کنترل تأسیسات قبل از بازسازی بسیار ضروری است!

مقدمه مقاله:

در پروژه های بازسازی ساختمان یکی از اصلیترین و پرهزینه ترین بخشها، تأسیسات است. بنابراین باید قبل از تصمیم گیری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان، این بخش بطور کامل بررسی و تعیین تکلیف شود. بدلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله در رابطه با اصول کنترل تأسیسات قبل از بازسازی صحبت خواهیم کرد.
اهمیت دیگر چنین کاری، این موضوع است که گاهی اوقات در میانه پروژه بازسازی، مشخص می شود که بخشهای دیگری از تأسیسات باید به عملیات بازسازی اضافه شود. چنین تصمیمی در میانه پروژه، باعث دوباره کاری، آسیب دیدن بخشهای بازسازی شده و در نهایت هدر رفتن پول و زمان مالک پروژه می شود.
بنابراین با انجام این کنترلها، پیش از شروع پروژه، تمام بخشهایی از تأسیسات که نیاز به بازسازی دارد را از همان ابتدا مشخص خواهیم کرد. چنین کاری مانع اضافه شدن بخشهای جدید در میانه پروژه و در نتیجه افزایش بی مورد هزینه و کاهش کیفیت کار می شود.
در ابتدای این مقاله ۵ بخشی که برای هر نوع تأسیسات باید کنترل شود را معرفی می کنیم. در ادامه مقاله نیز تأسیسات متعارف ساختمان از قبیل، لوله کشی آب، تأسیسات برقی، سیستمهای سرمایش و گرمایش، لوله کشی گاز، عایقهای رطوبتی، موتورخانه و … یک به یک بررسی می شوند.
در هر بخش نکات مهمی برای کنترل تأسیسات مختلف بیان میشود. روشهای متعارفی هم برای اینکار معرفی می شود.

کنترل تأسیسات قبل از بازسازی

هدف از مطالعه این مقاله:

هزینه زیادی که برای تأسیسات در بازسازی ساختمانها باید پرداخت شود و از طرف دیگر تأثیری که کیفیت تأسیسات بر روی کاربری ساختمان یا فضای بازسازی شده دارند، باعث می شود برنامه ریزی و کنترل این بخش برای بازسازی بسیار مهم باشد.
به همین دلیل بررسی و مطالعه این مقاله کمک خواهد کرد تا بتوانیم با اطلاعات و آگاهی کاملتری بسراغ کنترل و تعیین تکلیف تأسیسات ساختمان یا فضای مورد نظرمان برای بازسازی برویم.
در نهایت به کمک این اطلاعات و با بررسی و کنترل دقیق تأسیسات، مانع این خواهیم شد تا هزینه بی موردی برای تأسیساتی که نیاز به بازسازی ندارند پرداخت شود. از طرف دیگر اگر واقعاً بخشی از تأسیسات نیاز به اصلاح، تعمیر یا بازسازی داشته باشد میتوانیم با مشخص کردن آن بخش پیش از شروع مراحل بازسازی ساختمان، خانه، آپارتمان، ویلا، فروشگاه یا دفتر کار مورد نظر، بخوبی برای اجرای آن برنامه ریزی کرده و آماده باشیم.

اصول کنترل تأسیسات قبل از بازسازی

برای کنترل تأسیسات قبل از بازسازی باید هرکدام جداگانه و یک به یک بررسی شود. همچنین برای بررسی هر یک از تأسیسات باید به پنج موضوع زیر توجه شود:
_ تأسیسات مورد نظر در حال کار با حداکثر ظرفیتش است؟ یعنی بدلیل فرسودگی یا خرابی، کارایی آن کاهش نیافته است؟
_ در ظاهر تأسیسات فرسودگی و خرابی دیده می شود؟ آیا بدلیل ظاهر فرسوده آنها نیاز به تعویض یا تعمیر دارند؟
_ آیا ظرفیت و توانایی تأسیسات موجود، پاسخگوی نیازهای ساختمان یا فضای مورد نظر، برای بعد از بازسازی است؟ یا نیاز به افزایش ظرفیت تأسیسات وجود دارد؟
_ آیا برنامه ای برای تغییر نقشه معماری ساختمان یا فضای مورد نظر در زمان بازسازی وجود دارد که باعث شود نقشه تأسیسات تغییر کند؟
_ آیا نیاز یا تصمیمی برای جایگزین کردن تأسیسات قدیمی با نوع پیشرفته تر و جدید تر آنها وجود دارد؟
با کنترل هر یک از تأسیسات موجود و بررسی هر پنج موضوع فوق در مورد هر کدام، در نهایت می توانیم مشخص کنیم که کدام تأسیسات نیاز به بازسازی یا تعویض داشته و باید در لیست بازسازی مورد نظر ما قرار داده شوند.
در بخشهای بعدی این مقاله در مورد نکات مهم در کنترل هر یک از تأسیسات متداول ساختمان صحبت می کنیم.

