منظور از دکوراسیون داخلی

منظور از دکوراسیون داخلی چیست؟ جواب این سؤال را می توان از دو دید مختلف پاسخ داد. اول از دید و نقطه نظر عامیانه که در بازار کار دکوراسیون داخلی تعریف شده و جا افتاده است. دوم از دید متخصصین و با تقسیم بندی تخصصی و علمی دکوراسیون داخلی.

زمانی که از این عبارت در مقابل افراد مختلف استفاده می کنیم، میبایست بدانیم که منظور طرف مقابل ما از دکوراسیون داخلی چیست. و از آن مهمتر، طرف مقابل از منظور ما برای دکوراسیون داخلی چه برداشتی می کند. مذاکره، صحبت و توافق طرفین یک پروژه، در شرایطی که برداشت متفاوتی از منظور یکدیگر دارند، نتیجه بسیار بدی خواهد داشت.

در ادامه این مطلب، هر دو تعریف عامیانه و جا افتاده در بازار و تعریف تخصصی و علمی دکوراسیون داخلی را بطور کامل بیان خواهیم کرد. اما ابتدا باید بدانیم چرا دانستن پاسخ این سؤال و تعریف دکوراسیون داخلی اهمیت دارد.

منظور از دکوراسیون داخلی چیست؟

چرا دانستن پاسخ منظور از دکوراسیون داخلی چیست؟ اهمیت دارد؟

دلیل بسیاری از سوء تفاهمها و سوء استفاده ها در تمامی پروژه های ساختمانی، درک و فهم اشتباه از منظور طرف مقابل در پروژه می باشد.

زمانی که طرفین یک پروژه، تعاریف و اصطلاحات مهم مربوط به آن پروژه را ندانند یا تعاریف متفاوتی از اصطلاحات مورد نظر داشته باشند، قطعاً در زمان رسیدن به توافق، منظور یکدیگر را بدرستی متوجه نخواهند شد. نتیجه چنین شرایطی در زمان اجرای پروژه و در انتهای آن، به معنی درگیری دو طرف پروژه، یعنی مالک پروژه و پیمانکار مجری پروژه خواهد بود.

پروژه های دکوراسیون داخلی بدلیل پیچیده بودن و زیاد بودن جزئیات اجرایی آنها، همواره یکی از انواع پروژه های ساختمانی پر دردسر هستند. بحث کردن و به توافق رسیدن بر سر جزئیات و مشخصات دقیق تمام بخشهای یک پروژه دکوراسیون داخلی، بسیار کار سختی است و در پروژه های بزرگ بطور کامل امکانپذیر نبوده و در مراحل کار میبایست توافق تکمیل شود.

چنین شرایطی در پروژه های دکوراسیون داخلی متأسفانه امکان بروز سوء تفاهم یا سوء استفاده را افزایش می دهد. اما نکته مهم این است که این مشکلات در شرایطی وجود دارد که طرفین پروژه یعنی مالک و پیمانکار بطور کامل تعاریف یکسانی از تمامی اصطلاحات تخصصی پروژه داشته باشند. به زبان ساده تر، یعنی بتوانند بطور کامل منظر یکدیگر را متوجه شوند و برداشت اشتباهی از صحبتهای یکدیگر نداشته باشند.

حال اگر به این پیچیدگیها در پروژه های دکوراسیون داخلی، درک اشتباهی از منظور طرفین پروژه از اصطلاحات تخصصی پروژه نیز اضافه شود، مشکلات، سوء تفاهمها و سوء استفاده ها، چندین برابر خواهد شد.

به همین دلیل است که دانستن پاسخ سؤال “منظور از دکوراسیون داخلی چیست؟” اهمیت دارد. هم مالک پروژه و هم پیمانکار، میبایست دقیقاً یک برداشت یکسان از مفهوم و تعریف دکوراسیون داخلی داشته باشند تا بتوانند به توافق کاملی دست پیدا کنند. در ادامه این مطلب، تعاریف و دسته بندی های مختلف دکوراسیون داخلی را بررسی خواهیم کرد تا کمک کند بتوانیم منظور طرف مقابلمان را در پروژه دکوراسیون مورد نظرمان بدرستی درک کنیم.

منظور از دکوراسیون داخلی در بازار کار و از دید عامیانه

در بازار کار و در بین مردم پروژه ای که شامل تغییر نقشه یا اجرای نقشه معماری خاص، تخریب بخشهایی از فضا یا اجرای پلان معماری طراحی شده، بنایی و دیوارچینی، اجرای تأسیسات، اجرای نازک کاری، نصب تجیهزات، خرید و چیدمان اسباب و اثاثیه باشد ، یک پروژه دکوراسیون داخلی معنی می دهد. یعنی به زبان ساده تر، در بازار کار و بصورت عامیانه، منظور از دکوراسیون داخلی، پروژه ای است با تمام عملیاتهایی که در بالا گفته شد.

از طرف دیگر گاهی اوقات مالکین، تغییرات دکوراسیون داخلی جزئی خود را مانند تغییر در مبلمان، نصب کاغذ دیواری و حتی تعویض کابینتهای آشپزخانه یا کاشیکاری سرویسهای بهداشتی را نیز جزء خدمات دکوراسیون داخلی می دانند.

همانطور که در بخش قبلی هم اشاره شد، درستی یا غلطی هر یک از این برداشتها از دکوراسیون داخلی، موضوع مهمی است اما مهمترین موضوع، برداشت درست و یکسان طرفین یک پروژه از این تعاریف است. یعنی مالک و پیمانکار هر دو بدرستی منظور یکدیگر را از پروژه دکوراسیون داخلی که از آن صحبت می کنند متوجه شوند.

البته لازم به ذکر است که برخی مواقع، در مشخص کردن پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی نیز سوء تفاهمهایی مشابه آنچه در این مطلب در مورد آن صحبت می کنیم، پیش می آید. یعنی ممکن است مالک یک پروژه مسکونی، پروژه خود را دکوراسیون داخلی مسکونی به پیمانکار معرفی کند، در حالی که مشخصات پروژه ایشان، بازسازی منزل مسکونی است. تفاوت بین پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی را در یک مقاله اختصاصی با نام “تفاوت بازسازی و دکوراسیون داخلی” بررسی کرده ایم. پیشنهاد می کنیم این مقاله را در بخش مقالات سایت مطالعه بفرمایید.

منظور از دکوراسیون داخلی از دید عامیانه و اصطلاحات بازار آن

منظور از دکوراسیون داخلی از دید متخصصین معماری داخلی

همانطور که در بخش قبلی بیان شد، برداشتی که از یک پروژه در اصطلاح دکوراسیون داخلی در بازار این حوزه بصورت عامیانه وجود دارد، اجرای پروژه از ۰ تا ۱۰۰ و از مرحله تخریب تا چیدمان نهایی اسباب و اثاثیه فضای مورد نظر را شامل می شود.

اما از دید تخصصی تعاریف زیادی برای دکوراسیون داخلی وجود دارد. یکی از اصلیترین تعاریف برای پروژه دکوراسیون داخلی به این صورت می باشد:

یک پروژه داخلی کامل شامل تخریب، دیوارچینی، تیغه کشی، اجرای تأسیسات، نازک کاری، نصب تجهیزات و خرید و چیدمان لوازم و اسباب و اثاثیه باشد، به سه بخش مختلف تقسیم می شود که تنها بخش آخر در اصطلاح تخصصی، طراحی یا اجرای دکوراسیون داخلی خواهد بود. به زبان ساده تر، براساس این تعریف، منظور از دکوراسیون داخلی از دید یک متخصص، تنها بخش آخر و سوم یک پروژه داخلی کامل است.

در ادامه هر سه بخش این نوع پروژه ها را بررسی خواهیم کرد:

بخش اول از یک پروژه داخلی کامل – معماری داخلی:

معماری داخلی اولین بخش از یک پروژه داخلی کامل است. در این بخش، در زمان طراحی، پلان معماری در اصطلاح فاز یک پروژه مشخص می شود. یعنی محل فضاهای مختلف، اتاقها، کاربری هر کدام، ابعاد و اندازه هر یک از این فضاها، محل ورودیها، راهرو ها و دسترسی ها و نهایتاً محل پنجره ها و حتی داکتهای تأسیساتی در این بخش از طراحی معماری داخلی مشخص می شود.

در مراحل اجرا، اولین بخش از مراحل اجرایی که شامل تخریب دیوارها و تقسیم بندی فضاها با استفاده از دیوارچینی بنایی یا درای والها و بطور کلی اجرای پلان معماری فاز یک فضا می باشد، بعنوان بخش اجرایی معماری داخلی در یک پروژه کامل در نظر گرفته می شود. بنابراین بنا به این تعریف، منظور از دکوراسیون داخلی، بخش تخریب، بنایی و در اصطلاح سفت کاری یک پروژه داخلی نمی باشد.

منظور از دکوراسیون داخلی میتواند از نظر فنی بخش معماری داخلی باشد
مفهوم دکوراسیون داخلی ممکن است از نظر تخصصی بخش معماری داخلی باشد

بخش دوم از یک پروژه داخلی کامل- طراحی داخلی:

بعد از طراحی و اجرای معماری داخلی یک پروژه کامل، باید بسراغ طراحی داخلی آن رفت. در بخش قبلی، تقسیم بندی فضاها و یا همان پلان معماری فضای پروژه تعیین شد. در این بخش، جنس، شکل، ابعاد و بطور کلی تمامی مشخصات مربوط به پوشش دائمی دیوارها، کف، سقف و … مشخص می شود. پوششهای دائمی شامل، شکل، جنس و طرح سقفهای کاذب همچنین جنس، شکل و ابعاد سنگ، سرامیک، پارکت یا هر پوشش دیگری در کفهای محل پروژه و به همین ترتیب انتخاب سنگ، گچ، آجر، سرامیک، کاشی یا هر متریال دائمی دیگر برای دیوار ها می باشد.

در بخش اجرایی پروژه نیز، طراحی های انجام شده برای بخش طراحی داخلی پروژه در مرحله دوم اجرایی پروژه، تکمیل می شود. این بخش نیز براساس تعریف تخصصی که برای پروژه های داخلی ارائه شده است، منظور از دکوراسیون داخلی را مشخص نمی کند.

همچنین براساس این تعریف تخصصی، اصطلاح طراحی داخلی ساختمان که بازهم بصورت عامیانه و در بازار پروژه های دکوراسیون داخلی استفاده می شود، تنها مربوط به یک بخش از طراحی یک پروژه داخلی کامل می باشد.

بخش سوم از یک پروژه داخلی کامل- دکوراسیون داخلی:

با توجه به تعریف تخصصی که در این مطلب ارائه شده است، منظور از دکوراسیون داخلی در یک پروژه کامل داخلی، بخش سوم و نهایی پروژه خواهد بود. یعنی بخشی که مشخص کننده شکل، طرح و مشخصات پوشش نهایی پروژه شامل رنگ دیوارها، سقف، کاغذ دیواری، مبلمان، اسباب و اثاثیه، لوازم نصبی، کابینتهای آشپزخانه، تجهیزات سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه، لوازم و المانهای دکوراتیو مانند چراغها، آویزها، دیوارکوبها، تابلوها، مجسمه ها، شکل و پوشش ظاهری پله ها، شکل و ظاهر دربها و … می باشد.

بطور کلی هر آنچیزی که در پوشش نهایی یک فضا به چشم بیننده می آید اگر جزء مصالح دائمی مانند سنگ و سرامیک و سقف کاذب و … باشد جزء بخش طراحی داخلی بحساب می آید و اگر جزء پوشش نهایی و لوازم دکوراتیوی که در این بخش نام برده شد باشد، جزء بخش دکوراسیون داخلی پروژه مورد نظر خواهد بود.

معنی دکوراسیون داخلی از نظر فنی مرحله آخر از یک پروژه کامل است

جمع بندی تفاوت معنی دکوراسیون داخلی از دید عامیانه و تخصصی

در نهایت باید توجه داشته باشیم که دانستن یا ندانستن معنی و مفهوم اصلی دکوراسیون داخلی از دید عامیانه یا تخصصی، چندان اهمیتی در پروژه های دکوراسیون داخلی ندارد. بلکه موضوع مهم و اصلی که باعث شده است لازم باشد این مطلب را در رابطه با تعریف دکوراسیون داخلی تهیه کرده و منتشر کنیم، اهمیت فهم و درک درست طرفین یک پروژه، یعنی مالک و پیمانکار از منظور یکدیگر در رابطه با پروژه دکوراسیون داخلی مورد نظرشان است.

یعنی باید منظور از دکوراسیون داخلی از دید مالک و پیمانکار طراح یا مجری پروژه، کاملاً یکسان باشد تا سوء تفاهم یا سوء استفاده های متداولی که در پروژه های دکوراسیون داخلی پیش می آید، در پروژه ایشان اتفاق نیافتد.

منظور از دکوراسیون داخلی از دید عامیانه از نظر تخصصی سه بخش است

از مشاوره همکاران ما استفاده نمایید:

اگر در تشخیص نوع پروژه مورد نظرتان ابهام یا سؤالی برای شما بوجود آمده است، میتوانید هم از طریق ثبت نظر خود در بخش دیدگاه های این مقاله و هم از طریق دریافت مشاوره تلفنی، آنلاین یا حتی حضوری کاملاً رایگانی که همکاران ما در شرکت دکوراسیون داخلی آیریا در اختیار شما قرار می دهند، پاسخ سؤالات یا ابهامات خود را دریافت نمایید.

برای دریافت مشاوره رایگان، می توانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷ با همکاران ما تماس گرفته و درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید.

اگر محتوای این صفحه برای شما مفید بوده است، لطفاً آنرا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *