قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی برای بازسازی و دکوراسیون داخلی همراه با نکات مهم آن در این مقاله بصورت کامل توضیح داده شده است

مقدمه:

قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی شباهت بسیار زیادی با نوع درصدی آن دارد. در این مقاله نکات مهمی از قراردادهای مدیریت پیمان را توضیح خواهیم داد که مختص به قرارداد دستمزدی باشد. در مورد نقاط قوت و ضعف این نوع قراردادها صحبت می کنیم. شرایط و پروژه هایی که برای این نوع قرارداد مناسب است را نیز توضیح میدهیم.

در مورد مبلغ قرارداد و مقدار و نحوه پرداخت دستمزد پیمانکار نیز نکات مهمی را بیان خواهیم کرد. در آخر هم درمورد کارهایی که ممکن است در طول مدت زمان اجرای پروژه به پروژه اضافه شود صحبت می کنی.

هدف از مطالعه این مقاله:

هدف از مطالعه این مقاله، آشنایی با قرادادهای مدیریت پیمان دستمزدی است. به این ترتیب میتوانیم با مقایسه این نوع قرارداد با سایر قراردادهای پیمانکاری، تشخیص دهیم که چه نوع قراردادی می تواند برای پروژه مورد نظر ما مناسب باشد.

در نهایت هم با اطلاعاتی که در این مقاله و سایر مقالات تکمیلی درمورد قراردادها که در سایت شرکت بازسازی ساختمان آیریا منتشر شده است، قادر خواهیم بود، هر قرارداد پیمانکاری که از جانب طرف دیگر پروژه، به ما ارائه شود را بخوبی و با دقت بررسی کنیم. می توانیم براساس نکات و مشخصاتی که در این مقاله و سایر مقالات مشابه بیان شده است، بخوبی مشکلات و نواقص قرارداد را تشخیص داده و آنها را اصلاح نماییم.

همواره این موضوع را در مقالات سایت آیریا، بیان کرده ایم که پروژه ای که با یک قرارداد کامل و استاندارد انجام شود، تا حد بسیار زیادی همانطور که کارفرما انتظار دارد انجام خواهد شد و کمترین میزان سوء استفاده و حتی سوء تفاهم در زمان اجرای پروژه پیش خواهد آمد.

تعریف ساده از قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

در این نوع قرارداد همچون قرارداد درصدی، وظیفه پیمانکار، مدیریت اجرایی پروژه بازسازی خانه، ساختمان، فروشگاه یا هر پروژه دیگری که موضوع قرارداد باشد، است.

همچنین تمام هزینه های مدیریت و اجرای پروژه از مبلغ تنخواه گردانی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد پرداخت می شود. تمام این هزینه ها با هماهنگی و تأیید کارفرما در طول اجرای پروژه بوسیله پیمانکار از مبلغ تنخواه گردان برداشت و پرداخت می شود.

گزارشات مربوط به هزینه ها و موجودی تنخواه گردان نیز همراه با پیش فاکتور، رسید و فاکتور، توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرارداده می شود.

تفاوت اصلی قراردادهای مدیریت پیمان دستمزدی با نوع درصدی این قرارداد ها، این است که دستمزد پیمانکار برای مدیریت اجرایی پروژه، یک عدد ثابت می باشد. درصورتی که در نوع درصدی قراردادهای مدیریت پیمان، دستمزد پیمانکار، درصدی از هزینه های پروژه می باشد.

تعریف ساده از قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

نقاط مثبت قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

در این نوع قرارداد، مدت زمان و شکل کلی اجرا در زمان عقد قرارداد مشخص می شود. بنابراین کارفرما می تواند در طول اجرای پروژه، نوع مصالح مصرفی، قیمت آنها و مشخصات دقیق آنها را تعیین نموده یا تغییر دهد. همچنین، دستمزد اجرای بخشهای مختلف پروژه را نیز میتواند بسته به شرایط، افزایش یا کاهش دهد. البته این تغییرات می تواند در محدوده ای انجام شود که بر روی حجم کار، مدت زمان اجرای پروژه و کیفیت مدیریت پروژه تأثیری نداشته باشد.