بررسی لوله کشی آب بخش همیشگی کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است

بررسی لوله کشی آب معمولاً جزئی همیشگی کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است. چرا که احتمالاً فضایی را نمی توانیم پیدا کنیم که لوله کشی آب نداشته باشد یا نیازی به آن نداشته باشد.

کنترل کارایی لوله کشی آب:

به این ترتیب با کنترل کارایی لوله کشی آب شروع می کنیم. ابتدا تمام شیرهای آب سرد و گرم به نوبت باز شده و کنترل می شود که آیا فشار آب همه آنها یکسان و به اندازه کافی است یا نه؟ پس از آن چند شیر آب که معمولاً ممکن است بطور همزمان مورد استفاده قرار گیرد، همزمان باهم باز می شود. مثلاً شیر آب آشپزخانه، شیر آب حمام و شیر آب سرویس بهداشتی.
در بررسی های بالا اگر متوجه شدت کم آب بشویم، به معنی آن است که یا لوله ها جرم گرفته اند و باعث کاهش فشار آب هستند. و یا اینکه سیستم پمپ و توزیع آب دچار مشکل است که نمیتواند فشار آب مورد نیاز تمام شیرآلات را فراهم کند.

کنترل فرسودگی ظاهری لوله ها:

اگر لوله های آب بصورت روکار اجرا شده باشند، میتوان براحتی فرسودگی ظاهری آنها را کنترل کرد. البته موضوع روکار بودن لوله ها نیز معمولاً باعث می شود تا در زمان بازسازی، لوله کشی آب بطور کامل از نو و بصورت توکار یا دفنی اجرا شود.
در مورد لوله هایی که بصورت دفنی یا توکار هستند، می توان در بخشهایی که از دیوار بیرون زده اند مانند محل خروجی شیر آلات، با برداشتن قاب روی دیوار ظاهر لوله ها در بخش انتهایی آنها را چک کرد. البته قطعاً شرایط لوله ها در بخشهای دیگر که داخل دیوار یا کف هستند بدتر است. اما بطور کلی میتوان یک بررسی اولیه به این صورت انجام داد.

لوله کشی آب یکی از مهمترین آیتمها در کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است

نیاز به افزایش ظرفیت:

افزایش ظرفیت در مورد لوله های آب، احتمالاً فقط مربوط به پمپ آب و لوله اصلی رایزری است که به آب را به انشعابهای کوچکتر میرساند. این افزایش ظرفیت هم فقط زمانی که قصد اضافه کردن طبقات یا تعداد زیادی انشعاب در زمان بازسازی ساختمان وجود داشته باشد، مورد نیاز خواهد بود.

تغییر نقشه معماری و تأثیر آن بر روی لوله کشی آب:

اگر تغییر نقشه معماری در زمان بازسازی مورد نظر باشد، باید در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی، تأثیر این تغییر ات بر روی سیستم لوله کشی آب نیز بررسی شود. بطور مثال اگر نیاز به جابجایی یا اضافه کردن سرویس بهداشتی باشد، پس قطعاً لازم است تا لوله کشی آب نیز در لیست بازسازی قرار داده شود.

استفاده از لوله های جدیدتر در زمان بازسازی:

براساس تجربه اگر لوله کشی آب، از نوع لوله های آهنی دفنی یا توکار باشد و عمر آن بیشتر از ۲۰ سال بوده باشد، منطقی ترین تصمیم، تعویض و بازسازی سیستم لوله کشی آب با لوله های جدیدتر مانند لوله های ۵ لایه و لوله های سفید یا سبز است.

تأسیسات برقی نیز باید با دقت کنترل شود

در این بخش توضیحاتی که ارائه می شود علاوه بر کنترل تأسیسات برقی، شامل کنترل سیم کشی تلفن، سیستم در بازکن (آیفون) سیستمهای آنتن مرکزی، سیستم دوربینها و حتی در مورد سیتمهای هوشمندی که ممکن است در ساختمان یا فضای مورد نظر استفاده شده باشد نیز می شود.

کارایی سیستم برقی ساختمان هم باید جزء کنترل تأسیسات قبل از بازسازی باشد:

در کنترل کارایی سیستم برقی و حتی تلفنها در مرحله اول باید، بررسی تک تک روشناییها، پریزهای برق، کلیدها و پریزهای تلفن انجام شود. پس از آن باید تعداد زیادی از چراغها بصورت همزمان روشن شود و بصورت همزمان چند دستگاه برقی پر مصرف نیز به برق وصل شده و روشن شود.
در این شرایط باید وضعیت و کارایی سیستم برقی ساختمان یا واحد مورد نظر کنترل شود. نوسانات برقی یا قطع شدن و پریدن فیوز، نشانه ضعیف بودن و فرسوده بودن سیمکشی ها یا حتی تجهیزات برقی مانند پریزها، قطعات کنتور، فیوزها و … می باشد. در این شرایط بازسازی سیستم برقکشی نیز باید در برنامه بازسازی مورد نظر قرار بگیرد.

فرسودگی ظاهری سیمکشی نیز باید کنترل شود:

برای اینکار می توان با باز کردن پریزها و بررسی سیمهای داخل پریز (البته با رعایت ایمنی و قطع فیوز اصلی برق)، وضعیت ظاهری سیمها را کنترل کرد. معمولا سیمهایی که فرسوده شده باشند، بسیار خشک و شکننده هستند و حتی روکش پلاستیکی آنها نیز براحتی جدا می شود. از طرف دیگر ظاهر سیمهای مسی نیز می تواند نشاندهنده فرسوده بودن سیم کشی باشد.

سیمکشی برق نیز باید در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی کنترل شود.

نیاز به افزایش ظرفیت برای پس از بازسازی:

اینکه آیا سیمکشی و ظرفیت برقی موجود جوابگوی کاربری بعد از بازسازی است یا نه، یکی از آیتمهای کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است. نمونه متداول از شرایطی که در زمان بازسازی نیاز به افزایش ظرفیت وجود دارد، جایگزینی کولرهای آبی با کولرهای گازی با تعداد زیاد است. در این شرایط احتمالاً نیاز است سیمکشی، فیوزها و حتی کنتور اصلی ساختمان یا واحد توسط اداره برق افزایش ظرفیت داده شود.
البته نیاز به تعویض و افزایش ظرفیت کنتور اصلی، فقط در شرایطی که مصرف برق خیلی زیاد باشد لازم است.
بطور مثال در یکی از پروژه بازسازی مسکونی خانه تریبلکس در منطقه منظریه تهران که توسط شرکت آیریا اجرا شد، بدلیل اینکه در زمان بازسازی، سه کولر آبی با ۹ کولر گازی جایگزین شدند، نیاز به تعویض کنتور اصلی واحد بود. بنابراین از طریق ثبت درخواست در اداره برق این موضوع پیگیری و انجام شد.

تغییر نقشه قطعاً باعث می شود سیمکشی تغییر کند:

اگر قصد تغییر نقشه در زمان بازسازی داشته باشیم، قطعاً باید در مورد روشنایی، پریز برق و تلفن فضاهای جدید یا فضاهای حذف شده، تعیین تکلیف شود. معمولاً در تغییر نقشه های محدود، اینکار با بسط دادن و اضافه نمودن سیمکشی انجام می شود. اما در بازسازی های بزرگ و تغییر نقشه های کلی، کل سیستم برقی سیمکشی نیاز به بازسازی خواهد داشت.

