالغ این جدول مرتباً در فواصل چند ماه، اصلاح و بروزرسانی می شود. اما بازهم در زمان بررسی و استفاده از مبالغی که در این جدولها ثبت شده است، باید به اینکه قیمتها مربوط به چه تاریخی هستند توجه شود.

جدول قیمت آیتمهای بازسازی

هدف از بررسی جدول قیمت آیتمهای بازسازی:

در مورد اهمیت برآورد هزینه های پروژه بازسازی مورد نظرمان صحبت کردیم. این برآورد قیمتها باید بسیار دقیق باشد چرا که قرار است براساس نتیجه آن، در مورد بازسازی مورد نظرمان تصمیم بگیریم.

برای دقیق بودن برآورد هزینه ها، ابتدا باید مطمئن شویم که هیچ بخشی از هزینه های پروژه را فراموش نکرده  و از قلم نخواهیم انداخت. برای این منظور باید از یک چک لیست هزینه بازسازی استفاده کنیم. استفاده از چنین چک لیستی کمک می کند تا در زمان محاسبه هزینه ها، با دقت همه آیتمهای بازسازی مورد نظرمان را به لیست هزینه های اضافه نماییم.

پس از آنکه لیست هزینه های تمام آیتمهای پروژه مورد نظرمان را تهیه نمودیم، حال باید براساس قیمت روز هرکدام، این لیست را تکمیل نموده و در نهایت مجموع هزینه برآورد شده را بدست بیاوریم. جدول قیمت آیتمهای بازسازی در این مقاله، تمام قیمتهایی که برای محاسبه هزینه مورد نظرمان نیاز داریم را در اختیار ما قرار خواهد داد.

جدول قیمت آیتمهای بازسازی در بخش هزینه و دستمزد اجرای آیتمها

تمام مبالغ مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد

آیتم دستمزد
واحد
قیمت کم (ریال)
قیمت زیاد (ریال)
 نظافت نمای ساختمانمترمربع۱۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰
تعمیر نمای ساختمان مانند پیچ کردن سنگهامترمربع۱۸۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
تخلیه یا پر کردن چاه قدیمی و حفر چاه جدیدمتر طول۹۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
 نیروهای کارگریروزمزدی۱۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰
حمل نخالهسرویس۱۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰
رابیتس کاریمتر مربع۱۹۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰
رابیتس کاریروزمزدی۲۵۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
گچکاریمتر مربع۴۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
گچکاریروزمزدی۲۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
بناروزمزدی۲۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
اجرای درای وال یا کناف کاریمتر مربع۷۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
لوله کشی آبمتر طول۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
لوله کشی فاضلاب و تهویهمتر طول۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
اجرای لوله کشی پکیج و رادیاتورمتر طول۱۲۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰
نصب رادیاتورهاپره۷۰۰۰۰۹۰۰۰۰
لوله کشی گازمتر طول۲۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰
نصب تجهیزات و لوازم برقی و روشناییعدد۳۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰
نصب دوربینعدد۵۵۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰
کاشیکاری سرویسهای بهداشتیمتر مربع۴۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰
کاشیکاری و سنگ کاریروزمزدی۲۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
اجرای سنگ، سرامیک، موزائیکمتر مربع۴۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
اجرای لیمنیت، پارکت یا هر کفپوشمتر مربع۳۵۰۰۰۶۵۰۰۰
نصب درب و پنجره های دو جدارهمتر مربعنصب رایگان نصب رایگان
جوشکاریروزمزدی۳۵۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
نیروهای کار نظافتیروزمزدی۱۲۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰
نصب تجهیزات آشپزخانهعدد۵۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
نقاشیمتر مربع۱۶۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰
نقاشیروزمزدی۲۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
اجرای کاغذ دیواریرول۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
ساخت کمد دیواری یا درب اتاقهامتر مربع۴۵۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
اجرای ایزوگام با جنسرولی۱۲۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
نصب درب ضد سرقتعدد۲۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
ساخت چهارچوبهای آهنی درب اتاقهاعدد۱۲۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
پیمانکاری یا مدیریت پروژه بازسازیهر پروژه۱۵% کل هزینه پروژه۲۲% کل هزینه پروژه
تعمیر، بازسازی یا نصب آسانسورسرویسپس از بازدیدپس از بازدید
تعمیر یا نصب تأسیسات سرمایشیعددپس از بازدیدپس از بازدید
تعمیر یا نصب تأسیسات گرمایشیعددپس از بازدیدپس از بازدید
محوطه سازی و اصلاح فضای سبزمتر مربعپس از بازدیدپس از بازدید
تعمیر و بازسازی استخر و موتورخانه آنسرویسیپس از بازدیدپس از بازدید
طراحی پلان معماریمترمربعپس از بازدیدپس از بازدید
طراحی داخلیمترمربعپس از بازدیدپس از بازدید
محاسبات و نقشه مقاوم سازیمترمربعپس از بازدیدپس از بازدید
اجرای مقاوم سازیمترمربعپس از بازدیدپس از بازدید
تهیه نقشه های تأسیساتیمترمربعپس از بازدیدپس از بازدید
تعمیرات موتورخانهکنتراتپس از بازدیدپس از بازدید
اجرای تأسیسات برقیکنتراتپس از بازدیدپس از بازدید
سیمکشی تلفن، آیفون، آنتن و …کنتراتپس از بازدیدپس از بازدید

جدول قیمت آیتمهای بازسازی در بخش هزینه خرید، اجاره و تهیه آیتمها

تمام مبالغ مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد

آیتم هزینه
واحد
قیمت کم (ریال)
قیمت زیاد (ریال)
اخذ مجوز و پرداخت عوارض مربوطهتوافقیبستگی به بدهی قبلی عوارض و نوع بازسازی داردبستگی به بدهی قبلی عوارض و نوع بازسازی دارد
حمل و نقل و یا پیکسرویس۱۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
خرید مصالحعددیک به یک باید بررسی شوندیک به یک باید بررسی شوند
خرید کاغذ دیواریمتر مربع۷۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰
خرید ورق ام دی اف خامورق۴۵۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
خرید مصالح فولادیکیلوگرم۷۹۰۰۰۱۰۰۰۰۰
خرید لوازم آهنگری مانند صفحه برش، الکترود و …عدد۵۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
اجاره تخته بشکهعدد-روز۳۵۰۰۰۴۵۰۰۰
اجاره تجهیزات چکش تخریب (هیلتی)عدد-روز۴۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات و لوازم مصرفی مانند کاردک، گونی و …هر پروژه۱% کل هزینه پروژه۴% کل هزینه پروژه
آیتمهای تجهیز گارگاهروزبستگی به نوع و حجم پروژه داردبستگی به نوع و حجم پروژه دارد
خرید لوازم و تجهیزات لوله کشی آبشاخه۱۸۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهزات لوله کشی گازعدد/شاخه۴۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهیزات برقی و الکتریکیعدد/کلاف۱۰۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۰
هزینه خرید لوازم بهداشتی مانند شیرآلاتعدد۲۶۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰
خرید لوازم و تجهیزات تأسیسات سرمایشیعددبستگی به نوع و حجم تأسیسات داردبستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم و تجهیزات تأسیسات گرمایشیعددبستگی به نوع و حجم تأسیسات داردبستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم و تجهیزات موتورخانهعددبستگی به نوع و حجم تأسیسات داردبستگی به نوع و حجم تأسیسات دارد
خرید لوازم نصبی آشپزخانه مانند سینکعدد۴۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
کابینت همراه یراق آلات و تجهیزاتمتر طول۹۰۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰
خرید درب ضد سرقتعدد۲۲۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰
تجهیزات مورد نیاز آسانسور یا بالابرعددبستگی به نوع و اندازه آن داردبستگی به نوع و اندازه آن دارد
خرید درب اتاقها و سرویسهای بهداشتیعدد۳۵۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰
خرید یراق آلات دربها مانند لولا، دستگیرهعدد۸۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰
خرید چهارچوب فلزی یا چوبی دربهاعدد۱۸۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات روشناییعدد۵۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
درب و پنجره های دو جدارهمتر مربع۴۵۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰
خرید سنگ، سرامیک، کاشیمتر مربع۶۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
خرید لمینیت، پارکتمتر مربع۹۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰
اجرای کفپوشهای نوین مانند انواع اپوکسیمتر مربعبستگی به نوع کفپوش و حجم اجرای آن داردبستگی به نوع کفپوش و حجم اجرای آن دارد
خرید تجهیزات یا گیاهان محوطهمتر مربعبستگی به نوع و تعداد آنها داردبستگی به نوع و تعداد آنها دارد
خرید تجهیزات استخر و موتورخانه آنعددبستگی به نوع و حجم تجهیزات داردبستگی به نوع و حجم تجهیزات دارد
صبحانه، ناهار و شام نیروهای روزمزدهر پروژه۱۵% مجموع دستمزد روزمزدها۳۰% مجموع دستمزد روزمزدها
آب، برق و گاز محل در طول اجرای پروژههر پروژه۲ برابر هزینه معمول۴ برابر هزینه معمول
خرید لوازم نظافت نهایی پروژههر پروژه۳۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰
امور اداری پروژه مانند تهیه کپی، زوکن و …هر پروژه۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰
خرید تجهیزات ایمنی مانند کفش، دستکشنفر-روز۱۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰
هزینه تهیه بیمه حوادث پروژه بازسازیروزانه۳۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰

جمع بندی جدول قیمت آیتمهای بازسازی:

اکنون پس از بررسی جدول قیمت آیتمهای بازسازی در این مقاله، میتوانیم لیست هزینه ای که برای پروژه بازسازی مورد نظرمان تهیه نموده ایم را کامل کنیم. با قیمتهای بروزی که در این مقاله و دو جدول مربوط به آن در اختیار ما است، می توانیم تخمین بسیار خوبی از هزینه هر نوع پروژه بازسازی ساختمان، خانه، ویلا، فروشگاه یا هر فضای متعارف دیگری بدست بیاوریم.

در ادامه هم با  استفاده از برآورد دقیقی که در اختیار ما است، تصمیمات بسیار بهتری برای پروژه بازسازی پیش رویمان خواهیم گرفت. در نهایت، نتیجه این تصمیمات درست و حساب شده، انجام بازسازی با قیمت مناسب، با کیفیت عالی و نهایتاً در مدت زمان کافی خواهد بود.

لطفاً نظرات و سؤالات خود را در مورد مبالغ اعلام شده در این مقاله، در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر تجربه یا نظری در رابطه با مبالغی که در دو جدول قیمت آیتمهای بازسازی بیان شده است دارید، آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر کاربرانی که این مقاله را مطالعه میفرمایند، از آن بهره مند شوند.

همچنین اگر براساس تجربه و اطلاع دقیق شما، هر یک از مبالغ اعلام شده در جدولهای این مقاله، نادرست است، آنرا از طریق بخش دیدگاه ها اعلام بفرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت، بررسی های لازم را در مورد اصلاح این قیمتها انجام دهند.

در نهایت هم اگر در مورد پروژه بازسازی پیش رویتان نیاز به دریافت مشاوره بازسازی کاملاً رایگان داشته باشید، پیشنهاد می کنیم از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد تا چطور مشاوره رایگان مورد نظرتان را بصورت تلفنی، آنلاین و یا حتی حضوری از کارشناسان باتجربه و متخصص شرکت آیریا دریافت نمایید. در این جلسات مشاوره، نکات، اصول و تجربیات بسیار مفیدی در اختیار شما قرار داده می شود تا بتوانید در ادامه، تصمیمات دقیقتری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرتان اتخاذ نمایید.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

2 پاسخ
 1. سازنده
  سازنده گفته:

  با تشکر از شما واقعا به همچین لیستی احتیاج داشتم . فقط لطفا هر چند ماه که لازمه آپدیتش کنید تا از قیمت های بروز مطلع باشیم. تشکر

  پاسخ
  • آقای مهندس سادات
   آقای مهندس سادات گفته:

   سلام ممنون از شما
   خوشحالیم که مفید بوده براتون
   بله هدفمون هم همینه که بتونیم همیشه این جداول و مبالغ اونهارو بروز نگهداریم تا قابل استفاده باشه.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.