سوء تفاهمها و دردسرهای این نوع قرارداد

شاید بتوانیم بگوییم این نوع قرارداد، کمترین میزان سوء تفاهم و سوء استفاده را در مقایسه با سایر انواع قراردادهای پیمانکاری، در پروژه های مختلف بوجود می آورد.

اما شرایط این نوع قرارداد، باعث می شود تا پیمانکار و کارفرما بطور مداوم درگیر پروژه و ارتباط با یکدیگر باشند. یعنی دائماً باید هزینه ها و قیمتها از طرف پیمانکار به کارفرما اعلام شود و تنها پس از بررسی و تأیید کارفرما اقدام به خرید و پرداخت مبالغ شود.

این شرایط باعث می شود، پیمانکار و کارفرما، زمان و انرژی زیادی در پروژه صرف کنند. بسیاری از مواقع نیز، وقت گیر بودن این روند کاری، باعث می شود تا اجرای پروژه به تأخیر بیفتد.

از طرفی هم به تأخیر افتادن پروژه باعث می شود پیمانکار که دستمزد ثابتی برای اجرای پروژه دریافت می کند، همراه با کارفرما که هزینه های پروژه او افزایش می یابد، هر دو متضرر شوند. گاهی اوقات این موضوع باعث می شود که طرفین قرارداد طرف دیگر را عامل تأخیر بدانند. که متأسفانه در بسیاری از مواقع این موضوع در قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی، باعث سوء استفاده یا سوء تفاهم می شود.

برای چه پروژه ای از قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی استفاده کنیم؟

این نوع قرارداد فقط باید در شرایطی استفاده شود که کارفرما زمان کافی برای همکاری با پیمانکار در روند اجرای پروژه داشته باشد. چرا که کارفرما نیز مانند تا حدود زیادی باید برای انتخاب، تآیید یا رد قیمتها، متریالها، دستمزدها و شیوه های اجرا وقت بگذارد.

همچنین پیمانکار نیز باید صبر، حوصله و تجربه قراردادهای پروژه های مدیریت پروژه را داشته باشد.

از طرف دیگر این نوع قرارداد برای پروژه هایی مناسب است که چهار چوب اجرایی آن مشخص باشد. یعنی مشخص باشد که چه مدتی قرار است این پروژه بازسازی یا تغییر دکوراسیون یا دکوراسیون داخلی زمان ببرد. مشخص باشد که کلیت و نحوه اجرا به چه نحوی است. چراکه دستمزد پیمانکار برای اجرای پروژه موضوع قرارداد، یک مبلغ مشخص است و برای مشخص کردن دستمزد اجرا در شروع کار باید چهارچوب و محدوده پروژه مشخص باشد.

مشخص کردن مبلغ و مدت زمان قرارداد

در قرارداد پیمان مدیریت دستمزدی، اهمیت مشخص کردن مدت زمان اجرای پروژه در قرارداد بسیار بیشتر از قرارداد درصدی است. چرا که این موضوع مستقیماً به دستمزد پیمانکار برای اجرا ارتباط پیدا می کند. بنابراین باید در محاسبه مدت بازسازی دقت بسیار زیادی شود.

از طرف دیگر، در هر قرارداد دکوراسیون داخلی یا بازسازی، باید محدوده پروژه موضوع قرارداد مشخص شود. این موضوع مانع این خواهد شد که سوء استفاده یا سوء تفاهمی در رابطه با حجم کار پروژه مورد نظرما پیش بیاید.

به زبان ساده، نمی شود پروژه بازسازی ساختمان، دکوراسیون داخلی خانه، تغییر دکوراسیون داخلی فروشگاه یا تعمیرات ویلا یا هر پروژه مشابه دیگری را شروع کرد، بدون اینکه حداقل چهارچوب و محدوده پروژه مشخص باشد.

به این ترتیب یک پیشبینی کلی از هزینه پروژه انجام می دهیم و بعنوان مبلغ قرارداد تعینن می کنیم. از طرف دیگر نیز، مشخص می کنیم که تا چه حد اجازه افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد وجود دارد. بطور مثال ما در شرکت دکوارسیون داخلی و بازسازی آیریا، معمولاً این مقدار را برای پروژه های بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی متوسط، ۱۵ درصد تعیین می نماییم.

یعنی مبلغ قرارداد می تواند در زمان اجرای پروژه تا ۱۵ درصد افزایش یا کاهش یابد. برای مقادیر بیشتر از این ۱۵ درصد، نیاز است تا قرارداد جدیدی بین کارفرما و پیمانکار نوشته شود.

مشخص کردن مبلغ و مدت زمان قرارداد

مشخصات تنخواه گردان در قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

تمام مشخصات مبلغ و حساب تنخواه گردان در قراردادهای مدیریت پیمان دستمزدی و درصدی دقیقاً مشابه یکدیگر میباشد. به این ترتیب:

 • دستمزد نیروهای کار، هزینه تهیه و خرید مصالح، لوازم و کلیه تجهیزات و بطور کلی تمام هزینه ها و پرداختهای پروژه موضوع قرارداد، از حساب و مبلغ تنخواه گردان برداشت و پرداخت می شود.
 • تمام مبالغ تنخواه گردان در داخل یک حساب مشخص شده در قرارداد بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز می شود. پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما مبالغ مورد نیاز برای اجرای پروژه را از این حساب برداشت نموده و پرداخت می نماید.
 • باید براساس توافق کارفرما و پیمانکار، مبلغی بعنوان حداقل مبلغ تنخواه گردان تعیین شود. کارفرما متعهد می شود تا موجودی حساب تنخواه گردان در شروع هر روز کاری، هیچگاه کمتر از این حداقل مبلغ تنخواه گردان نشود و همواره مبلغ کسری آنرا تا پیش از شروع روز کاری واریز و تأمین نماید.
 • تمام هزینه ها و برداشتها از حساب تنخواه گردان باید بصورت یک گزارش دقیق بهمراه فاکتور و رسید بطور مستمر از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه شود.
 • مبلغی بین طرفین قرارداد مشخص می شود، تا پیمانکار مجاز باشد برای هزینه های کمتر از آن، بدون نیاز به تأیید کارفرما، پرداختها را از محل حساب تنخواه گردان انجام داده و سپس گزارش آنرا به کارفرما ارائه نماید.
دستمزد پیمانکار در قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

دستمزد پیمانکار در قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

دستمزد پیمانکار برای مدیریت پروژه موضوع قرارداد، در این نوع قرارداد یک مبلغ ثابت است. بنابراین چندان پیچیدگی در محاسبه مبلغ دستمزد پیمانکار در این نوع قراردادها وجود ندارد.

مبلغ دستمزد پیمانکار در چند بخش از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود. باید دقیقاً زمان و مقدار پرداخت این مبالغ در قرارداد مشخص شده باشد.

بطور مثال، مشخص شود که ۳۰ درصد کل مبلغ دستمزد پیمانکار در شروع کار پرداخت شود. و یا ۴۰ درصد دیگر مبلغ کل دستمزد پس از شروع عملیات نقاشی پرداخت شود. و به همین ترتیب مابقی بخشهای مبلغ دستمزد نیز به پیمانکار پرداخت می شود.

کارهای اضافی در پروژه

در مورد کارهای اضافی که ممکن است در طول اجرای پروژه به پروژه اضافه شود نیز باید یک محدودیت مشخصی در قرارداد تعیین شود. مثلاً مشخص شود که تنها تا جایی می توان کارهای اجرایی پروژه را اضافه نمود که هزینه اجرای این بخشهای اضافه شده بیشتر از ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد نباشد. یا مدت زمان اجرای این بخشهای اضافه شده، بیشتر از ۱۰درصد مدت قرارداد نباشد. بنابراین حدود کارهای اضافی دقیقاً مشخص می شود.

از طرف دیگر بحث هزینه های مربوط به اجرای بخشهای اضافه شده پیش می آید. این موضوع در قرارداد مدیریت پیمان درصدی مشکل ساز نیست. چرا که هزینه ها مانند سایر بخشهای پروژه از محل تنخواه گردان باید پرداخت شود. پیشنهاد می کنیم نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی که در سایت آیریا منتشر شده است را نیز بررسی بفرمایید.

اما موضوع مهم، دستمزد پیمانکار برای اجرای این بخشهای اضافی است. دستمزدی که در قراردادهای مدیریت پیمان دستمزدی تعیین میشود، مبلغ ثابت برای موضوع قرارداد اولیه است. بنابراین باید برای کارهای اضافه شده، باید مبلغ جداگانه ای بعنوان دستمزد پیمانکار تعیین شود. از آنجایی که حجم این کارهای اضافی را در زمان عقد قرارداد نمیتوان پیش بینی کرد، بنابراین نمیتوان یک مبلغ ثابت برای آن مشخص کرد.

درنهایت بهترین راه حل، تعیین یک درصد مشخص از کل هزینه بخش اضافه شده به پروژه بعنوان دستمزد پیمانکار است. به این ترتیب زمانی که در محدوده مشخص شده در قرارداد، کار و عملیات به قرارداد اضافه شود، درصد مشخصی از این مبلغ نیز بعنوان دستمزد مدیریت اجرای بخشهای اضافه شده، به پیمانکار پرداخت می شود. طرفین قرارداد باید درمورد نحوه و زمان پرداخت این دستمزد نیز باید در قرارداد به توافق برسند.

جمع بندی این مقاله:

در این مقاله، در مورد نکات مهمی که در یک قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی باید بدانیم صحبت کردیم. در مورد نکات مثبت و منفی این نوع قراردادها، شرایطی که ممکن است برای طرفین قرارداد دردسر ایجاد نماید هم توضیحاتی ارائه دادیم. شرایط و مشخصات پروژه هایی که میتواند این قرارداد برای آنها مناسب باشد را نیز بیان کردیم.

درمورد مبلغ قرارداد، دستمزد پیمانکار و کارهای اضافه شده به پروژه در مدت اجرا نیز نکات مهمی را توضیح دادیم. اکنون تفاوت این نوع قرارداد را با سایر قراردادهای پیمانکاری میتوانیم بخوبی تشخیص دهیم.

از طرف دیگر با مطالعه این مقاله و مقالات تکمیلی دیگر میتوانیم تشخیص دهیم که چه نوع قرارداد بازسازی یا قرارداد دکوراسیون داخلی برای پروژه مورد نظر ما مناسب است. همچنین میتوانیم تا حدود زیادی قراردادی را که پیمانکار پروژه ما به ما ارائه می دهد را بررسی کرده و اصلاحات مورد نیاز و اشکالات آنرا تشخیص دهیم.

درصورتی که درمورد قرارداد پروژه مورد نظر خود نیاز به مشورت با افراد متخصص داشتید، میتوانید با تماس با مجموعه آیریا، از مشاوره رایگان کارشناسان باتجربه و متخصص ما استفاده نمایید.

لطفاً نظرات خود در رابطه با نکات گفته شده در این مقاله را در بخش دیدگاه ها، ثبت نمایید:

ممنون از اینکه این مقاله را مطالعه فرمودید. لطفاً نظر خود را در مورد شیوه بیان مطالب و نکات ارائه شده در رابطه با مدریت پیمان دستمزدی را براساس تجربه یا دانش فنی خود، در بخش دیدگاه­ها ثبت نمایید. به این ترتیب بر اساس نظر شما می توانیم اصلاحات لازم را در مقاله لحاظ نماییم تا یک مقاله کاربردی و مفید برای افرادی که می­توانند از آن بهره ببرند فراهم نماییم.

اگر سؤال و نکته ای درمورد این نوع از قرارداد دارید، می توانید آن را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا همه کسانی که این مقاله را بررسی نموده اند امکان ابراز نظر و یا پاسخگویی به آنرا داشته باشند و کارشناسان شرکت آیریا نیز در اولین فرصت نظر خود را در مورد دیدگاه شما بیان خواهند نمود.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

2 پاسخ
  • آقای مهندس سادات
   آقای مهندس سادات گفته:

   سلام. ممنون از شما.
   باعث خوشحالی ما هستش که براتون مفید بوده.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *