دکوراسیون داخلی آشپزخانه
امروزه با توجه به اینکه اکثر آشپزخانه ها در منازل مسکونی بصورت اپن (باز) طراحی می شوند، دکوراسیون داخلی آشپزخانه یکی از اصلیترین بخشهای دکوراسیون خانه ها بحساب می آید.

در واقع دکوراسیون آشپزخانه بخش مهمی از دکور منزل ما و سالن پذیرایی آن خواهد بود. به این ترتیب اگر بدنبال یک فضای شیک و جذاب هستیم، باید حتماً هماهنگی بسیار دقیقی بین طراحی دکوراسیون داخلی آشپزخانه با  طراحی داخلی منزل مورد نظرمان ایجاد کنیم.

در ادامه، ویژگیهای اصلی دکوراسیون داخلی آشپزخانه که باید با مشخصات دکوراسیون سایر بخشهای منزل هماهنگ شود را بررسی می کنیم.

سبک دکوراسیون داخلی آشپزخانه:
یکی از اصلی ترین ویژگیهایی که در طراحی دکوراسیون هر فضایی باید از همان ابتدا، تعیین تکلیف شود، سبک طراحی آن دکوراسیون است. در مورد آشپزخانه نیز، بسیار اهمیت دارد که سبک دکوراسیون داخلی آشپزخانه ما، یا دقیقاً با سبک دکوراسیون همه قسمتهای منزلمان یا حداقل سبک دکور سالن پذیرایی آن یکسان باشد و یا اینکه سبکی برای آشپزخانه انتخاب شود که همخوانی و همنشینی خوبی با سبک طراحی داخلی سایر بخشهای منزل ما داشته باشد.

اینکه یکی از سبکهای کلاسیک را برای طراحی داخلی منزلمان انتخاب کنیم و در کنار آن، برای آشپزخانه اپن خانه خود سبک مدرن یا مینیمال را مکمل سبک کلاسیک مورد نظرمان در نظر بگیریم، نتیجه بسیار بدی برای دکور آشپزخانه و منزل ما خواهد داشت.

و یا از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که مالکین یک خانه چه در زمان ساخت و چه در زمان بازسازی خانه علاقه شدیدی به سبک مدرن نشان می دهند و فضای خانه خود را بر این اساس طراحی و دکور می کنند اما در نهایت در زمان تصمیم گیری در مورد دکور آشپزخانه، بسراغ کاشی، سرامیک، پرده و حتی کابینت کلاسیک می روند. اشتباهی که این روزها در طراحی دکوراسیون داخلی آشپزخانه و بسیاری از منازل مشاهده میکنیم.

البته لازم به ذکر است که چنین انتخابی از نظر اصول معماری و طراحی داخلی اشتباه است. اما ممکن است مالک خانه ای، با علم به این موضوع، براساس سلیقه خاص خود، چنین ترکیب هایی را برای دکوراسیون خانه و آشپزخانه خود انتخاب نماید. در این شرایط اولویت قطعاً با نظر و سلیقه مالکین و ساکنین خانه است.

رنگ دکوراسیون داخلی آشپزخانه:
میدانیم که رنگ دکوراسیون داخلی هر فضایی، بخشی از سبک طراحی دکور آن فضا است. اما با این وجود بازهم باید توجه داشته باشیم که در بین رنگهای مختلفی که در سبک تعیین شده برای دکور منزل و آشپزخانه میتوان انتخاب کرد، میباست رنگهایی برای دکوراسیون داخلی آشپزخانه انتخاب کنیم که هماهنگی و همخوانی درستی با ترکیب رنگ سایر بخشهای منزل مورد نظرمان داشته باشد.

منظور از هماهنگی و همخوانی بین رنگهای دکوراسیون آشپزخانه و دکور منزل به معنی، دقیقاً یکسان بودن ترکیب رنگها نیست. بلکه حتی اگر قرار است از رنگهای متضاد برای دکور آشپزخانه و دکور سالن پذیرایی خانه استفاده شود، بهتر است رنگهای متضادی انتخاب شود که با یکدیگر همنشینی درستی داشته باشند. انتخاب رنگهای متضاد یا متنوع برای دکوراسیون هر فضایی اگر حساب شده و تخصصی انجام نشود، میتواند نتیجه بسیار بد و نامطلوبی برای دکوراسیون فضای مورد نظر ایجاد نماید.

البته یکی از اصول مهم طراحی داخلی هر فضایی، انتخاب رنگ بندی دکوراسیون آن فضا، در چهارچوب سبک انتخاب شده برای طراحی آن میباشد. به این ترتیب اگر در زمان انتخاب سبک دکور آشپزخانه و منزل مورد نظرمان، اصول بیان شده در بخش قبل رعایت شده باشد، به احتمال بسیار زیاد، ترکیب رنگهایی که در چهارچوب این سبکها انتخاب می شود، همنشینی و تطابق بسیار خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

بنابراین بسیار مهم است که هم سبکهای طراحی دقیقاً متناسب با یکدیگر انتخاب شوند و هم ترکیب رنگ طراحی دقیقاً در چهارچوب رنگهای مجاز برای هر یک از سبکهای انتخاب شده تعیین شوند. نتیجه چنین انتخابی، یک طراحی دکوراسیون داخلی بسیار اصولی و استاندارد خواهد بود.

از سوی دیگر، در انتخاب رنگبندی دکوراسیون آشپزخانه، باید کوچک یا بزرگ بودن فضا نیز در نظر گرفته شود. به این ترتیب، قطعاً رنگهای روشن تر برای آشپزخانه های کوچکتر انتخاب خواهد شد تا فضا بازتر و بزرگتر دیده شود.

آیتمهای مختلفی که در دکوراسیون آشپزخانه تأثیرگذار هستند
هر آشپزخانه ای از چند بخش و آیتم مختلف تشکیل می شود که ظاهر آشپزخانه را شکل می دهند. در واقع ویژگی که بعنوان دکوراسیون داخلی آشپزخانه می شناسیم، مجموعه ای از ویژگیهای بخشهای مختلف یک آشپزخانه است که در کنار هم دکور آشپزخانه را تشکیل می دهند.

در ادامه، اصلیترین بخشهای یک آشپزخانه که در نتیجه دکوراسیون آن بسیار تعیین کننده می باشند را بررسی می کنیم.
کابینت اصلیترین بخش دکوراسیون داخلی آشپزخانه است:
معمولاً بیشترین فضایی که در آشپزخانه اشغال می شود مربوط به کابینتها است. بیشترین سطحی که در فضای آشپزخانه دیده می شود، مربوط به سطوح و دربهای کابینتها است. به این ترتیب هیچ بخش دیگری از آشپزخانه، به اندازه کابینتهای آن، در ظاهر و دکوراسیون داخلی آشپزخانه تأثیر گذار نیست. این موضوع، یعنی اهمیت کابینت، در مورد دکوراسیون آشپزخانه های کوچک، بسیار بیشتر مؤثرتر است.

با توجه به اهمیت بسیار بالایی که کابینت آشپزخانه در دکوراسیون آن دارد، باید نوع، سبک، طرح و ترکیب رنگی برای کابینتها انتخاب میشود، همخوانی بسیار خوبی با دکوراسیون داخلی مورد نظر ما برای آشپزخانه و کل فضای منزلمان داشته باشد.

در یک مقاله بسیار کامل با عنوان “کابینت آشپزخانه” انواع کابینتها، جنس و مشخصات هر یک معرفی و بررسی شده است. پیشنهاد میکنیم که این مقاله بسیار کاربردی و کامل را که در بخش انتهایی این مقاله معرفی شده است، مطالعه بفرمایید.

تأثیر کاشی بین کابینتی در ظاهر دکور آشپزخانه:
واضح است که کاشی بین کابینتی در دکوراسیون داخلی آشپزخانه تأثیر بسیار زیادی دارد. چراکه یکی از اصلیترین قسمتهای آشپزخانه که در ظاهر و نمای دکور آن به چشم می آید کاشیهایی است که در فاصله بین کابینتهای هوایی و زمینی اجرا می شود.

علی رغم این اهمیت زیاد، میزان توجهی که به انتخاب درست این کاشی کاریها می شود، بسیار کمتر از توجه و حساسیت بر روی بخشهای دیگر آشپزخانه مانند کابینتها است. معمولاً بدون دقت و توجه کافی در مورد انتخاب کاشیهای بین کابینتی تصمیم گیری می شود.

باید به همان میزانی که درمورد انتخاب نوع، طرح، سبک و رنگ کابینتها حساسیت ما زیاد است، در مورد کاشی کاری بین کابینتها نیز به حد کافی دقت و حساسیت داشته باشیم.

اهمیت صفحه روی کابینت در کیفیت دکوراسیون داخلی آشپزخانه:
قطعاً یکی از مهمترین آیتمهایی که در یک آشپزخانه، نشان دهنده کیفیت دکوراسیون داخلی آن است، جنس، ظاهر و رنگ صفحه روی کابینتها، اپن، کانتر و یا جزیره آشپزخانه می باشد.

استفاده از صفحه روی کابینت از جنس سنگ طبیعی، سنگهای مصنوعی مانند کورین یا کوارتز، تأثیر بسیار مثبتی بر روی کیفیت دکوراسیون داخلی آشپزخانه خواهد داشت. البته کیفیت و ظاهر هر یک از این متریالها و هماهنگی آن با دکوراسیون کل آشپزخانه و منزل، در این مورد بسیار تعیین کننده است.

انتخاب این نوع متریالها بخصوص انواع سنگهای مصنوعی، بدلیل گرانقیمت بودن آنها، باید با در نظر گرفتن بودجه دکوراسیون آشپزخانه و کل پروژه انجام شود.

لمینت، پارکت، سنگ یا سرامیک کف آشپزخانه:
پوشش کف آشپزخانه، نسبت به بخشهای قبلی که در مورد آنها توضیح داده شد، از زاویه دید شخصی خارج از فضای آشپزخانه، چندان به چشم نخواهد آمد. اما در هر صورت تأثیر آن قطعاً کم نیست.

از طرف دیگر، کیفیت و انتخاب درست کفپوش آشپزخانه در کنار بالا بردن کیفیت دکوراسیون داخلی آشپزخانه، کیفیت کاربری این فضای بسیار مهم در هر خانه ای را افزایش می دهد.

مقالات و مطالب مرتبط با دکوراسیون داخلی آشپزخانه:
در ادامه مطالب این صفحه، مقالات و مطالب مهمی که در رابطه با انواع بخشهای دکوراسیون داخلی، مانند انواع کابینت آشپزخانه، رنگ کابینت آشپزخانه، اصول بازسازی آشپزخانه، اصول طراحی آشپزخانه و … در سایت شرکت دکوراسیون داخلی آیریا تهیه و منتشر شده است را معرفی خواهیم کرد.

همچنین درصورتی که نیاز به دریافت مشاوره در رابطه با دکور آشپزخانه منزل خودتان دارید، با تماس با مجموعه آیریا از مشاوره های رایگانی که کارشناسان متخصص ما در اختیار شما قرار میدهند استفاده نمایید. برای این منظور میتوانید از طریق شماره تلفن 88851643-021 یا شماره واتس اپ و تلگرام 09352441137 با همکاران ما تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایید.

ابعاد استاندارد و حداقل مساحت، عرض و ارتفاع سقف آشپزخانه