مدت بازسازی چقدر طول می کشد؟
مدت بازسازی هر بنا یا فضایی مانند  ساختمان، خانه، ویلا، مغازه یا هر فضای دیگری، مشخص می کند که اصلاً تصمیم ما برای بازسازی درست است یا خیر. اینکه ما زمان مورد نیاز برای انجام بازسازی را در اختیار داشته باشیم موضوع بسیار تعیین کننده ای است. شاید پس از بررسی مدت زمان مورد نیاز برای بازسازی به این نتیجه برسیم که اصلاً زمان کافی برای انجام پروژه بازسازی مورد نظرمان را در اختیار نداریم.

از طرف دیگر، مدت بازسازی بر روی هزینه بازسازی خانه، ساختمان، آپارتمان، فروشگاه یا ویلا مورد نظر ما تأثیر مستقیم دارد؟ یعنی مدت زمان اجرای یک پروژه ساختمانی، هزینه های مربوط به پروژه را مشخص می کند. به این معنی که اگر مدت بازسازی کاهش یا افزایش یابد، قطعاً هزینه پروژه نیز بهمراه آن کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد.

همواره مدت زمان انجام بازسازی و هزینه آن، دو سؤال مهم و اساسی برای کسانی که تصمیم به بازسازی خانه، ساختمان فروشگاه یا هر بنای دیگری دارند، است. در این مقاله سعی می کنیم جواب این سؤال را که “بازسازی چقدر طول می کشد؟” را بیان کنیم. به این ترتیب در مورد موضوعات زیر صحبت خواهیم کرد:

چه راههایی برای پیش بینی یا برآورد مدت زمان بازسازی خانه یا ساختمان وجود دارد؟
بدست آوردن مدت زمان متوسط بازسازی را بررسی می کنیم.
از چه افراد یا شرکت متخصص در بازسازی برای اینکه بفهمیم بازسازی چقدر طول می کشد کمک بگیریم؟
چه اهمیتی دارد که بدانیم چطور مدت بازسازی را محاسبه و برآورد کنیم؟

اهمیت توجه به مدت بازسازی:
با مطالعه این مطلب و مقالاتی که در ادامه آن معرفی شده است، می توانیم انتخاب کنیم که از چه روشی، مدت زمان انجام بازسازی خانه، ساختمان، فروشگاه، آپارتمان یا هر بنای دیگری را بدست بیاوریم.

در این نوشته، درمورد پیشبینی مدت متوسط بازسازی، استفاده از خدمات مشاوره مجموعه ها در محاسبه زمان بازسازی و روش محاسبه دقیق مدت بازسازی صحبت خواهد شد.

پس از مطالعه این مطالب و مقالات مرتبط، می توانیم انتخاب کنیم که از چه طریقی پیشبینی مدت زمان اجرای بازسازی مورد نظر خودمان را بدست بیاوریم. چطور به هر یک از این روشها اعتماد کنیم و هر کدام از این روشها به چه دردی میخورد.

در نهایت با اطلاعات بدست آمده اگر خودمان محاسبه برآورد زمان بازسازی را انجام دهیم حتماً محاسبات دقیقتر و کاملتری خواهیم داشت. اگر هم این برآورد زمان را افراد یا شرکتهای دیگری برای ما محاسبه نموده باشند، می توانیم دقت و درستی این برآورد ها را کنترل نماییم.

در هرصورت کنترل و مدیریت بهتر و دقیقتری از زمن پروژه بازسازی خود خواهیم داشت.

در این مباحث، سعی کرده ایم مطالب مهم و اساسی در مورد مدت انجام بازسازی را بصورت ساده و خلاصه بیان کنیم و در هر بخش مقاله کامل مربوط به آن بخش را نیز به شما معرفی کنیم تا اگر نیاز به مطالعه بیشتر در مورد هر بخشی داشته باشید، با بررسی این مقاله های تکمیلی به هدف خود برسید. بنابراین پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید و در هر بخشی نیاز به اطلاعات تکمیلی داشتید، به مقاله تکمیلی آن بخش مراجعه فرمایید.

سه روش برای بدست آوردن مدت بازسازی برای خانه، فروشگاه یا دفتر کار!
به سه روش می توانیم بفهمیم یک پروژه بازسازی چقدر زمان میبرد.

مدت زمان متوسط بازسازی را بدست می آوریم.
از شرکتها یا افراد متخصص میخواهیم اینکار را بصورت رایگان برای ما انجام دهند.
خودمان با استفاده از محاسبه مدت زمان پروژه بازسازی، این برآورد و پیش بینی را انجام می دهیم.

در ادامه مقاله درمورد هر یک از این سه روش شرایط، نکات و توضیحات مهم و مورد نیاز شما را بیان می کنیم. به این ترتیب می توانید انتخاب کنید که کدام روش برای شما مناسب می باشد.

نکته مهم این است که این توضیحات بصورت کلی و در مورد تمام پروژه های بازسازی می باشد. بحثهای تخصصی مربوط به بازسازی مغازه، فروشگاه، ساختمان، خانه، ویلا و … هر کدام در مقاله مختص به آن بیان شده است.

روش اول – بازسازی بطور متوسط چقدر طول می کشد؟
رسیدن به مدت زمان متوسط بازسازی، نیاز به مقایسه پروژه های بازسازی مشابه پروژه ما دارد. به این ترتیب باید اطلاعات کامل پروژه هایی که با توجه به توضیحات این بخش، مشابه پروژه بازسازی مورد نظر ما هستند را داشته باشیم. سپس می توانیم براساس اینکه مدت زمان انجام بازسازی این پروژه ها چقدر بوده است، مدت زمان متوسط بازسازی پروژه های مشابه آن را متوجه شویم. و در نهایت بفهمیم بازسازی مورد نظر ما حدوداً چقدر زمان می برد.

بطور مثال اگر چند پروژه مشابه پروژه ما، حدود ۳ ماه زمان برده باشد، متوجه می شویم که همه پروژه های مشابه، بطور متوسط ۳ ماه زمان می برند. بنابراین بازسازی مورد نظر ما در حدود ۳ ماه زمان خواهد برد.
چه پروژه هایی می توانند مشابه پروژه بازسازی ما باشند؟
چه پروژه هایی مشابه پروژه ما هستند و ما از اطلاعات و تجربیات مربوط به آنها می توانیم استفاده نماییم؟ باید دو شرط زیر را داشته باشند:

در ابتدا، پیش از بازسازی شرایطی شبیه به شرایط کنونی پروژه بازسازی ما داشته اند.
نتیجه نهایی بازسازی آنها، نزدیک به هدف ما از بازسازی و آن کیفیتی که ما انتظار داریم باشد.

همچنین شرایط دیگر مؤثر در بازسازی نیز باید درمورد پروژه ما و پروژه های مشابهی که میخواهیم از آنها الگو برداری کنیم باید مشابه هم باشد. شرایطی از قبیل:

یکی از مهمترین شروط، یکی بودن کاربری محل پروژه است. یعنی هردو پروژه بازسازی، خانه آپارتمانی باشند و یا هر دو پروژه، بازسازی ویلا باشند.
فصلی که بازسازی در آن انجام شده است، فصل سرما یا گرما یا بارش برف و باران که در مدت زمان پروژه بازسازی مؤثر هستند.
منطقه ای که در آن بازسازی انجام شده است شامل دسترسی به ابزار و لوازم و سایر امکانات مورد نیاز بازسازی.
شرایط جانبی و موانعی که در زمان بازسازی وجود دارد مانند همسایه ها و ساعات کاری محدود در محل پروژه.
و … .

دانستن مدت زمان متوسط بازسازی به چه دردی میخورد؟
در ابتدا باید بدانیم که تصمیم گیری نهایی در مورد بازسازی، تنها با دانستن مدت زمان متوسط بازسازی پروژه مورد نظرمان، تصمیم گیری خطرناک و پر رسیکی خواهد بود.

یکی از دلایل این نظر این است که تنها با استفاده از مدت زمان متوسط اجرای هر پروژه ای، نمی توان برای آن پروژه برنامه زمان بندی تهیه نمود. براساس تجربه ما هر پروژه ای که برنامه زمان بندی کاملی نداشته باشد، با مشکلات بسیاری روبرو می شود. مشکلاتی مانند، دوباره کاری، آسیب رسیدن به بخشهای اجرا شده، افزایش هزینه نابجای پروژه، بی کیفیتی نتیجه نهایی پروژه و … .

به این ترتیب دانستن مدت متوسط اجرای هر پروژه بازسازی، کمک می کند تا تنها تصمیم اولیه مناسبی برای بازسازی بگیریم. یعنی برای شروع، بدانیم که شرایط زمانی ما برای انجام بازسازی مناسب است تا بعد از آن به دنبال بررسی دقیقتر موضوع برویم. در نهایت برای تصمیم گیری نهایی، پیشبینی دقیقی از مدت بازسازی نیاز داریم.

روش دوم – از شرکتها و افراد متخصص، پیشبینی مدت زمان بازسازی را دریافت کنیم:
اگر تخصص و تجربه ای در پروژه های بازسازی نداریم، باید محاسبه مدت زمان انجام بازسازی را به افراد یا شرکت های متخصص و با تجربه بسپاریم.

افراد و شرکت هایی که کار بازسازی ساختمان یا بازسازی خانه یا فروشگاه یا آپارتمان یا … را انجام می دهند، معمولاً به شما مشاوره رایگان بازسازی ارائه می دهند. در این مشاوره ها و جلسات، شما شرایط بازسازی و هدف نهایی مورد نظر خود از بازسازی را اعلام می نمایید. در نهایت پس از بررسی های کارشناسی و محاسبات دقیق، به شما برآورد اولیه ای از هزینه بازسازی و مدت زمان بازسازی پروژه شما، اعلام می نمایند.

همواره این پیشنهاد را به همه مراجعین خود می دهیم. حتماً پیش از تصمیم گیری نهایی، با بیش از یک فرد یا شرکت متخصص بازسازی مشورت نمایید. به این ترتیب چند گزارش کارشناسی و برآورد هزینه و زمان بازسازی متفاوت در اختیار خواهید داشت. با مقایسه این برآوردها و ارقام متفاوت می توانید تشخیص دهید که کارشناسی کدام شخص یا شرکت متخصص منطقی تر و مورد اعتمادتر می باشد.

پیشنهاد می کنیم از مشاوره رایگان برای بازسازی، توسط کارشناسان شرکت بازسازی و دکوراسون داخلی آیریا استفاده نمایید.
به نتیجه برآورد چه افراد و شرکتهای متخصص در بازسازی باید اعتماد کنیم؟
برآورد این که هر یک از مراحل مختلف بازسازی چقدر طول می کشد، فقط برای افراد و شرکت هایی ممکن است، که بتوانند مراحل مختلف بازسازی را با دقت بسیار زیادی پیش بینی کنند. برای هر یک از این مراحل مشکلات و موانع احتمالی را در نظر بگیرند. در نهایت نیز میزان خطای محاسبات خود را براساس تجربیات گذشته خود از برآورد مدت زمان اجرای پروژه های بازسازی بدانند.

برآورد مدت انجام بازسازی را از افرادی که تجربه کافی در مراحل مختلف بازسازی ندارند نباید قبول کنیم.

حتماً نمونه کارهای بازسازی انجام شده توسط این افراد یا شرکت بازسازی متخصص مورد نظر را بررسی نمایید. مطمئن شوید که این پروژه ها حتماً متعلق به آنها باشد و پروژه های دیگران را بعنوان پروژه خود به شما معرفی نکنند. کیفیت کار آنها را در بازسازیهایی که انجام داده اند بررسی نمایید. اگر از اصالت و کیفیت نمونه کارهای آنها مطمئن شدید آنگاه به مشاوره آنها اطمینان نمایید.

روش سوم – خودمان مدت بازسازی را محاسبه نماییم؟
همانطور که قبلتر اشاره کردیم، محاسبه و پیشبینی مدت زمان بازسازی هم به تخصص و هم به تجربه کافی نیاز دارد. بنابراین آشنایی با مراحل محاسبه مدت بازسازی به افراد بدون تجربه امکان اینکه بتوانند به یکباره مدت زمان اجرای بازسازی مورد نظر خود را محاسبه نمایند را نمی دهد.

اما آشنایی و تسلط به مراحل و شیوه برآورد مدت زمان پروژه بازسازی، برای افرادی که تخصص کافی در این حوزه ندارند اما پروژه بازسازی در پیش دارند، حتماً بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

اگر برنامه اجرای یک پروژه بازسازی را داشته باشیم، افراد یا شرکتهای متخصص بازسازی، به ما چند برآورد متقاوت خواهند داد. با دانستن مراحل و نحوه محاسبات زمان بازسازی، می توانیم بررسی کنیم که کدام محاسبات اصولی و درست انجام شده است. به این ترتیب افراد یا مجموعه های نامناسب را راحت تر شناسایی می کنیم.
مراحل محاسبه مدت زمان بازسازی:
با توجه به توضیحاتی که داده شد، اگر پروژه بازسازی در پیش دارید، توصیه می کنیم حتماً با بررسی مقالات مربوط به مدت بازسازی، آشنایی کلی در این مورد بدست بیاورید.

از آنجایی که توضیحات مربوط به مراحل محاسبات مدت اجرای پروژه های بازسازی، طولانی می باشد، در این مقاله تنها به اهمیت آن اشاره کرده ایم. به این ترتیب کوتاه بودن و تفکیک مطالب تخصصی از یکدیگر، کمک می کند تا سردرگمی در  زمان مطالعه آنها پیش نیاید.

توضیحات کامل مربوط به محاسبه مدت زمان پروژه های بازسازی را می توانید در مقاله مختص آن، یعنی مقاله”؟ مرحله محاسبه مدت زمان بازسازی“، مطالعه فرمایید.

به این ترتیب پیشنهاد می کنیم حتماً برای یکبار این مقاله را مطالعه بفرمایید. آشنا بودن به این مراحل و محاسبات کمک خواهد کرد که تصمیمات درست تری در مورد بازسازی مورد نظر خود بگیریم.

در این مقاله، هر یک از مراحل محاسبات زمان بازسازی، جداگانه بررسی و توضیح داده شده است. یک مثال بسیار ساده و ابتدایی نیز برای درک بهتر مراحل و محاسبات آورده شده است. در هر بخش نکات و توضیحات تکمیلی در محاسبات نیز ارائه شده است.

سایر مقالات و مطالب مرتبط به مدت بازسازی:
در مطالب قبلی این صفحه در رابطه با روشهای بدست آوردن مدت زمان بازسازی صحبت کردیم. در ادامه، مقالات و مطالب تکمیلی که هر یک از این روشها را با جزئیات کامل بیان میکند را معرفی خواهیم کرد. درصورتی که پروژه بازسازی پیش روی شما باشد، پیشنهاد می کنیم با مطالعه و بررسی هر یک از این مقالات و روشهای ارائه شده، پیش از تصمیم گیری نهایی در رابطه با پروژه مورد نظرتان، مدت زمان مورد نیاز آنرا بدست بیاورید. به این ترتیب تصمیمات و برنامه ریزی شما برای انجام بازسازی، بسیار دقیقتر و درست تر خواهد بود.

در نهایت اگر برای بدست آوردن مدت پروژه خود یا سایر اطلاعات دیگر مربوط به آن، نیاز به مشاوره رایگان داشته باشد، میتوانید از طریق تماس با شماره تلفن 88851643-021 یا شماره واتس اپ و تلگرام 09352441137 با مجموعه آیریا تماس گرفته و مشخصات پروژه خود را به همکاران ما اعلام نمایید. به این ترتیب کارشناسان متخصص و با تجربه ما در اولین فرصت اطلاعات و مشاوره مورد نیاز شما را بصورت کاملاً رایگان و کامل، در اختیارتان قرار خواهند داد.

توجه به آیتمهای زمانبر در محاسبه متوسط مدت زمان بازسازی
چطور محاسبه مدت بازسازی را در 10 گام انجام دهیم؟