اجرای سیستمهای پیشرفته تر در زمان بازسازی:

معمولاً اگر بودجه خوبی برای پروژه بازسازی مورد نظر در نظر گرفته شده باشد، اینکه از سیستمهای جدید مانند سیستم هوشمند ساختمان استفاده نمود، انتخاب درستی است. استفاده از سیستمهای هوشمند کمک می کند تا کارایی فضا پس از بازسازی افزایش پیدا کند. بنابراین هزینه برای این بخش می تواند منطقی باشد.
سیستمهای هوشمند دارای چندین نوع و سطح متفاوت هستند. هر یک از این سیستمها نیز براساس پیشرفته بودن و گسترده بودن قیمت و هزینه متفاوتی دارند.
استفاده از کنترل آنلاین و هوشمند روشنایی تا کنترل همه چیز مانند قفل دربها، حرکت پرده ها، باز و بسته شدن پنجره، استفاده از شیشه های مات شونده هوشمند، کنترل رفت و آمدها با تشخیص چهره، کنترل سیستمهای صوتی و تصویری و در حد بسیار پیشرفته آن، استفاده از دستیار صوتی مانند گوشیهای تلفن، انواع این سیتمهای هوشمند است.

بررسی تأسیسات سرمایشی و گرمایشی هم جزء کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است

یکی از مهمترین تأسیساتی که بر روی کاربری ساختمان یا فضای مورد نظر تأثیرگذار است و بوضوح این تأثیر توسط کاربران آن مشاهده می شود، سیستم سرمایش و گرمایش است. بنابراین اگر بازسازی انجام شود و همه آیتمهای دیگر ایده آل باشند اما این سیستمها کارایی خوبی نداشته باشند، کل هزینه و زمانی که برای بازسازی صرف شده است زیر سؤال خواهد رفت.
خیلی از مواقع مشاهده می کنیم که متأسفانه پس از بازسزای و شروع کاربری از ساختمان یا فضای بازسازی شده، متوجه نامناسب بودن سیستمهای گرمایش و سرمایش می شوند. در این زمان است که از دستگاه های جانبی برای تأمین سرما یا گرمای مورد نیاز استفاده می شود.
چنین اتفاقی یعنی بازسازی که انجام شده است، بدون حساب و کتاب و بدون بررسی دقیق و کارشناسی انجام شده است و بخش زیادی از هزینه ای که برای اصلاح ساختمان یا فضای بازسازی شده صرف شده است، به هدر رفته است. بررسی و کنترل تأسیسات قبل از بازسازی دقیقاً برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی مهم است.

کارایی سیستم سرمایش و گرمایش موجود:

بررسی کارایی سیستم سرمایش و گرمایش معمولاً باید براساس محاسبات یا تجربه استفاده ساکنین انجام شود. چرا که هر زمانی برای کنترل این سیستمها مراجعه شود، شرایط سردترین و گرم ترین روزهای سال محسوس نیست.
بنابراین تنها با استفاده از بررسی قدرت تجهیزات و شرایط ظاهری آنها و پرس وجو از ساکنین و کاربران قبلی آن فضا، میتوان کارایی این سیستمها را کنترل کرد.

بررسی خرابی یا فرسودگی تجهیزات آنها:

تجهیزات سرمایش گرمایش از هر نوعی باشد بجز بخش کانالهای آن، قابل بررسی از نزدیک می باشد. بنابراین چندان مشکلی با دستگاه ها و تجهیزا آنها وجود ندارد. در رابطه با سیستمهایی که کانال کشی دارند هم معمولاً از آنجایی که جنس کانالها مقاوم است، اگر با ضربه خارجی آسیب ندیده باشند، احتمال اینکه بدلیل گذشت زمان فرسوده شده باشند، بسیار کم است.
یکی از مشکلاتی که در کانالهای گالوانیزه، حتی در سیستمهای نوساز، بدلیل انتخاب کارشناسی نشده ضخامت و ابعاد آنها وجود دارد، صدای پرتاب باد یا صدای لرزش کانال ها است. اگر در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی با این صدا ها روبرو شدیم، راه حل برطرف کردن این ایرادات، بازسازی و اجرای دوباره این کانالها، با ضخامت ورق و ابعاد دریچه محاسبه شده است.
در مورد لوله کشی آب گرم رادیاتورها نیز یکی از راههای کنترل فرسودگی لوله ها، باز کردن خروجی آنها و بررسی فشار آب خروجی است.
همچنین درهرصورت اگر عمر ساختمان و سیستم لوله کشی رادیاتورها، بیشتر از ۲ سال است و لوله ها از جنس آهنی هستند، بازهم پیشنهاد می کنیم حتماً کل این سیستم با لوله های جدید ۵ لایه تعویض و از نو اجرا شود. استفاده از لوله های پی وی سی اعم از سفید یا سبز برای لوله کشی رادیاتورها اصلاً مناسب و مجاز نیست.

رادیاتورها هم در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی باید کنترل شوند

تأثیر تغییر نقشه در بازسازی بر روی تأسیسات سرمایش و گرمایش:

اگر در زمان بازسازی، تغییر نقشه باعث اضافه شدن فضای جدیدی شود، باید حتماً سرمایش و گرمایش آن فضای جدید تأمین شود. اگر هم فضاها باهم ادغام شوند و فضای بزرگتری را ایجاد نمایند، باید بررسی شود که آیا سیستمهای موجود جوابگوی تأمین سرما و گرمای فضای بزرگتر هستند یا نه.
اگر هم بدلیل تغییر نقشه بخشی از سیستم سرمایش و گرمایش نیاز به جابجا شدن داشته باشد، قطعاً باید از ابتدا محاسبات کارشناسی انجام شود تا این تغییر ات و جابجایی ها کارایی سیستم مورد نظر را کاهش ندهد.

امکان استفاده از سیستمهای پیشرفته تر در مرحله کنترل تأسیسات قبل از بازسازی باید بررسی شود:

اگر سیستمهای سرمایش و گرمایش فضایی که قصد بازسازی آنرا داریم قدیمی باشد، احتمالاً با یک مشاوره تخصصی، میتوان سیستمهای جایگزین پیشرفته تری را انتخاب نمود. سیستمهایی که استفاده از آنها هم کارایی را افزایش دهد و هم مصرف انرژی این سیتمها و نهایتاً هزینه قبوض را کاهش می دهد.
نکته مثبت دیگری که سیستمهای پیشرفته تر دارا هستند، این است که باعث می شوند بخش کمتری از فضای مفید ساختمان، خانه یا هر فضای دیگری بوسیله تجیزهات یا کانالهای آنها، اشغال شوند.
سیستمهایی که امروزه بیشتر در ساختمان سازی یا بازسازی استفاده می شود، اسپلیتها، داکت اسپلیتها، چیلرها و فن کوئل ها هستند.

عایق های رطوبتی یکی از مهمترین آیتمها در کنترل تأسیسات قبل از بازسازی

کنترل عایق های رطوبتی اعم از قیر و گونی یا ایزوگام بصورت مستقیم فقط در پشت بام هایی که بر روی ایزوگام کفپوشی مانند موزاییک اجرا نشده باشد ممکن است. در ضمن این کنترل ظاهری ایزوگام هم بطور کامل قابل قبول نیست چرا که فقط در صورتی که فرسودگی این عایقها بسیار شدید باشد با کنترل ظاهر آنها قابل تشخیص است.
بنابراین امکان کنترل شرایط مابقی عایقها که در فضاهای مرطوب داخلی مانند سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه یا حتی بالکنها استفاده می شود، وجود ندارد. تنها بررسی و کنترلی که برای عایقها در این فضاها میتوان انجام داد، کنترل نم، رطوبت یا لکه های زرد در دیوارهای اطراف این فضاها و سقف طبقه زیرین آنها می باشد.
باید توجه شود که با دیدن این علائم ممکن است علت رطوبت نشتی بسیار محدود لوله های آب باشد و نه عایق رطوبتی. اما در هرصورت اگر قصد تعویض لوله ها و اجرای دوباره آنها بصورت دفنی یا توکار را داشته باشیم، بازهم نیاز خواهیم داشت تا ایزوگام را تخریب و بار دیگر از نو اجرا نماییم. چراکه لوله های آب از زیر ایزوگام عبور می کنند.
در هرصورت، حتی اگر علائمی از نشت یا خرابی عایقها دیده نشد، براساس تجربه ما، معمولاً عمر عایق های رطوبتی در کشور ما بعلت جنس و کیفیت اجرا باید حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در نظر گرفته شود.
بنابراین اگر قصد بازسازی ساختمان، خانه یا هر فضای دیگری را داشته باشیم در شرایطی که بین ۱۰ تا ۱۵ سال از اجرای عایقهای رطوبتی آنها گذشته باشد، پیشنهاد می کنیم حتماً در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی، تعویض و اجرای عایقهای رطوبتی نیز در لیست بازسازی تأسیسات قرار داده شود.

به احتمال زیاد بعد از کنترل تأسیسات، ایزوگام باید در لیست بازسازی قرار بگیرد

لوله کشی گاز مهمترین و پرخطرترین بخش در کنترل تأسیسات قبل از بازسازی است

در شرایطی که قصدی برای تغییر مسیر لوله کشی گاز وجود نداشته باشد، معمولاً بدلیل جنس بسیار مقاوم لوله های گاز و شرایطی که از آنها محافظت می شود، نیاز به تعویض و بازسازی لوله کشی نخواهد بود. مگر در مواردی که عمر لوله کشی گاز بسیار زیاد بوده و لوله های نیز بدون پوشش محافظ استاندارد و بصورت دفنی اجرا شده باشند.
کنترل کارایی و عدم نشتی لوله های گاز بصورت کارشناسی شده با استفاده از گیجهای کنترل فشار توسط تکنسینهای متخصص می تواند انجام شود.
اما موضوعی که باعث می شود در زمان بازسازی بحث لوله کشی و شیرهای گاز تبدیل به پرخطرترین تأسیسات در بازسازی شود تصمیمات اشتباه و غیر استاندارد در مورد آنها است. دو مورد از پرتکرارترین اشتباهات تأسیساتی خطرناک در بازسازی، مربوط به جابجایی یا پوشاندن شیر گاز است. اشتباهاتی که بارها باعث حوادث مالی و متأسفانه جانی شده است.
در تمام پرونده های قضایی مربوط به چنین اتفاقات ناگواری، پیمانکار بازسازی نیز همراه با مالک، مقصر شناخته شده است.

دو اشتباه رایج در زمان بازسازی و اصلاح لوله کشی گاز:

یکی از این اشتباهات پرتکرار، یکی جابجایی شیر گاز در آشپزخانه و قرار دادن آن داخل کابینت است که کاملاً غیر استاندارد و غیر قانونی است. چراکه درصورت نشت گاز از محل اتصل شلنگ به خروجی گاز، فضای بسته داخل کابینت با گاز پر شده و با کوچکترین جرقه ای باعث انفجار و بروز تلفات مالی و جانی شدیدی می شود.
دومین اشتباه پرتکرار در بازسازی ها، پوشاندن شیر گاز اصلی واحد ها در ورودی خانه یا واحد بازسازی شده است. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید شیر گاز اصلی که بصورت نمایان در ورودی واحد قرار داده میشود پوشانده شود.
پوشانده شدن فقط به معنی جا بجا کردن شیر و داخل دیوار قرار دادن آن نیست، بلکه حتی قرار دادن کمد یا جعبه بر روی آن نیز کاملاً غیر استاندارد و ممنوع است.
علت غیر استاندارد و غیر قانونی بودن چنین کاری، تجربه حوادث ناگوار آتش سوزی در داخل ساختمانها و واحد ها است. متأسفانه مشاهده شده است که در زمان بروز آتشسوزی ساکنین بدلیل پوشیده بودن شیر گاز اصلی و شوک حاصل از حادثه، فراموش کرده اند شیر اصلی را بعنوان اولین اقدام ببندند. و این عدم توجه و فراموشی، باعث شده است تا آتش سوزی اولیه تبدیل به یک حادثه بزرگتر شود.
بنابراین از نظر فنی و قانونی، هیچ مانعی در زمان بازسازی نباید در مقابل شیر اصلی گاز واحدها قرار داده شود. همچنین درصورت بازسازی و اجرای دوباره لوله کشی گاز، باید شیر اصلی واحد دقیقاً در ورودی و بصورت کاملاً نمایان اجرا شود.

لوله کشی گاز باید کنترل شود

در زمان بازسازی، موتورخانه نیز باید کنترل شود

تأسیسات موتور خانه باید کنترل شود

اگر ساختمانی که قرار است بازسازی شود، موتور خانه داشته باشد، باید در دو حالت مختلف کنترلها انجام شود.
در حالتی که قرار باشد پس از بازسازی هم همچنان از موتورخانه برای تأمین آب گرم مصرفی یا رادیاتورها استفاده شود، باید تجهیزات موترو خانه توسط یک متخصص کنترل شود و تجهیزات و بخشهایی که نیاز به تعویض یا بهبود دارند مشخص شوند. همچنین کارایی موتورخانه با کنترل گرمی آب خروجی از شیرها و میزان گرمی رادیاتورها باید کنترل شود.
اما در حالتی که تصمیم به جایگزینی موتور خانه با پکیج یا آبگرم کن گرفته شده باشد، دیگر وضعیت تجهیزات موتورخانه اهمیتی نخواهد داشت. در این شرایط باید محل استاندارد نصب پکیج یا آبگرم کن و مسیر لوله کشی رادیاتورها و لوله گاز پکیج بررسی و تعیین شود.
یکی از پر خطرترین و حادثه آفرین ترین بخش مربوط به موتورخانه، دودکش خروجی موتورخانه است که معمولاً از داخل واحدها و ساختمان عبور کرده و از پشت بام خارج می شود. گازی که از داخل این دودکشها عبور می کند بشدت کشنده است. به همین دلیل استانداردها و کیفیت این دودکش بسیار اهمیت دارد.
بنابراین، در زمان کنترل تأسیسات قبل از بازسازی ساختمانهایی که موتورخانه دارند، شاید بتوان گفت اصلی ترین و مهمترین آیتمی که موظف به کنترل کیفیت و استاندارد بودن آن هستیم، لوله دودکش موتورخانه است که داخل ساختمان از موتورخانه شروع و تا پشت بام ادامه دارد. توصیه اکید می کنیم این کار حتماً به یک متخصص سپرده شود.

جمعبندی این مقاله:

در این مقاله در رابطه با اصول و نکات مربوط به کنترل تأسیسات قبل از بازسازی صحبت کردیم. تأسیسات متعارف مانند آب، برق، گاز، عایقهای رطوبتی، سیستمهای سرمایش و گرمایش و موتورخانه را بررسی کردیم.
اکنون با اطلاعاتی که بعد از مطالعه این مقاله بدست آورده ایم، میتوانیم با اطمینان کنترلهای لازم برای تأسیسات را قبل از شروع پروژه بازسازی مورد نظرمان انجام دهیم.

البته لازم به ذکر است که توصیه می شود، در زمان کنترل شرایط تأسیسات، به شرایط و نیاز پروژه به تأسیسات موقت برای بازسازی نیز توجه شود. اینکه با قطع تأسیسات اصلی مانند برق و آب در زمان اجرای پروژه به چه نحوی باید دسترسی موقت نیروهای کار به این تأسیسات فراهم شود باید برنامه ریزی شود.
با انجام این بررسی ها و کنترلهای اولیه میتوانیم بخوبی یک برنامه ریزی دقیق برای پروژه بازسازی مورد نظرمان تهیه کنیم. به کمک این اطلاعات و برنامه ریزی کاملی که انجام شده است، هم میتوانیم تصمیمات درست تری در مورد پروژه مورد نظرمان بگیریم، و هم می توانیم پروژه را با کیفیت و دقت بیشتری پیش ببریم.

لطفاً نظرات و تجربیات خود را در رابطه با موضوع این مقاله در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

لطفاً اگر نظر یا تجربه ای در رابطه با موضوع این مقاله یعنی کنترل تأسیسات قبل از بازسازی دارید، آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر دوستانی که این مطلب را مطالعه می فرمایند از آنها بهره مند شوند.
همچنین درصورتی که نیاز به مشاوره رایگان با کارشناسان متخصص بازسازی در مورد پروژه مورد نظرتان دارید، پیشنهاد می کنیم از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷ با همکاران ما در شرکت بازسازی ساختمان آیریا تماس گرفته و درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت نمایید.
موفق باشید … .

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *